Byt Biffen mot Fisk

img_8977add.JPG

 

Odlad fisk står för hälften av all den fisk mänskligheten äter. Här i norden är det mest lax som odlas och då i Norge. Om man jämför med nöt “produktion” ( är det inte hemskt att man partar om kött dvs djur som en produkt som produceras) så går det åt 10-15 ggr mindre foder, hälften så mycket vatten och en försumbar landyta för att odla 1 kg fiskkött. Ovan på det så vet vi att nötköttsproduktionen står för 20% av all växthusgas utsläpp, lika mycket som all biltrafik och flyg tillsammans! De fiser metan som är mänga gånger mer potent som växthusgas än Co2., transporter och foder framställaning släpper också ut mycket Co2 i samband med nötköttsframställning.  Fisk odlingar släpper ut en försumbar andel växthus gaser jämfört med nötkött produktion. Dessutom ger fisk oss de viktiga omega 3 fetter som vår  hjärna till stor del är uppbyggd av och omega 3 fettet förebygger hjärt -kärlsjukdom och tex reumatism mm. Det är väl bara att slå till, börja odla mer fisk i sverige, där det finns så mycket kust och 100.000 sjöar som är större än 1 hektar ( 10.000m2).  Det blir besvärligt när detta kommer på tal för fritidssvenskar i sina sommarhus vill inte ha denna verksamhet inpå knutarna?! Det sänker värdet på sommarhuset och stör rekreationslivet. Husägarna protesterar och driver ärendet flera år, initiativtagarna tröttnar och vi köper in den odlade fisken istället. Hur länge har vi råd med att importera det vi vill ha och hur länge vill vi säga nej till de arbetstillfällena?Det är ju liknande med vindkraften. Flera tycker att snurrorna förfular, stör och att det på något sätt kommer att visa sig att de är riktiga olägenheter. Som kärnkraftsavfall eller? Många av vindkraftens motståndare vill hellre satsa på kärnkraft eftersom den inte syns och inte stör. Vänta tills ytterligare ett kraftvärk får en härdsmälta det är ju bara en tidsfråga.

Fast nu gällde det fiskodling. Jag hörde ovan siffror från en professor i biologi som nästan önskade att han varit verksam i Kina där det är mindre gnäll över störd utsikt och försämrat värde på sommarhuset.  När skall vi svenskar fatta att det är allvar och att det egoistiska sinnelaget vi verkar vara födda med ibland måste få ge vika för helhetens bästa.

För min del får de odla var som helst utom i Varberg, Halmstad, Träslövsläge, Danmarks västkust ner till Blå van och alla andra surfbara ställen så det så! Vi vill inte ha fiskskit på våra segel!

21/10

Idag är fiskindustrin i ropet på ett annat sätt. Odlad eller fångad fisk flygs till Thailand för att den skall fileas och packas innan den återkommer för att säljas. 1600 mil tor! Beror det på att Thailändarna är särskilt bra på att rensa och packa fiska? Troligen men ett annat skäl är väl skillnaden mellan europeiska löner och Thailändska. Flyget är för billigt och miljöfaktorerna ej tillräckligt beaktade. Bra är dock att sådana här rutiner avslöjas så att det kan bli en förändring. Det är flera sådana, i förhållande till problemen små observationer och förändringar som ändå tyder på en hastigt ökande medvetenhet.

Det finns annat som inte är så bra med fiskodlingar. Det göder vattnet där de odlas och många vatten är idag redan övergödda av jordbruket. De, odlingarna måste skötas med miljöhänsyn likt jordbruket, det finns miljöförstörande fiskodlingar idag som sprider miljögifter i vattnet. Fisken vi odlar, mest lax är inte gräsätare som Karpen ( som odlas i asien) utan lax vill ha fiskkött och fiskolja. Dessa “produkter” kommer från fiskindustrin som fiskmjöl och fiskolja. Det kommer att bli brist på detta fiskfoder och oljan är det redan brist på. Således får odlingsplatserna, fisksort och foderalternativ beaktas mm. Allt har sina besvärligheter. Det är de otroliga mängder som fordras för att kunna föda alla människor idag och i framtiden som spelar roll, det tar också plats och sätter sina spår. Men Fisk istället för Biff  gäller tills vi blir helvegitarianer.

GASA för f-n!

tryck-ekonomi-gasen-i-botten.JPG

 Just nu i bankkrisens dagar är det inte bra att ifrågasätta tillväxtstrategin vars bieffekt bl.a kan ses i klimatförändringarna. Nu skall regeringarna stoppa in mer pengar i finnans världen så att vi kan fortsätta låna oss till den välsignande tillväxten. Nu är det inte läge att snabbt ändra livsstil och hushålla med resurserna för människoartens överlevnad nej nu måste vi först och främst se till att vår livsstil kan upprätthållas annars….annars…..ja vad händer annars? Ekonomerna svarar att det vill ingen vara med om, dvs en kollaps i det finansiella systemet. Arbetslöshet, inflation, ett hårdare samhälle, djungelns lag, ökad brottslighet, sämre vård, sämre skola mm? Är det att likna vid en naturkatastrof? De vanliga lagarna gäller inte utan mäniskans instinkt att överleva till varje pris tar över. Omtanke och hänsyn blir bristvaror. Är en finansiell kollaps värre än 3 graders global uppvärmning? Det verkar så eftersom världens mäktigaste politiker skriker sig hesa i sin iver att rädda det bestående, regeringarna tex den svenska stoppar direkt in över 300 miljarder, till ökat låneutrymme utan minsta tvekan. Bush köper dåliga eller värdelösa papper för 5000 miljarder kronor för att rädda tilltron till finnans systemet och lugna börserna. Tänk om miljöhotet kunde mobilisera på samma sätt. Politiker som skriker efter åtgärdsprogram för att minska CO2 utsläppen, stoppa fördärvandet av planeten, stoppa utrottningen av andra djur, trygga planetens förmåga att försörja alla människor mm. Nej då skall vi gå försiktigt och balanserat fram.

Vart har pengarna tagit vägen frågade en dam  P1´s ekonomiska expertpanel. -“Jo det är pengar som vi alla har lånat och spenderat i ökad konsumtion. Att vissa har lånat och spenderat lite mer eller gömt undan pengar i något skatteparadis kan man väl räkna med” Ja det verkar som om rätt många har roffat åt sig lite nollor och nu ruvar på dem.

Fiktiva värden som inte har en fysisk motsvarighet, bara siffror i datorn. Vi tar ett exempel: Vi köpte hus för snart 30 år sedan, värdet har 5 dubblats. Vi har lånat upp en del av denna förmodade värdeökning som bara är baserad på att det finns en kund som vill betala det aktuella priset. Vi belånar  för att renoverat huset och köpa prylar, dvs konsumera mera. Om det då plötsligt inte finns någon som vill köpa huset blir det  värdelöst, jag förlorar kanske arbetet och kan inte betala räntan – banken får inga pengar och kan inte garantera insättarnas kapital längre. Spararna rusar till banken för att ta ut sina tillgångar, pengar som inte finns = banken kollapsar. (Regeringen garanterar därför sparande upp till 250.000 kr per person och bank sedan en lag 1996.) Det verkar som om värdeökningen är ett påhitt som vi kan låna pengar på som egentligen inte finns. Konstigt! Är det så här ekonomin fungerar? Går den ekonomiska politiken ut på att hålla detta igång? Är det ekonomispelet och billig energi som byggt upp vår “välfärd” ? Är allt bara ett pyramidspel som förutsätter oändliga naturresurser och att det kommer in nya “kunder” hela tiden som trycker upp det fiktiva värdet, oavsett om det är fastigheter, aktier, företag, projekt, valutor som då kan belånas och konsumeras? Rätta mig om jag har fel! Hur kan ett allternativ se ut? Hur troligt är det att detta går att ändra på ?

torp-med-vatten.JPG

Slutsats: Det vore vara bäst att vara skuldfri, äga tillgångar som inte tappar sitt värde beroende på finnansiella krumbukter, inte ha mer omkostnader än att man kan jobba sporadiskt på olika jobb eller helt enkelt vara självförsörjande. Hur ser det ut i praktiken? Ett litet torp i skogen med tillgång till vatten? Är det så framtidens rikedom kan beskrivas? 

2 grader redan här?

0804maui_628.JPG?

Miljöaktivisterna i Bryssel visade plakat med innebörden; Stoppa växhuseffekten vid 2 grader! Just den globala uppvärmningsnivån kan männskligheten klara av för redan vid 3 grader blir det väldigt besvärligt. Just nu har FN konstaterat att vi orsakat en temp ökning med 0,7 grader sedan industrialismens början. Det har ansetts omöjligt att undgå just 2 grader pga planetens tröghet vid uppvärmningen. Jfr en gryta vatten som värms upp på spisen, det tar en stund även om plattan är röd. Om man inte stänger av plattan kokar vattnet till slut och det tar en stund inann vattnet kallnar igen.

Enligt nyheter på radion är det luftföroreningarna  den sk global dimming som skyddar oss från solens uppvärmande effekt. Växthusgaserna finns redan på plats och uppvärmningsnivån skulle redan vara 2 grader om inte luftföroreningarna vore. En skit lindrar en annan skit? Övers ser du en bild av Los Angeles, en “klar” dag i maj när vi flög in från Maui.

Jag tänker på biologisk manipulering eller medicinering. Vi tror att vi kan gripa in i skapelsen och “rätta till fel” eller själva skapa i skapelsen. Det är som om smeden skulle försöka laga ett urverk. Hammare och spett funkar inte i en klocka.

Nu har vi släppt ut en massa skit som verkar ta ut varandra för tillfället. Växthusgaserna driver upp värmen genom att inte släppa ut solstrålningen medans smoggen skuggar solen så att den inte kan värma upp så mycket. Jaha, betyder det fritt fram att släppa ut CO2 så länge vi använder skitigt bränsle? Ju mer det ryker ju bättre är det!? Nu får tillväxtivrarna mer kol på sin brasa. Det är ju inte så farligt att släppa ut CO2 eftersom smoggen skyddar oss OCH vi kan ju inte rena avgaserna för mycket för då blir solens uppvärmande effekt mer påtaglig. “Visst måste vi ändra oss men det måste ske försiktigt och i balans” blir maktens nya mantrat, var så säker.