Omöjlig vårdekvation

gamal-forvaring-av-oonskade.JPG

Västnytt 19/11; “De gamla fick ligga kvar i sina sängar medan personalen tittade på teve, och de fick dessutom fel medicinering. Så var förhållandet på en avdelning på ett äldreboende i Halmstad. Svåra missförhållanden har avslöjats på Bäckagårds äldreboende och det var först när vikarier slog larm som flera år av vanvård upptäcktes.”

http://svt.se/svt/play/video.jsp?a=1318994

Det är bra att vårdsituationen kommer upp på agendan igen även om det är tråkigt att få veta hur det kan vara.  Det hela är resultatet av en ekvation som är omöjlig att lösa. Vårdgivaren, Kummunen/Landstinget vill lösa sitt vårduppdrag så billigt som möjligt samtidigt som det dikteras för personalen hur de skall betee sig och prestera. Alla krav på hur vården/boendet skall vara utformat, allt som bara skall fungera, kraven på personalens beteende och förväntningar från patienter/brukare samt anhöriga går inte ihop med de resurser som finns tillgängliga. Ekonomi och krav står inte i relation till varandra, det är en omöjlig ekvation att lösa. Om man tar in en offert så frågar man vad det kostar att få ett visst arbete utfört. Så borde det vara även här. Vårdgivaren måste tala om vad som skall levereras och sedan fråga personalen vilken resurs som behövs. Sedan blir det förståss ett förhandlande om vad som skall vara med eller strykas innan man är överens men då vet man vad som gäller.Jag tänker på en annan aktuallitet. Postens chef Lars G Nordström skulle få 900.000kr i månadslön. Han har visserligen nu avstått denna lön och tänker hjältemodigt försöka överleva på de 6 milj  om året han får i pension från sitt tidigare chefsjobb inom Nordea o TeliaSonera men i den världen är dessa löner helt OK. Det brukar förklaras, så även här med att ” Skall vi få kompetenta och motiverade ledare så måste vi betala bra löner”. Facket tycker att han borde vara värd en statsministerlön, ca 130.000kr/mån. Postens chef är lika viktig som landets ledare?!Enligt rapport 25/11. “Han har bestämt sig för att avstå från lönen bl.a. för att han inte gillar att det antytts att han är girig. Nordström kommer att avstå från hela ersättningen och kommer att återbetala de pengar han hittills fått.”http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=2454459

Hur som helst , när fler med oförmågan till omtanke om patienten börjar jobba tillsammans smyger det in sig en ny kultur där det är helt OK att lägga kl 13 för att kunna se på TV istället. Den nya kulturen kan innehålla vilka avarter som helst utan att någon av personalen reagerar eller så håller en minoritet tyst o lider pga av rädslan om jobbet.  Jag tror att det kan vara en fördel att sakna empati för tex djur om man jobbar i ett slakteri. Det får inte bli så även i vården. Det är samma sak med slakterierna som med vården vi blir upphetsade av att få veta hur det går till men det går snart över och vi fortsätter som vanligt.Jag skall dock inte klaga som nattarbetare inom vården har jag oftast gott om tid att bry mig om patienterna det är ett privilegium. Lönen är jag nöjd med.I botten är det ju sjukt att vi inte har tid att ta hand om varandra längre. Vi förvaras i dagis, skola, gymnasium, högskola innan vi blir arbetsmyror i tillväxthysterin varefter vi går in i slutförvaringens äldrevård i avvaktan på skorstens uppskjutet. Jfr bondesamhällets gemenskap och kretsloppstänkande.generationsbehov.jpg

Ikväll 25/11 skall Janne Josefsson tillägna Vården hela programtiden i Debatt! Det blir ett bökande i vårdskandaler, vårdgivarens försvar, allmänhetens uppbragdhet och politiska försäkranden. En nödvändig övertrycksventil för att få upphetsade känslor att svalna  och återgå till det vanliga.Se till att du inte blir gammal och sjuk!

Gaia böjer fingret?

http://svt.se/svt/play/video.jsp?a=1303197

Länken ovan går till ett vetenskaps program där de ökande metangas utsläppen i norr beskrivs.När jag först läste om växthuseffekten och klimatförändringen blev jag mest påverkad av den “säkring” som jordens livsande som jag kallar Gaia har. Jag uppfattade den frusna metangas förekomsten i Arktis som en bomb som Gaia låter brisera om vi inte tar vårt förnuft till fånga. Likt en pistol mot tinningen på mänskligheten drar Gaia slagstiftet bakåt och böjer fingret tajt runt avtryckaren. Om metangasen släpps fri i allt större mängder kan vi inte hindra en uppvärmning upp mot 5-6 grader vilket enligt Lynas bok “6 grader” är det samma som slutet för männskligheten. Nu verkar det vara så att metangasutsläpen från  den tinande permafrosten har ökat betydligt de senaste 3 åren. Detta påskyndas av smältningen av den skyddande arktisisen.arktisis07.jpgarktisis79.jpg

Medeltempen har ökat med 4 grader vid arktis mot 0,8 grader på hela globen. Metan är 25-30ggr mer potent som drivhusgas än tex co2. Vi har ju hört samma sak när det gäller nötboskap som rapar och fjärtar metan som tillsammans med allt runt nötköttsproduktionen  motsvarar samma växthuseffekter som hela transportsektorn i världen, inkl flyget! ca15-20%. Det utsläppet kan vi ju göra något åt till skillnad mot arktissmältan.Ett observandum är att FN´s klimatpanel inte tagit med metangasutsläppen från arktis i sina beräkningsmodeller. Finns det annat som inte är med? Säkert men en del har väl mindre betydelse och annat oanad betydelse. Beräkningarna som verkar vara mycket komplicerade lär väl bli bättre samtidigt som antalet ingående faktorer ökar.Jag har ju sedemera läst att det även finns andra självstartande processer i miljön som fungerar likt Metangas pistolen. Det är korallrevens blekning och dess betydelse för matkedjan ( från plankton till människa), kolsyra (Co2) utsläppen i havens djup pga varmare vatten, grönlandsisens smältvattens och havstempen påverkan på golfströmmen mm.Det är med viss bävan som jag hör om dessa nya mätningar som visar på metangasutsläppen i arktis. Har Gaia laddat pistolen? kanske är det bara lösa skott i magasinet? Är detta bara en ny domedags proffesia? Vi iallafall jag kommer att följa utvecklingen lika nogrannt som andra följer idol, ensamma hemmafruar, bonde söker fru, isdansen och dansbandsracet.

Ekonomisk eller ekologisk kris?

ekologi.JPG

I P1 Studio. “Hur yttrar sig krisen i praktiken, Olle Rosander? Jo det betyder att vi slutar  köpa det vi inte behöver” , svarar ekonomi experten. Jaha, alla tusentals miljarder som nu stoppas in i svarta finans hål handlar om att vi måste fortsätta köpa det vi INTE behöver. Nu stiger arbetslösheten, volvo som tillverkar energislukande stora bilar har det svårt. Konkurserna ökar med 20 % jämfört med ett överhettat 2007. Är det mycket?

Vi kan vända på det. Om vi slutar att köpa det vi inte behöver och accepterar den situationen kan vi då börja satsa på det vi behöver istället? Obama talar om att satsa på bl.a miljöteknik för att få igång ekonomin runt detta istället för att tex tillverka bränsletörstiga bilar eller krigsmateriel bara för att jobben skall finnas kvar. Den största pågående krisen den ekologiska syns inte så tydligt ….ännu.

I programmet vetenskapens värld? http://svt.se/svt/road/Classic/shared/mediacenter/index.jsp?&d=37591 uppges det i senare program halvan att bara skogsavverkningen i världen varje år orsakar samhället en ökad kostnad om 24.000 miljarder kronor. Jag vet inte hur de räknar men det nämns kostnader för luftrening, vattenrening, förmultning av avfall CO2 upptag mm. Mest är det själva balansen i ekosystemet som är den stora tillgången. Det är belopp som vida överstiger finnans krisen men som inte tas upp lika stort, kanske för att det inte märks/syns ännu och för att kapitalet, den kvarvarande skogen fortfarande är betydande.

Jobbande skalbagge

Vidare pågår det en djurutrotning som vi likgiltigt ser på medans vi utför den. De stora däggdjuren är i antal i stort utrotade av människan (jämfört med utbredningen för några 1000 år sedan) och resterande arter är hotade, var 4 däggdjursart riskerar utrotning under vår livstid och var 6te fågelart håller på att försvinna. Värre kanske är reduktionen av alla insekter som håller balans i ekosystemen. 95% av all skadedjursbekämpning ( de djur som vi anser som skadedjur) sköter andra insekter genom att hålla systemet i balans. Det är inte våra besprutningar som fixar det mesta av det arbetet. Vidare, pollinering av allt som skall växa sköter insekterna. kineserna har fått börja pollinera sina fruktodlingar för hand!? Vilka kostnader motsvarar detta? Detta är inte främst pga klimatförändringar utan på människans okupation av ytan på planeten. Vi ändrar på förutsättningarna när vi exploaterar marken så som vi vill ha den. Vi accelererar utrotningstakten och den fortgår nu 1000 gånger snabbare än när människan började sin exploatering.. Det finns dock hopp säger forskarna än kan många arter räddas.

Kan det räcka med att vi genom minskad konsumtion av resurser som vi inte behöver kan bevara balansen i ekosystemet? Att inte kunna fortsätta köpa det vi inte behöver kan vi kalla det kris?

Obama – hur vågar du?!

Obamas vision

Obama är snart världens mäktigaste man och i den rollen vågar han säga att framtiden ligger i att satsa på förbättringar av vägar, skolor, byggandet av vindkraftverk, solpaneler, bränslesnåla bilar och teknik för ett oberoende av utlänsk olja. Han gör inte detta bara av miljöskäl utan för att det skall ge 2,5 milj nya jobb på 2 år. Dvs genom att satsa på rätt saker i tillväxtarbetet kan det skapas både tillväxt i ekonomin och bättre förutsättningar för den globala miljön.  Flera partier pratar åt det hållet, mest mp men lite eller inget görs om man jämför med garantipaketen och krafttagen i den finansiella krisen.

Obama vågar säga detta eftersom han tror på det ( förhoppningsvis) och för att han tror att han kan få stöd av majoriteten för planen. Betyder det att den kritiska massan är nådd där utvecklingen kan vända från hysterisk tillväxtiver utan någon som helst miljöhänsyn till en “nyttig” tillväxt? Betyder det att krafterna för krig, oljeberoende, makt och exploatering börjar få ge vika för ekologiskt tänkande? Betyder det att andra ledande politiker som ju ofta leker följa john nu skall tävla om att stå där tillsammans med Obama i “kriget” mot miljöhoten? Skall fler våga vara radikala och se de verkliga behoven i politiken.

Det är inte utan att det känns lite mer hoppfullt i eländet. Vi får väl se, hoppas bara att han, Obama överlever länge nog.

http://playrapport.se/video/1322438#/video/1322438

93,7% – Bensinen är för DYR!

bensinpriset.jpg

http://www.aftonbladet.se/   den 24/11 utropar: MP vill HÖJA bensinpriset!! tycker du att bensinen är för billig? 93,7% hade då jag kryssat i JA rutan svarat nej på den frågan Det motsvarar väl, förhoppningsvis mp`s andel av väljarkåren? Det är väl som att gå till tandläkaren? Vill du gå dit? Är det för billigt att laga tänderna? eller… Har du för hög lön? Är du för snygg? Har du för bra chefer?  Riskerar du att bli för gammal?  etc. Det är ofrånkommligt att vi behöver byta de fossila bränslen vi idag använder. Den olja vi fortfarande kan använda i våra fordon behöver vi spara på. Det gör vi genom att köra mindre bil, köra lugnare och använda bränslesnålare bilar. Gör vi detta? Gå gärna ner på stan mellan kl 16.00 och 17.00 och se efter. Hur många sitter i varje bil? Du har god tid på dig att räkna för de står stilla i bilkön. Senast såg jag en stor bil som hade 4 passagerare! Det stod länstrafiken på den bussen. De andra bilarna hade väl i snitt 1,2 innevånare, i Värnamo där det tar 45 min att gå genom hela staden och lika lång tid att cykla ett varv runt den. Kör vi lugnare? Prova att hålla hastighetsbegränsningarna särskillt precis efter en 50 eller 70 skylt. Jag tror att du liksom jag då upptäcker något fladdrande i bakspegeln, ett lyse som åker fram och tillbaka. Det ligger så nära att bakspegeln ej kan se fordonet men snart får du se det riktigt nära liksom föraren som visar sin värsta grimas när han/hon står på gaspedalen och smeker din vänstra utsida. Jag tar på mig kepsen, solglasen och visar att jag är en cool surfare, dvs jag tillhör inte detta rike utan lägger hellre mina pengar på segel än drivmedel. Har vi bränslesnåla bilar? Ja 30% av nybilarna är miljöbilar så det går åt rätt håll. Jag har ju 2 bilar varav en husbil 0,9l/mil och en Yaris 0,45l/mil så visst vore det bra med billigare diesel meeeen ibland måste man använda hela hjärnan inte bara reptildelen och ta ansvar även för 7de generationens livsvillkor (som indianerna tänkte). Med högre bränslepriser kan jag utan att riskera stryk köra i 60 km/tim ( och istället förbruka 0,7 l/mil resp 0,3 med Yarisen) och stanna vid kusten en vecka då jag väl kommit dit. Hela denna process mot lugn körning i välpackade bränslesnåla bilar går via högre bränslepriser. Eftersom det är 93,7% av aftonbladets läsare som bara skulle välja en bensinsnålare bil, köra lugnare och ta cykeln oftare pga av ett avskräckande bränslepris. Om eller snarare när vi får ett bra förnybart bränsle ( ekologiskt framställd metanol utan regnskogsskövling?) räcker det inte med att det finns det måste dessutom vara billigare än fossila bränslen för att våra reptilhjärnor skall reagera och välja rätt pump. Idag är metanolen nästan lika dyr som bensin och eftersom metanolbilarna drar mer metanol än bensin är det säkert många miljöbilar som går på bensin idag. Vad behöver hända för att denna fixering vid ekonomiska drivkrafter skall mogna hos oss homo sapiens? Det är pga bränslepriset som vi surfare idag oftare åker 3  i en bil med släp istället för i var sin buss som innan.

Tranorna flyger …..

img_8914add4_1600.JPG

 

Italien och Polen hotar att lägga in sina veto i EU om miljömålen riskerar att påverka den pressade ekonomin och den egna industrin. Reinfeldt menar att marknadsekonomin nästan alltid är det bästa för all utveckling men i just miljö frågan kanske det finns vissa baksidor av att bara låta marknaden styra. I USA är det kris i konsumtionen, detaljhandeln noterar att det handlades för 1%, just det en procent mindre i sept 08 än 07. Detta ses som mycket allvarligt och en lågkonjunktur är för handen. Börsen i New York går ner med 11 % på en dag och ökningarna på börserna i början på veckan är uppätna. Det saknas förtroende för krispaketen och vissa marknader tycker att de 3200 miljarder dollar, Ca 23 000 miljarder kronor som hittills satsats av alla länders krispaket är för lite?! Bankerna uppmanas att börja låna ut pengar igen så att hjulen börjar snurra men bankerna vill ha mer garantier från staten mot eventuella förluster. Många vill att riksbanken skall sänka räntan rejält så att bankernas marginaler ökar samtidigt som det blir billigare att låna. Vi MÅSTE konsumera mera igen. Annars …..Annars…. ja vad annars. Det måste vara något alldeles förskräckligt eftersom hotet mot mänsklig existens på planeten är nedprioriterat. Om vi stänger av allt miljöförstörande NU så kanske vi klarar 2 graders ökning av medeltempen på jorden men…. När vi ser marknadens makt över regeringarnas agerande så verkar det snarar som att vi skall öka vår miljöpåverkan eftersom det finansiella systemet inte tål miljösatsningar. 3 grader får väl bli nästa mål, förändringarna i naturen kommer då att tvinga flera hundra miljoner människor att bli miljöflyktingar. Vatten och miljö blir orsaker till krig i en helt annan omfattning än hittills. Vi i väst världen får bygga murar o stängsel när de andra vill hämnas.Vad skall hända i naturen för att vi skall få se samma samarbete mellan regeringar, lika mycket pengar och samma beslutsamhet som den finansiella krisen mobiliserar? Kanske blir det så att försvarsindustrin vaknar till och vill mobilisera mot det gemensamma hotet; de andra. Jag tror att önskan att ha makt och rikedom dvs  tecken på framgång och potens är överställt överlevnad i vårt genetiska arv. Mänsklighetens överlevnad på planeten är inte så viktig som den ekonomiska maktstrukturens fortbestånd. Nu får vi se när dessa två fokus ställs mot varandra vad som kommer att gälla. Det har redan börjat på alla nivåer inte bara i EU ledningen. I riksdagens partiledardebatt i måndags frågade Wetterstrand varför regeringen inte håller sina miljömål. Reinfeldt svarade att MP´s miljöpolitik med bl.a  kraftigt höjda drivmedelspriser gör att vanligt folk inte kan köra och äga en vanlig Volvo. Volvo gör just bilar som tar lite mer drivmedel, det är sådana bilar som tillverkas i Göteborg. MP vill göra det ännu svårare för Volvo att överleva i Sverige, fortsätter Reinfeldt. Individers plånbok och levnadsstandard kommer att ställas i konflikt med framtida generationers existens. Svårt! Ge mig några ljuspunkter, snälla!!

Tranorna drog under veckan vidare högt över konsumtionskrisen. En flock på ca 200 fåglar låg och cirklade över vårt hus innan de formerade sig i flera plogar och drog vidare. De funderar inte över börsutvecklingen eller krispaketen de kommer att fortsätta flyga och leva i samklang med alltet så länge vi inte fördärvat för dem också. Jag väntar på dem till våren. Jag väntar också på att Gaia sätter ner foten och visar vilka prioriteringar som gäller.

img_8939add4_2700.JPG

Spam invasion

Tyvärr har spamen hittat “tranorna som flyger högt över konsumtionen”. Nu erbjuds tranorna viagra, tramadol snorting, penisförlängning mm, De bryr sig inte men det ställer till det på min blogg…så nu får ni som vill kommentera registrera er först. Hoppas ni står ut med det besväret så att tranorna slipper kommersialismens svarta baksida.

Overkligt i sumphålet

per-070114.JPG

 Visst hade DMI visat på oväder men att möta åska och hagelskurar i stormbyarna på väg ner till Varberg hade jag inte förväntat mig. Bilarna kröp fram antagligen för att de var mer rädda om plåten i hagelskurarna än pga dålig sikt. Försiktighet är inte så ofta kopplad till risken att råka ut för en olycka utan snare till fåfänga, skada på egendom eller om något är oförskämt dyrt. Därav mitt idisslande om att bensin/diesel är för billig så länge alla sitter ensamma i bilen och kör som stollar. Men nu var jag på väg till Varberg och kände mig under dessa omständigheter inte särskillt surfsugen. I Gödestad drogs så plötsligt gardinen undan och himlen blev bara så blå och solen hade fritt spelrum. Genast infann sig surfkänslan i bröstet, solglasen och kepsen åkte på det kliade i händernas valkar, de ville bli masserade av bommen. Vinden låg på från sydväst dvs det ligger rakt på land så det kvittar var man seglar vinkeln är obefintlig. Det blev sumphålet, apelvikens nya namn myntat av Värnamos Hard Core surfer nr1. Idag var sumphålet otroligt vackert! och det kändes som om själen blåstes ren av vind och solljuset. (Bilden är från Per stormen 070114 men stämningen var liknande )Några surfare var ute men de gick upp innan jag kommit ut kanske de tyckte att det mojnade?! Enligt stationen hade det blåst 20 i medel och 27 i byarna en timme tidigare. De var kanske trötta. Jag fick sätta på min nya 370 mast och 4,0 eftersom jag inte har mindre segel. Jag gick ut med 62l vågbräda väl påpälsad med allt neopren jag äger. DEt blev lite väl bra eftersom jag inte fick in fötterna i fotstropparna, armarna var svåra att böja och händerna fick minimalt med blod genom de stasade handlederna. Händerna behövdes verkligen eftersom jag inte vågade ha kroken i då seglet bara ryckte och slet i stormvinden. Rodeo 20 min och det var krampkänsla i händerna. Upp och byta bräda till klassisk MPE vågis 73 liter, av med neoprenstrumporna, öppna upp i handlederna, bara ha tummen i i handskarna och mer nedhal i seglet. Det blev bättre och jag började våga hoppa. Underbart att känna lyftet från vinden och de mjuka landningarna efter att ha dalat ner sakta och försiktigt under seglet som lyfter som en fallskärm. Jag åker där kitarna brukar vara inne vid stranden och njuter av det overkliga; storm, blå himmel, solljuset, vansinnig fart, varm kropp och allt detta på dagen med datumet 10 NOVEMBER!! Efter 2 timmar orkade inte armarna mer och jag klädde av mig i bussen, satte mig att äta och njuta av de sista solstrålarna.

Det verkar som om jag kommer att byta ut en del kriteerier på min surfseek. Det vanliga är vind från sidan, gärna 12-18 m/sek, stora vågor, snabba vågor, och segla tillsammans med alla andra övrigt kvittar . Nu känns det mer som vind från sydost till nord, gärna vågor stora som små, vind från 8 m/s, > 6 grader varmt, uppehåll helst sol och inte med alla andra anonyma “jag har förtur nissar” att kryssa runt i viken med. Mindre prestation och mer glädje och upplevelse! Så är det! Regnigt kallt huttrande bara för att jag skall stämpla in, få tillhöra tilltalar mindre och mindre. Jag behöver inte prestera det handlar mer om att njuta, uppleva och när/om livslustarna i kroppen så vill rotera över en stor våg. Att dela detta med någon/ några som känner på liknande sätt gör det hela fulländat. Man ser varandra ropar bekräftar, eftersnackar visar att vi hör ihop. Denna overkliga dag i ett stormigt sumphål var en upplevelse mycket mer än en prestation. Tack för den!