Oss grisar emellan

?gris2.jpggris-1.jpg

Vi ?r r?tt lika; grisar och grisar. Den ene best?mmer ?ver den andre, den ene ?ter alltid upp den andre, den ene kan behandla den andre helt om?nskligt eller hur odjurligt som helst av ekonomiska sk?l. Den ene f?r aldrig uppleva?sina naturliga?livsf?ruts?ttningar den andre lever ett onaturligt ?vermaga liv. Den ene f?r anv?nda sitt tryne till att skrapa i cementen den andre?h?ller sitt tryne i sj?lvbel?tenhet upp mot solen.

Dagens eko 17/12; “Dessa grisar kommer aldrig att f? g? ut och b?ka i jorden. Med n?gra f? undantag f?ds svenska grisar upp inomhus. Luften ?r ofta s? d?lig att n?stan var tionde gris som f?ds upp inomhus har hunnit f? lungs?cksinflammation innan de skickas till slakt vid sex m?naders ?lder. . P? Scan, som ?r Sveriges st?rsta leverant?r av grisk?tt, anser man att djuren tas v?l omhand. ??Vi har en v?ldigt bra djuromsorg i Sverige, och den ska vi vara stolta ?ver, s?ger Margareta Thorgren, informationsdirekt?r p? Scan”

V?r grisminister Eskil Erlandsson, en av personerna ovan?h?vdar med stolthet att vi har V?rldens b?sta gris…djuromsorg. Om vi skulle ha en ?nnu b?ttre grish?llning skulle det bli f?r dyrt och det skulle inte g? att s?lja k?ttet. D? skulle vi importera grisk?tt fr?n l?nder som sk?ter grisarna mycket s?mre ?n vi. N?r man h?r intervjun med Erlandsson sl?s man av skillnaden mellan reporterns engagemang f?r de levande varelserna som vi kallar grisar och den k?nslokyla som Eskil?visar inf?r det han ser; produktion av grisk?ttsprodukter. Han svarar som en politiker i h?gform och spelar Allan.

JAg ?r ett etiskt ombud p? mitt jobb. Vi skall reflektera ?ver hur?produktionen fungerar, i det h?r fallet?bem?tandet o omv?rdnanden av m?nniskor. “Man skall g?ra gott, inte skada, v?rna om personens sj?lvbest?mmande och h?vda r?ttviseprincipen.” Kan dessa etiska v?rden till?mpas p??grisar o de andra varelser som vi kallar djur? De skulle v?l is?fall anpassas s?lunda; “K?ttet skall vara gott, det f?r inte vara skadat, kunden best?mmer vad han vill??ta och priserna skall vara konkurenskraftiga.”

Jag ?ter k?tt, har dock slutat med n?t o det mesta gisk?ttet av milj?sk?l. Jag har inget emot att ?ta k?tt om jag vet att djuren behandlats bra, vi ?r ju ?nd? rovdjur o all?tare.?Med behandlats bra menar jag frig?ende grisar som lever som grisar skall g?ra och som slaktas lokat; snabbt och med respekt. Vad kan man egentligen ?ta med gott samvete? Vad skall ett etiskt ombud kunna ?ta?

Slutet på början eller början på slutet?

humanekolog-84.jpg

Poznan, Bryssel och EU-parlamentet; det kommer positiva signaler från europas politiker. De är ense om att reducera Co2 utsläppen med 20% till 2020. (FN´s klimatgrupp menar att det fordras mellan 25-40% minskning av Co2 utsläpp till 2020 om 2 graders målet skall klaras.) En plattform ligger klar till VärldsMiljömötet i Köpenhamn nästa år, då ett nytt klimatavtal skall ersätta Kyoto-avtalet. 3 dej världen är med på ett hörn eftersom Eu länderna kan räkna sig tillgodo även de satsningar EU gör i dessa länder som nedbringar Co2 utsläppen.. “Bara för att de inte själva vill städa framför egen dörr först” påpekar vissa.?

Eu vill ge industrin utsläppsrätter istället för att med dessa medel investera i bättre teknik?! Men trots allt; På Eu toppmötet för 14 dagar sedan fanns det 3 frågor på agendan; Finanskrisen, Lissabonfördraget och Klimatfrågan. Miljön prioriteras högt tom likvärdigt med finans krisen, även om insatserna är betydligt lägre o mindre tydliga. Det är inte ens självklart att vi kan konsumera oss ur denna krisen. Frågan bryts ofta mellan tillväxthysteriker och representanter för de utshoppade. Det hände senast i ett kvällsöppet och på P1 efter 16. Det går inte att oemotsagd hävda att ökad konsumtion leder oss ur finanskrisen och därmed ger oss ekonomiska möjligheter att rädda miljön. Gröngardisterna, Garthon o Schlaug försöker få ekonominissarna att förstå att tillväxten är ett hot mot miljön som måste respekteras med eller utan ekonomiska möjligheter om mänskligt liv skall få finnas på planeten.Jag träffade en tysk vän härom dagen som jag kännt i 40 år. Vi brukar hålla oss inom ett visst ämnesområde när vi pratar men när han önskade sig en vindsnurra på sitt nya hus gav det ena det andra. Jag hade inte förväntat mig ett sådant miljö engagemang från honom. Han läste om havets revolt, pratade metan o Co2 utsläpp, miljöflyktingar, önskan om oberoende, misstron mot politiker, omsorgen om den 7 generationen mm. Han fick se denna blogg och han såg på bilderna va den handlar om. “You have to wright it in english” sa han. Vi hittade varandra på ett helt annat sätt. Underbart!Vad är det som händer, de mest förhärdade tillväxthysterikerna börjar få mothugg och det är idag tillåtet att vara miljömedveten karriärist. Jag får dock vara ett exempel på en  person som valt att jobba mindre, tjäna mindre, konsumera mindre men ha mer tid istället och en ambition att bidra till fleras insikt.

Är detta slutet på den oförbehållsamma tillväxthysterin, är detta början på den medvetenhet som kan förlänga mänskligt liv på den blå planeten? Eller är det bara ett spel för galleriet, makthavarna blidkar den ökande gruppen medvetna/oroliga utan att ha någon egentlig önskan till förändring av vår rovdrift på Gaia? Kanske vid klimatmötet i Köpenhamn vet vi svaret.

Vända kapitalismen ryggen

cyklar1.jpg?

I DN kan man   9/12 läsa om en irlänsk ekonom som skall visa att han kan leva utan pengar under ett år. Han vill stå utanför det kapitalistiska samhället. Han har husvagn, grannens bredband, vedspis o dusch från solel. Mat skall han odla lite o hämta från affärs- o restaurangsopor. Han hade ett annat projekt tidigare då skulle han gå till indien utan pengar men kom bara till Calais i Frankrike innan kommunikationsproblem med Fransmännen fick honom att gå hem igen. Han har skaffat en massa saker för att kunna klara sig ett år, hur många uteliggare eller fattiga har husvagn o bredband? Han är beroende av att leva i ett kapitalistiskt  samhälle för att existera av dess överflöd. Inget trovärdigt korståg. Hur som helst. Måste det vara så drastiskt att ta avstånd från överkonsumtionen? Kan man inte bara handla det man behöver, lönearbeta så mycket som behövs utan att leta i sopor efter mat? Thoureau skrev Stilla dagar i Walden 1856 och konstaterade då att han behövde jobba 2 månader om året för att ha pengar nog. Han odlade grönsaker vid sitt lilla skjul i skogen. Han hade 3 stolar i skjulet; en till sig själv, en för vänskap, en för sällskap och var det fler kunde de stå för de skulle ju ändå snart gå. Skulle han någonstans så gick han det var det snabbaste sättet. Att först jobba för att kunna köpa en biljett tog längre tid än att gå direkt och så hände det en massa intressanta saker på vägen. Tänk om han haft en cykel! Jag tänker på de där bröderna som levde på sitt torp och vad det gav, självhushållning. De gjorde rosenvatten som de tvättade sig i  för att lukta gott. När pensionen kom undrade de vad de skulle ha den till och förundrades över att staten skickade ut pengar på det sättet. De arbetade på gården med årsbundna sysslor för sin självhushållning. Det var säkert ingen skillnad på arbetstid o fritid utan de existerade helt enkelt. Livsmeningen var säkert självklar utan att behöva ifrågasättas överhuvudtaget.Humanekologen visade i denna blogg ett annat exempel på paradigm som är svåra att ändra. Med all tid vi lägger ned på bilen så har den bara en hastighet av 5km/tim, inte snabbare än Thoureaus gående mot en cykel med kanske 20km/tim. Skall vi jobba mindre och cykla mer? Miljöpartiet har ju tidigare, innan de blev rödgrönröra drivit kortare arbetstid för att dela på de jobb som finns och för att få mer tid för oavlönat arbete/aktivitet. Varför är vi så rädda för det? hellre arbeta 60 tim i veckan och ha en massa prylar som vi inte hinner använda än 25tim och tid för liv? Jag jobbar ca 25 tim i veckan på ett jobb jag trivs med men är fortfarande ovan vid att ha så mycket tid “över”. Därav denna blogg tex. Jag tränar dock flitigt på att fylla min rastlöshet = viljan till kreativitet.Så rensa upp bland prylarna, behåll det du behöver, lönearbeta mindre, cykla mer, höj blicken, se det större, upplev förundras och lev! Kapitalism – vad är det?

Miljarderna rullar till “marknaden”

vw-1l.jpg?

Jag förundras över de krafter som finns för att rädda en döende företeelse; stora dyra törstiga bilar. 120 miljarder går till GM Chrysler o Ford  för att de skall kunna fortsätta sin tillverkning tills Obama får ta över problemt. Då vill de ha 300 miljarder till….till vadå och sedan då? Obama kanske vill använda denna kapacitet för tillverkning av solpaneler och vindkraftverk eller som Mats Leijon vill Vågkraftverk. Oj vilken sprutt det skulle få.Jag tror att prioriteringsgången för en bilköpare ännu är; fräck, snygg, kraftfull, muskulös, färg, design, identitet…..säkerhet……ekonomi………………………….miljövänlighet. Det dröjer nog ett slag till inann prio går i andra riktningen även om jag tycker att min Yaris är både fräck o muskulös. VD för svensk bil sa idag att det kommer att säljas mindre andel miljöbilar när premien om 10,000 tas bort 2009. Detta stöder min teori ovan. Hoppas jag och Vd för svenska bil har fel. När vi har prio med miljövänlighet först kan vi köpa VW´s 1L som tar 1 liter på 10 mil! eller elbilen för 35000 med en vindgenerator station för uppladdning.  Allt enligt programmet 2020. bil-o-vind.jpg

Vår industri minister vill låna ut 25 miljarder samt satsa 3 miljarder på utveckling av miljölbilar. Hon verkar väldigt glad av denna ljusa idé. Nu är det väl så att ALLA länder med biltillverkning inom gränserna gör just det samma. Konkurrensen kommer att bli dödande! Volvo Saab är redan efter i det racet. Det bilindustrin är bra på är att rationalisera i produktionsprocessen, arbeta med kvalitè och förbättringar i produkt o tillverkning. De har starka utvecklingsorganisationer och spetskompetens inom många områden samt en underleverantörs brigad som snabbt kan anpassa sig. Nu är det annan produktion som skall till! Sådant som passar in i ett hållbart samhälle. Kanske kan de bedriva sjukvård? Landstingen är lååååångt efter då det gäller kvalité och fokus på kärnverksamheten. De kan i alla fall konsulta inom Landstingen samtidigt som de ställer om för tillverkning av solpaneler, solceller, geovärmeanläggningar o vindkraft.Samtidigt med dessa rubriker om alla miljarder ser man att

Sjukhuset i Lund måste spara 37 miljoner före årsskiftet.
En mycket stor del, 22 miljoner, ska sparas vid den onkologiska kliniken. Det kommer att förkorta livet för en grupp cancerpatienter. “

Kan detta stämma? Är det 37 miljoner inte miljarder 37 miljoner jfr 28.000 miljoner`! Är det så att samhället blir hårdare när det stramar till och man inte kan köpa det man inte behöver längre? Finns bara omtanken då plånboken är full? Måste vi säga till patienterna ” Nej tyvärr vi kan inte behandla dig för pengarna har gått till biltillverkningen!. Det är denna tärande sektor som inte tillför utan bara äter upp kakan. Varför tillför inte vi som jobbar i vården något värde till samhället? Vi tjänar pengar, fyyy men vi betalar skatt och köper miljöbilar är inte det bra? Om ett läkemedelsbolag skulle få det svårt, Astra Zeneca kan inte sälja sin medecin för folk är för friska eller vill inte äta skiten längre, de motionerar istället. Skall vi då gå in med miljarder för att fortsätta produktionen av skitmedeciner? Kostnaden för läkemedel går ju till stor del över skattsedeln så det kanske bara är bra om Astra går i putten? Alla de jobben då?  Vidare!“En äldre kvinna har hittats avliden i sin lägenhet på ett särskilt boende i Karlskrona Kvinnan misstänks ha legat död i sex veckor.”  Är detta också en resursfråga eller bara det att vi lämnat den gamla att dö eftersom hon ville det? Är det förbjudet att hälsa på? eller att titta till? “Vi måste se till att de gamla har en meningsfull vardag” så någon på TV nyheterna. Jag kände att det var sant, vi förvarar tills det är dags för skorstensuppskjutet men sedan tänkte jag; “Alla vi andra då vem skall se till att vi har ett meningsfullt liv”? Vi själva så klart! Jag vill inte höra på religiösa trubadurer, sjunga altsång och knyppla mattor när jag blir gamal. Jag vill sitta vid havet och se seglen, ta en vinare och kolla en snuskig film inann jag somnar. Hu vad hemskt om andra skall bestämma vad som är min livsmening. Släpp inte livets mening till vårdapparaten! Ta din gamla tant och gör tilsammans det du vet att hon gillar, om DU vill. Annars kan du skita i det! Hon har nog fullt upp med sitt. Nästa rubrik  Samtidigt som varseln fortsätter att dugga tätt väntas börsföretagen dela ut lika många miljarder till aktieägarna som man gjorde i våras. ” 118 miljarder! Kapitalisterna tar in pengarna samtidigt som staten, folket garanterar industrin mer pengar. Man slutar inte att förundras. Är det av denna orsak som grekerna för inbördeskrig mot en korrumperad regering?  Så gör inte svenskarna eller hur. Hur skall kapitalisterna ha det? Skall marknaden få sköta sig själv så länge det går bra sedan kan staten, folket städa upp när det går illa?Sverige rycker nu ut för att hjälpa Lettland, som är i akut ekonomisk kris. Tillsammans med IMF och EU ska Sverige låna ut pengar till landet. ” Troligen flera 100 miljarder kronor eftersom svenska banker redan har lånat ut lika mycket och då skulle ju de drabbas om Lettland inte klarar av sina finanser. Det är alltså inte pga välvilja till Lettland utan till försvar för de svenska bankerna och deras trovärdighet som insatsen görs.

Jag kan bara förundras och se på hur människan beter sig. Vilka vinnande Darwinistiska gener i oss är det som styr denna utveckling? Man får huka sig och se vad som händer.

Bankerna, Biltillverkningen, Julhandeln ….?

Bilkris USA?

I helgen skall USAs ledare rösta om ett räddningspaket till landets största biltillverkare. http://www.sr.se/webbradio/webbradio.asp?type=db&Id=1489118&BroadcastDate=&IsBlock=

Svenska regeringen kämpar emot de som tycker att Volvo o SAAB skall köpas av staten, av skattebetalarna, av mig som just köpt en Yaris (0,4l/milen). Det är väl alla arbetstillfällen som skall räddas ? eller….är det maktstrukturerna? Är det vår livsstil, vårt konsumtionsmönster, våra levnadsvanor som skall räddas? Det kan ju inte vara meningen att bevara tillverkningen av för stora o för törstiga bilar? Det är väl så att ekonomin bygger på att ett behov, faktiskt eller reklampåverkat stimmulerar till tillverkning av mer eller mindre nödvändiga prylar som då sysselsätter och avlönar människor. Dessa avlönade knegare måste vilja handla de här onödiga prylarna och julen, hjulen går runt runt runt, tills något tar emot. Om pengar saknas så kan knegarna få låna pengar till hög ränta så måste de jobba vidare för att kunna betala av lånen. Det är störningar i dessa tillverknings- behovs och konsumtionsmönster som krisbenämns, eller hur? Om vi kunde ställa om biltillverkningen på en vecka till önskad, efterfrågad tillverkning istället så vore väl allt friden o fröjden?Hör just på ekonomi ekot lördag. De frågar sig “Varför köper inte innevånarna som de brukar göra, de har ju mycket disponibla tillgångar!? Jo de håller igen eftersom de inte kan lite på att ha jobbet kvar! höj a-kassa så vågar de igen.  Regeringen, riksbanken gör vad de kan, sänker räntan 1,75%, uppmanar till att köpa svenskt i julhandeln eller julrenovera huset med det nya ROT avdraget.”  En stilla undran; kan det vara så att vi är trötta på köp och konsumtionshysterin!? Är vi trötta på all reklam i lådan och i burken är vi trötta på nasare och lurendrejare? Börjar vi äntligen förstå att vi inte blir lyckligare av över konsumtion, snarare tvärt om? Börjar vi ta ansvar för planetens livsförutsättningar? Skall vi dra ner våra CO2 utsläpp från 10 ton/innevånare till hållbara 2 ton? Är det en tyst revolution? NEJ knappast, så lätt ändrar man inte på vårt konsumtionsparadigm det här handlar om ren snålhet. Likt hyenorna ligger vi och väntar på de REA märkta asen som sedan kan släpas hem i konkursernas skugga. De som som inte kunde handla innan har inte mer pengar nu att handla för de är fortfarande offer.Vad skall räddas härnäst?  Troliga kandidater är flyget, flygplanstillverkning, hustillverkning, mobiltelefontillverkning, turismen, handeln och ve o fasa Surfindustrin! Förstatliga surfindustrin! NU! rensa de bästa surfspotten från slappa o feta o solbadande arbetslösa Volvojobbare – de kan rensa ogräs eller ta jobb på arbetsförmedlingen som troligen kommer att tillsätta många tjänster nu. Alla svenskar skall ha rätt till två bila…..brädor  var med vederbörlig utrustning och minst 4 riggar per bräda. Bygg diskreta surfhostel vid dessa vindrika stränder. Anslut med kollektivtrafikens tåg o bussar. Dessa bussar skall givetvis ROT-renoveras för att ha plats för all surfutrustning. Våtdräkterna kan sys i Borås, brädor monteras på volvo och saab med sin JAS-aero kompetens står för riggtillverkningen.  Hela underleverantörskedjan tillverkar alla mastfötter, skruvar, lattor, spännen stroppar mm. Va …Va säger ni vill ni inte segla, kan ni inte , behövs det inte? Är det ett problem? Det har det ju aldrig varit innan! Kära medborgare ni vänjer er, det tar emot lite i början…….Jag sitter stilla och ser på denna som jag hoppas friska nedtrappning av en ohållbar livsstil. Kanske kan vi snart börja reflektera över våra verkliga behov och hur de står i relation till ett hållbart samhälle, till ett hållbart männskligt liv på denna planeten. Under tiden kommer många döende verksamheter sprattla, skrika, ropa på hjälp medans det livshotande beroendet skall avvänjas. Vilka är dina verkliga behov? Prylar eller liv?

Varför skall det vara lätt?

pollakow-hookipa.JPG

Surfkollegan och MatteDoktorn Ola Helenius fick av Annika Jankell frågan “hur gör man matte kul o enkelt så att alla kan ta den till sig”? Han svarar “varför skall allt vara enkelt”? Det är som bäst när det är svårt fast jag klarar av det, inte svårt o tråkigt eller lätt o tråkigt. Det skall vara en utmaning. Det är som de mål man sätter upp de behöver vara utmanande och fordra en ansträngning  om de skall vara attraktiva att ta sig an. Det är ju de där nästan omöjliga målen som man klarat som man bäst kommer ihåg. Euforin efter första surflopen är svår att glömma. 

http://www.sr.se/webbradio/webbradio.asp?type=db&Id=1341902&BroadcastDate=&IsBlock=

Wellness (välmående) till skillnad mot illness (illamående, sjukdom) är för mig att befinna sig i ett kreativt tillstånd i symbios med  alltet, sin omgivning, med sitt sammanhang. Jag behöver mål att sträva mot, de behöver vara attraktiva, önskvärda, kanske tom som en dröm att uppnå. Attraktiviteten i målet ger tillgång till min kraft och motivation nog att kontinuerligt välja i målens riktning. Tex att ha som mål att gå ner 25kg i vikt och varje dag, flera ggr om dagen behöva välja enligt mitt mål när alternativen serveras för mig kräver motivation. När jag klarar att välja det som är bra, enligt målet växer min självrespekt och jag kan uppleva ett wellness även om kroppen i början skriker i sötsuget. Alla mina vanor, invanda mönster, omgivningens förväntningar, andras tankar om mig mm är svåra att förändra och negligera. Det krävs ett motiverande mål, en dröm att förverkliga för att få tillgång till så mycket kraft som fordras. Ibland kan det vara nästan omöjligt att nå målet om man inte har stöd och puschning från någon annan, någon som bryr sig om mig, någon som ser mig, någon som tror mer om mig än jag själv gör.När jag uppnått mitt mål mår jag bra och har utmaningen varit betydande är jag säkert mycket glad. Jag får en energikick och vill gärna surfa vidare på den vågen. Jag vill sätta upp nya mål och göra det igen och igen och igen……Det är så man växer. Efter varje mål lägger man bollen på mittpunkten, gör avspark för att få göra mål igen, igen, igen…Individuell utveckling “tillväxt”, erfarenhet, förmåga, vishet utvecklas i cykler precis som tex muskelstyrka. Man tränar, dvs bryter ner musklerna som sedan under vila återhämtar sig och växer sig starkare för att motsvara de ökande kraven. Det är ofta i tomheten när jag är i illness när det skriker där inne efter luft, förändring, vädring, förändring som jag nästan med panik i kroppen bestämmer mig för att bryta mig loss, sätta upp mål, bestämma mig för hur jag vill ha det. Utvecklingen mot målet behöver inte vara spikrak uppåt utan kringelig krokig berg o dalbane lik. Kanske drömmen på vägen inte är så attraktiv längre, insikter kommer under resan och värderingar förändras. Svåra händelser kan sätta allt på huvudet liksom sjukdom och allt behöver omvärderas. Jag blir äldre och jag börjar ana den bortre gränsen för mina aktiviteter o ansträngningar. Fysiken förändras och jag anar att jag snart inte skall ha förmåga att göra, orka med det jag vill. Detta påskyndar stressen och motivationen när det är stiltje och tomt i själen. Tiden tillåter inte oändlig väntan samtidigt som vila är en förutsättning för återhämtning och reflektion.Det skall inte vara lätt utan svårt nog fast jag klarar det. Har du mål? Svåra mål som du vill och tror dig om att klara av. Brukar du klara av det du förutsätter dig? Väljer du enligt ditt mål- ofta? Känner du dig levande i din kreativitet? Har du tillgång till din wellness? Eller är du ett offer som gömmer dig i passiv illness?

Vem tror du att du är?

jerk-for-23-ar-sedan.jpg

Hur länge har du varit den du är idag? Rent anatomiskt byter vi nästan alla celler och ämnen i kroppen inom 7 år, tror jag vissa snabbare och vissa inte alls om man nu skall kalla tungmetaller för kroppsämnen. Bly och bekämpningsmedel i bl.a hjärnan får vi fortsätta att leva med. Enligt Copra så byter vi alla atomer i kroppens celler på några dagar. Det mesta i oss är tomrum och energi samt en försumbar del materia i form av atompartiklar. Precis som universum; mest tomrum och energi.Under vårt liv förändras vi inte bara från barn till vuxen, från vuxen till gamling, från födsel till död  utan vi byter kropp regelbundet, vi föds och dör hela tiden. Vad är det med det då? Ja inget särskillt. Men varför blir vi gamla om vi får nya celler hela tiden. Jo varje gång en cell delar på sig, blir till en ny så förbrukar den lite av sin förmåga att just dela på sig. När vi blir äldre blir varje delad ny cell lite sämre och de med bra funtion färre. tillslut ger vår bristande celldelning resultat vi blir skrynkliga, organen fungerar sämre och om vi får vara friska så skrumpnar vi ihop som en vissen blomma.Björn Ulveus sommarpratade i somras och hans problem var att han inte kom ihåg när Abba vann med Waterloo. Han vet inte vad han själv kommer ihåg eller vad han i efterhand blivit berättad. Han försökte nu åkalla sina gamla upplevelser i sina gamla scenkläder, tidigare förälskelser, dofter, tidigare vänner, hypnos mm. Men inget tycktes hjälpa. Han är den person han är idag, lite blyg och osäker som han alltid varit?! Har han inte bara bytt celler och atomer utan också de kluster av hjärnceller som gör att vi minns och kommer ihåg hur det kändes?Kan vi använda denna insikt? (Om det nu är en insikt ,det kanske bara är skitprat). Jo om vi nu byter celler så ofta så kanske vi även kan ge våra nya celler bättre förutsättningar att leva. Jag ser ju på sjukhuset vad en stroke kan göra för en patient. Sjukdomen eller snarare patientens livsstilsförändring kan radikalt förbättra framtidsutsikterna. Man hör ju om hjärtpatienter som efter sin första infarkt ändrar sitt liv till nägot mycket friskare och bättre. Jag vill bara säga att det inte behöver vara för sent att börja med en annan livsstil om man vill  bli friskare. Hjärnan bildar nya hjärnceller och blir inte dement om den får bra mat och utmanas / används flitigt. Därmed vill jag inte glömma eller negligera alla kroniska sjukdommar som inte släpper greppet om kroppen. Man kan bara fråga sig; var går gränsen mellan att det är kört och att det kan gå?Fler aspekter än hälsa på vår kropps förnyelse. Jag är inte idag som jag var i 20 års åldern. Jag är inte idag den jag var som 20 åring.  Jag har bara samma namn. När blev jag den som jag är idag? Ja imorse för 3 timmar sedan kl 07? eller när jag var 47 år, för 5 år sedan skulle jag tro. När hela chefsköret var över och jag började natt jobbet igen. Då började en ny era med nya insikter och ny upplevd verklighet. Gör detta någon skillnad, betyder det något? Jo jag tycker det. Lyssna innåt och utåt! Vem är du idag, vem tror du att du är??

Vindkraft – en tillfällighet !?

mats-lejon-el-proffessor.jpg

Första gången jag hörde El professorn Mats Leijon prata i programmet 2020 blev jag förbannad. Han menade att elsnurror och egen producerad el från tex solpaneler är en övergående företeelse som har initierats av producenter som vill sälja prylar. “Vi tycker att vi skall åka kollektivt men vill producera el individuellt”, “Vindkraften bara smutsar ner elnätet”, Vindkraften ökar några år till för att sedan avvecklas efter 2020? var andra av hans uttalanden. Dessa varvades med mer traditionella röster från greenpeace och energidebattörer. Programmet beskrev den ökade förekomsten av elpaneler i tyskland och entusiastiska svenskar som flyttat ut på landet för att leva enkla liv med div elsparande/elproducerande prylar. De gjorde det jag skulle vilja göra och så kommer Leijon och kallar det för trams. En lakej åt ettablisimanget och konsumismen?Andra gången jag såg Leijon på en vecka var i kanalen TV Acsess, en kanal tillgänglig även för mig utan TV abonemang. Det var 4 professorer som under ledning av en ledarskribent utbytte tankar om energin i framtiden. Där fanns förespråkare av kärnkraft och av alternativa energikällor samt Leijon. Han tyckte att vi skall effektivisera vattenkraften, börja använda vågkraften samt borra efter geokraft i jordens innre. Han menade att dessa källor har mycket större potential än vind och solpaneler. De kräver inte kärnkraftens investeringar samt är säkra och miljövänliga. Norge, som redan har olja o pengar tillräckligt kan dessutom producera El som 10 vanliga kärnkraftverk på sin tillgängliga kustremsa via vågkraftverk och då använder man bara delar som inte påverkar boende och annat. Ostkusten i Sverige kan bara få ut El som 1 kärnkraftverk, 8TerraWattTimmar eftersom vågorna är mycket mindre. Tekniken finns redan det är besluten som fattas. GeoVärme finns på Island och i USA sedan 100 år och det går att borra på många andra platser där jordskorpan är tunn, leda ner vatten och få upp ånga till elturbinerna som i kärnkraftverken fast utan radioaktivt avfall. Slutklämmen på det programmet var en enighet runt att utvecklingen går mot renare och säkrare kärnkraft som inte producerar dagens avfall. Om 50-100 år kommer fussions rektorer och då löses avfallsfrågan helt. Bränsle till fussionskraften finns det tydligen obegränsat i haven.energi-andelar-sverige-2008.jpg

Om man ser till andelarna kärnkraft, vattenkraft, förbränning och vindkraft  så ser det ju ut som om en liten effektivisering av vattenkraften skulle kunna ersätta vindkraften helt. Våg och Geovärme låter mkt bättre än kärnkraft men om avfallsfrågan löses…… Håller jag på att bli kärnkrafts förespråkare???!! Ve o fasa vad är det som händer. NEEEJ jag håller på Mats Leijon, inte kärnkraft men gärna miljövänliga alternativ som har kapacitet nog att trygga el behoven även i en framtida civilisation i avvaktan på än bättre solteknik. Mer miljö-El så kan vi åka El bil istället.

I avvaktan på alla beslut, klimathändelser och politiskt taskspeleri som föregår bättre lösningar så kommer jag att fortsätta tycka att vindsnurror är vackra, minska på min energikonsumtion och leka med tankarna om självhushållande energisnålt boende.