Tankar efter flyg och askmoln

Jag har väntat på motivationen att skriva om “flygkrisen” pga askmolnet men inspirationen har inte infunnit sig. Varför? Detta är ett icke problem som inte berör mig? Jag kan dock förundras över vissa detaljer och ageranden;

85000  svenskar flyger varje dag.

30000 flygningar genomförs en normal dag i Europa.

600 flygningar genomförs var dag mellan Amerika och Europa.

Jaha och vad händer när flyget inte kan flyga? En expert på Radion menade att vissa företag kan bli stående eftersom reservdelar inte kan flygas in, företag som jobbar med små eller inga lager (just in time) kan få driftsstörningar. Vi får på sikt se att en del saker fattas i affärerna som viss frukt o grönt blommor mm. Förutom då nöjes/turistresandet som håller igång en stor turistbusiness, företagsresandet och alla som bara vill resa fortast.

En annan expert skulle rangordna de viktigaste funktionerna vi har i samhället. Han började med vattentillgång, mattillgång, värme ….men flyg då? Ja det kom inte med på 10 i topp och knappast på 20 i topp heller. Va snopet behövs flyget? Det är väl snarare så att flyget, som inte behövs påverkar det verkligt viktiga, klimat o miljö på ett negativt sätt. Vi tar för givet det absolut nödvändigaste  som , vatten, luft, ekosystemet och strider för att få fortsätta förstöra dessa livsförutsättningar. Tragiskt. Nu skall dessutom flygbolagen få ekonomiska lättnader för att kunna fortsätta flyga i samma omfattning. Askmolnet lär ha kostat flygbolagen 25 miljarder skr- oj va synd det är om dem. Finnans marknaden fick långt mer än 1000 miljarder skr i sin kris och Haiti mindre än 5 miljarder skr utlovade och än mindre utgivna pengar efter en verklig katastrof. När det gäller banker, bilfabriker o flyg då får jag bidra via skattsedeln vare sig jag vill eller inte men när det händer mänskliga katastrofer förväntas jag ringa in pengar till hjälpgalor. Hjälporganisationernas ledning verkar dessutom ha det lyxigt värre på givarnas bekostnad. OBALANS är bara förnamnet. Arbetstillfällen oavsett om de behövs eller inte bidrar till den heliga eviga tillväxten och rådande maktstrukturer och skall därför med alla medel stöttas. Denna konflikt verkar evig och blir därmed den slutliga orsaken till vår arts undergång.

Annars var det själva askmolnet som beörde mig mest. Små glaspartiklar i luften som vi andas in och som kan ställa till med….vadå? Troligen inget i denna omfattningen men ändå en påminnelse om att luften som vi tar för given inte alltid är frisk o ren. Detta var inget av människan orsakat naturfenomen men de kommer och då får vi se om vi kan överge vårt konsumtionsmissbruk mot att tex få behålla rent vatten att dricka o ren luft att andas. Kolla nu tex vad som händer när bensinpriset går upp, jo miljöpartiet dras fram till altaret för att offras o blidka bensingudarna. Kör vi mindre eller försiktigare med bilen? – knappast.

Flygkrisen var en kris som i stort drabbade de rikaste och det var ovanligt. “Offren” beskrev fruktansvärda o ovissa vistelser på flygplatser och turisthotell i flera dagar och affärsmän fick ändra i sina kalendrar när de satt i flygkarantän!!! Vissa fick panik o chartrade bussar o Taxi för att komma hem de där 2 dagarna tidigare än befarat. De välkomnades av pressen som hjältar.

Men visst hördes det även röster som sa att detta var bra. Det visar på vårt samhälles sårbarhet och samtidigt på att vi egentligen inte behöver flyget, i vart fall inte i den omfattningen som siffrorna ovan beskriver. Flyget som kanske mer än något annat representerar vår fullständigt ohållbara o förgörande livsstil. Flyget lever på lånad tid precis som vi.