Träning i skolan- en grymt bra investering.

En norsk forskargrupp har tränat råttor och sedan skurit sönder dem. OCH vad har då dessa möss och råttors liv tillfört för kunskap till mänskligheten? Vad har Norrmännen kommit på?! Jo att de nya cellkärnor som bildas i musklerna  vid träning stannar kvar under mycket längre tid än man trott. Dvs om man tränat som ung är det lättare att träna upp sig igen som äldre. Det låter ju rimligt. Om jag simmar nu måste jag stanna o pusta  efter 50 m men redan efter 3 träningar kan jag simma 200 utan att stanna. Jag har ansett mig vara lättränad på det mesta och trott att det är den tidiga och myckna simträningens förtjänst. Nu har Norrmännen alltså via dessa rått-idrottare anat att min känsla av att vara lättränad kan ha med tidigare träning att göra. Så vad drar vetenskapsmännen då för slutsats av detta? Jo dopingavstängda borde få ett längre straff så att de inte efter avstängningen fortfarande har nytta av dopingträningen. Min direkta reaktion, däremot var att träning i skolan 3 ggr i veckan bör vara schemalagd och obligatorisk under hela skoltiden. Eleverna tvingas att läsa en massa ämnen som de aldrig mer kommer i kontakt med, syftet med tragglandet är att människoynglen skall kunna sorteras i olika samhällsklasser via betygen. Tidig träning däremot har de nytta av hela livet! En bra investering om något. Bra för hela samhällsekonomin o stadskassan, ett skäl som biter bättre på ansvariga politiker än enbart fysiska fördelar och ett bättre liv för den enskilde medborgaren. Vi får då via fostringsanstalterna inte bara lydiga o smarta elever utan även fysiskt starkare o friskare arbetare till samhällskroppen som därmed kan accelerera konsumtion och ekonomisk tillväxt to the bitter end! Synd bara att de stackarna inte behövs när de skall börja göra nytta i samhället. Vi har länge hört vilken kris det blir när åldringarnas antal ökar och att det finns för få unga som kan ta över och jobba ihop till de äldres pensioner. När sker denna övergång? När får de unga nystöpta o väl uppfostrade “30-minus” meningsfulla o nyttiga jobb?

Om vi inte drar bättre slutsatser av forskningsresultaten än i detta exempel är det bättre att lägga ner forskningen. Om inte människor tar till sig nya insikter och tex förändrar sin livsstil är forskningen onödig.

Husbilsparen vinkar inte längre.

Det har skett en evolution under semestern! Inte bara en revolution utan en livsbejakande positiv utveckling i mitt liv-en del av min egen evolution. Jag har sålt den 2 år gamla husbilen och istället tillsammans med mina barn köpt det där stället jag/vi pratat om i flera år. Stället som ligger en mil från havet i det där böljande landskapet utanför Varberg som har en stor tomt att odla på och en egen brunn. Plötsligt var stället bara där och vi fick köpa det. Vi fick förtroendet att vårda och respektera denna lilla men för oss betydelsefulla del av planeten. Projektet har haft arbetsnamnet “arken” för stället skall göra det möjligt att leva ett mer hållbart, enkelt och mer oberoende liv med väldigt liten ekonomi. “Hyran”bör hamna på ca 600 i månaden inkl drift, försäkring o skatt. Vem vet om vi kan och vill arbeta, vem vet om det finns pension att ta ut när det är så dags? Tillväxt ekonomin kommer att ramla ihop likt alla spelbaserade pyramider. Vi vill på detta sätt försäkra oss så gott vi kan när den ekonomiska depressionens flodvåg kommer. Vi bygger arken på Kåpås 32 Valinge Varberg.

Surfjerk har fått en surfbuss igen. En WV Ltd-86 reimoinredd har vördsamt emottagits av en surfpolare (Putte har köpt en cross istället). Att detta inte är en husbil bekräftas av alla 55+ paren som jag möter i sina mobila hem. De är helt ointresserade och visar inte ens  en antydan till att vinka vilket annars var legio när de mötte mig i Weinsberg husbilen. Det jublar i mitt hjärta, jag är utfrusen ur WohnWagenWelt – surfjerk åker surfbuss igen. Visserligen mindre miljövänlig än den fina Fiaten men jag använder en gammal bil så länge som det går istället för en nytillverkad. Jag kommer att köra minimalt och använda den som arbetshäst, gäststuga och manskapsbod i arken bygget. Den bidrar till långsamhetens lov genom att inte kunna färdas mer än 80km/tim vilket som av en ren tillfällighet nu börjar bli den nya fartbegränsningen på våra vägar.

Jag kan nu hemfalla åt att bli ett sådant original som jag alltid kännt att jag är.