Räkna inte med pension

Pensionsskulden i Europas större länder är enorm. Enligt aftonbladet behöver 50 åriga tyskar, engelsmän, fransmän med flera spara 8000kr i månaden om de skall få ut 70% av sin lön efter pensioneringen! Vi lever tydligen för länge och därmed blir det både fler år och fler pensionärer som belastar pensionsfonderna. General strejker och aggressiva protester genomförs i flera länder. Kan de inte också protestera mot tyngdlagen och fullmånen eller något annat ofrånkomligt? Europas män vill gå hem vid 60 med full lön! Hur skall det gå ihop sig. Om de inte själva har sparat ihop tillräckligt skall då den jobbande generationen arbeta ihop både till nuvarande pensionsutbetalningar och till sin egen pension? Se det som det är! Var glad om det blir någon pension till dig överhuvudtaget var glad om det blir 1000kr under några månader. Hur skall de gigantiska underskotten i de flesta länders budgetar betalas igen? Hur skall samhällets åtagande kunna finansieras? Politikerna ropar i varandras halsar TILLVÄXT genom att alla skall arbeta oavsett om jobben behövs eller inte. Riv upp asfalten lägg dit den igen, tillverka trampminor o granater, tillverka stjärtkliare av hönsägg bara du arbetar. Vård o omsorg är dock inget närande arbete utan tärande så de tärande får vänta på de närandes arbetsinsatts. Att vi utför är viktigare än vad vi utför. Vi skall som småbarn sysselsättas, mer timmar skall arbetas oavsett om det som skapas behövs eller inte. För övrigt verkar det som de som skapar minst tjänar mest. Flytta pengar hit o dit är mycket mer lönsamt än att odla mat eller vårda behövande. Skall vi bli av med denna ohämmade tillväxt, en cancer som drabbat oss så svårt? Det ser illa ut, behandlingen blir inte smärtfri och utgången oviss.Tillväxt fordrar att vi tar naturresurs (material, metaller, mineraler mm) från jordskorpan och med hjälp av energi (oftast fossil olja kol ) och så billig mänsklig arbetskraft som möjligt förädla dessa material till saker som vi, via aggressiv reklam tror att vi vill köpa. Det enda kriteriet som bestämmer en varas tillblivelse är om det finns en köpare. Men tjänste sektorn då den tär inte på naturresurserna, säger en del. Ja men den drivs också av pengar som kommer in via förädlade naturresurser. Det måste komma in pengar i systemet hela tiden för det rinner ut någonstans, heter det hålet ränta? Eller är det den ojämnlika fördelningen mellan fattiga o rika som hela tiden fordrar mer pengar i systemet? Troligen båda.Det är dags att byta spår. Skall vi göra det frivilligt eller skall en ekonomisk syndaflod dra över oss och ställa allt på sin spets? Vad är förutsättningarna för en ökad insikt där vi delar på att utföra de arbeten som vi verkligen behövs i samhället och resten av det vi väljer att arbeta med är oavlönat nyttoarbete där vi tex hjälper varandra utan RUT avdrag.Skall vi ge upp och följa med strömmen som döda fiskar eller spänna fenan och gå mot strömmen upp till livsförutsättningarnas lilla göl där uppe i flodens källa? Några tips; Gör dig skuldfri, var rädd om odlingsbar mark, tänk över hur du skulle klara dig utan el, vattenledning och avlopp, tänk över hur du skulle klara dig utan pension.Pessimist? Nej det är bara att se det orealistiska i en ekonomi som grundar sig på lån till 90%, pengarna finns inte utan utgör fiktiva lån som förväntas betalas via ändliga naturresurser förädlande till konsumtion o avfall. När den bubblan spricker blir det en stor smäll. Jag är Snarare en hoppfull realist som trots allt tror på något bättre efter den ekonomiska syndafloden.