Pekpinnar visar vad vi egentligen tycker

Ledande politiker pratar om att vi inte skall använda pekpinnar för att påverka medborgarna. Ledande Miljöpartister använder också aversionen mot pekpinnar när de konfronteras med sitt eget ekologiska avtryck. På frågan; “Maria, är det nödvändigt att flyga på charterresor med familjen som du gör?”. Kan mycket väl få svar som ” Nu skall vi inte ge medborgarna dåligt samvete, moralregler eller pekpinnar sådant ska man inte använda” Egentligen svarade hon bl.a i tidningen Grönt att; Flyga kommer vi alltid att göra eftersom det är så effektivt och med ny teknik o nya bränslen kommer utsläppen per person-kilometer att minskas. Vem skall föregå med gott exempel om inte ledande miljöpartister? Inte för att de skall behöva “plåga sig” mer än andra utan för att känner att det är rätt, för att de brinner för och vill leva de frågor de driver och för att de väljer att leva så oavsett om de är ledande politiker eller inte. “Miljöpartiet” är ett vingklippt tillväxtparti som tror på samma planetexploatering fast med renare bränsle, Miljöpartiet är dött – länge leve miljöpartiet!

Det är särskilt inom miljöområdet som pekpinnarna kommer på tal. Då gäller det “onödig” bilkörning, storstadsjeepar, hur många bilar familjen äger, hur fort vi kör, hur mycket energi vi gör av med, hur varmt vi har inne, vilka lampor vi använder, hur stora hus vi bor i, hur mycket vi flyger, vilken mat vi väljer i affären, vilka miljöprodukter vi inte väljer att köpa, plastflaskor, slit o släng produkter, hur mycket CO2 och skit just DU släpper ut efter dig………Även när det gäller vår egen hälsa talas det om pekpinnar när kost, motion och livsstil kommer på tal.

Använder inte makthavarna några pekpinnar idag? är vi befriade från moralregler? Knappast!

– “Du skall sköta dig i skolan, veta hut och se till att du blir något annat än en odugling. Läs dina läxor, visa att du är bättre än alla andra!”

-“Du skall arbeta mycket och länge under hela ditt liv. Spara till din pension”

– “Arbeta inte i offentlig verksamhet för då är du tärande”

-“Rök inte, snusa inte, drick inte alkohol, knarka inte, älska med måtta, vaccinera dig”

-“Köp och konsumera! Dina pengar skall användas så att tillväxten hålls uppe. Om du inte har pengar själv så låna upp det du kan. köp Julklappar till alla du känner”.

-“Handla svenskt men tillverka prylar som sverige kan exportera”

– “Se till att du inte är sjuk, arbetslös, handikappad eller på annat sätt behöver hjälp från offentlig verksamhet. Dö frisk men snabbt”.

All anmodan som vi inte tycker om kallar vi pekpinnar. Det vi brinner för kallar vi nödvändigheter som måste till om, om, om…..annars…ja annars blir det ett helvete. Jag skulle väl säga att det helvete som väntar oss vid 3,5 graders tempökning år 2035 ( enligt IEA) och framöver kan vi inte föreställa oss. Svenskarnas referensram för helvetet ligger just nu på 49. Det är just så lång, 49 som den längsta o vassaste pekpinnen är. 49..Där går gränsen för det ofattbara, det vederstyggligaste det Outhärdbara, det skamligaste av alla skamligheter. Det var skatteökningen om 49 öre per liter bensin som skiljde en tillväxt allians regering från en tillväxt rödgrön regering i valet 2010. Och jag som tycker att 2000 öre är en lämpligare och helt marknadsanpassad höjning. Vem skall nu få en 2000 lång pekpinne uppstoppad i…..?

Listan kan göras lång på pekpinnar som makthavare och samhällsnormerna sticker i ryggen på oss. Det värsta du kan göra är att säga att du inte vill jobba mer än nödvändigt och att du vill leva i harmonisk enkelhet  på 1000kr i månaden i samklang med din egen och naturens biologi. Om du dessutom påstår att den eviga ekonomiska tillväxten är omöjlig och att den snart kommer att kollapsa riskerar du direkt utfrysning och oskadliggörande. För 2000 år sedan var det en profet som straffades eftersom han negligerade pekpinnarna om anpassning och dessutom var så kränkande i sitt kärleksbudskap att han måste likvideras – på två korslagda pekpinnar.

Oljan förväntas höja Jordens temp med 3,5 grader till 2035

International Energy Agency; IEA förutsäger att olje efterfrågan stiger till 99 miljoner fat ( 1 fat =159 liter) om dagen 2035 mot dagens dagens 84 miljoner fat / dag. Det är länder utanför OECD som står för ökningen där Kina står för hälften. Inom OECD förväntas tvärtom förbrukningen sjunka med 6 milj fat /dag. Framtidsscenariot tar hänsyn till försöken att minska på användningen av fossila bränslen. En peak i produktionen kommer inte innan 2035 enligt IEA. Om förbrukningen minskar i förhållande på IEA´s förväntningar kommer det att mer bero på politiska och andra beslut än på resursbrist av oljeprodukter. Upptagningen av råolja kommer inte att öka mer än rekordåret 2006 på 70 miljoner fat. Resten av oljebehovet kommer att täckas med gas och “okonventionell olja”. Oljepriset kommer att öka till ett medelpris på 113 dollar /fat 2035 mot 88 dollar 2009. IEA konstaterar att medeltemeraturen på jorden kommer att stiga med 3,5 grader  2035 istället för 2 grader som bl.a klimatmötet i Köpenhamn slog fast som ett “icke-bindande mål”.

Målet om 2 graders uppvärmning jämfört med förindustriella perioden sattes för att säkra att inte systemförändringarna okontrollerbart skulle skena iväg mot det inferno som beskrivs i Mark Lynas bok “6grader”. Men tydligen accepterar vi att det blir varmare än 2 grader utan att tänka mer på det. OCH??!!

Vad skall behöva hända innan vi ger upp vår omöjliga livsstil? Människan har tappat kontrollen över sig själv och planetens utveckling. Vi styrs av makten o kapitalet så länge de tillfredställer våra egoistiska förväntningar.