Läkare som sårar

I programmet Debatt 27/1 pratade man mjölk o gluten. Flera föräldrar till Autistiska barn vittnade om att deras barn blivit avsevärt bättre då de slutade att äta mjölk o gluten dvs mjölprodukter. Läkarna hävdade att det var tillfälligheter och fel att skylla på mjölken. “Det finns ingen forskning som pekar på några sådana samband” sa de i kör. Läkarna tog ifrån föräldrarna deras hopp och gav dem i stället dåligt samvete för att de inskränkte på barnens mat.  Detsamma händer då vi pratar kost och diabetes, att det skulle gå att bota diabetes typ2 med LCHF kost eller stenålderskost anser vanliga läkare är humbugg. De återupprepar sitt mantra “Det finns ingen forskning…..”. Vi kan prata om blodtryck o blodfetter eller andra fellevnadsbesvär och samma läkar-kör sjunger på.

Varför heter det läkare. De läker ju inte dem som behöver läkas. De tar hopp, energi o tro från patienterna och vill istället att de skall äta deras mediciner. Läkarna är läkemedelbolagens representanter, de är anställda av dem och går i deras ledband. Läkare är bra på att operera och ta hand om akuta fysiska skador men sedan skall de hålla sig borta med sina pillerburkar. Det är dags att ta ner dessa pennstinna vitrockar från sina taburetter. Jag säger inte att alla läkare gör det men alldeles för många sårar och förgiftar sina patienter mer än de läker dem. Är läkarna till för patienterna? knappast! Patienterna är till för läkarna, vårdindustrin och läkemedelsbolagen! Patienterna skall hållas i underdånigt beroende.

1 ton co2 – som att åka till månen!

Vattenfall, Volvo och ett husföretag har skickat en familj på 4 personer till Utopia. I en framtidskapsel benämnd energihus skall de leva i 6 månader utan att släppa ut mer än motsvarande 1 ton Co2 per person och år. Någonstans runt 1 ton, mer skulle ingen av oss ge upphov till om liv skall finnas kvar på planeten. Är det möjligt att leva nästan som vanligt och ändå hållbart – i 6 månader?  Ja säger projektet med dagens teknik och traditionell mänsklig klurighet skall det vara möjligt.

Jag kollar på bilderna. Några frågor; Kan alla ha solcellspaneler på hela ytterväggar o tak? Kan alla ha en elbil? Var hämtar vi råvarorna till allt som behövs för detta boende? Hur mycket energi går åt vid tillverkningen och hur mycket Co2 släpper bil o hus ut under sin levnadscykel? Det står någonstans att produktionsutsläppen är medräknade – ytterst tveksamt. Hur mycket måste familjen jobba med att producera tillväxt för att ha råd att betala av lånen till denna villa som kostar runt 3 miljoner? Hur trollar vi bort de dryga 2 ton Co2 utsläpp per person som samhället bidrar med för min skull? Vi skulle ju behöva lagra eller suga upp 1 ton Co2 för att komma på hållbara nivåer!

Några andra reflektioner; Var är komposten, trädgårdsodlingen o växthuset? Varför inte urinseparerande toa? Med näringen på rätt ställe, i egen odling behövs inte oljebaserad konstgödning o fosforbrytning och övergödningen av hav o sjöar minskar. Vattentoalett och oljebrännare hör till samma generation. Varför 2 toaletter med kommunalt vatten o avlopp som förutsättning? Huset verkar för stort 40 m2 borde räcka gott för 4. En vägg är ordnad för sopsortering i alla fraktioner. Det antyder en hög materiell konsumtion – bättre att använda mindre. Varför diskmaskin!?Varför bil överhuvudtaget? Cykla! Varför bara en familj? Vi behöver en större grupp människor som kan hjälpas åt med självhushållning och dela på de materiella prylar som behövs.

Om de nu lyckas överleva denna 6 månaders utopia-resa och komma i mål på rätt sida om tonnet – vad ger det? Jag kan hålla andan under vattnet drygt en minut betyder det att jag kan andas under vattnet – att jag inte behöver luft längre? Vi behöver andra åtgärder. Om jag gav upp diesel förbrukningen och bodde med några fler i ett enkelt boende skulle jag också komma ner på 1 ton Co2/år- inte i 6 månader utan under resten av mitt liv! Utan lån ! Wow vilken skön känsla det vore! Att få ta sitt ansvar!

Nej det är uppenbart att biomakten; Volvo, Vattenfall, andra producerande företag, regering o banker vill få oss att jobba, låna pengar och konsumera. De sjunger sin konsumtionsvisa så att vi kan slummra in i prylberoendet. Vi skall lita på dem, det går att fortsätta som vanligt om vi bara ändrar på tekniken en aning. Tyvärr har vi inte tid med sådana irrfärder. Vi behöver konsumera mindre NU, arbeta mindre NU, vi behöver gå ihop och hjälpa varandra till ett hållbart leverne. Det skulle ge oss våra liv tillbaka från biomakten.

Nej, det räcker inte att bara sortera dina sopor

Jag har räknat ut mitt CO2 bidrag till växthuseffekten. En globalt hållbar nivå verkar vara mellan 1,5-2,0 ton per år och världsmedborgare, enligt experterna. En svensk släpper ut 10,5 ton om man även räknar utsläppen vid produktionen av alla importerade varor vi förbrukar och lägger till de 2,5 ton som det allmänna producerar för min räkning. Så 8,0 ton är vad jag, individuellt har att utgå ifrån. Jag har gjort vissa förändringar inför 2010 som minskat bilåkande (800l diesel/år), inget flyg, inget kött och max 18 grader i huset och minimal prylkonsumtion (surfprylar är inga prylar utan kultur = räknas inte) så det borde väl bli rätt bra…eller? Mitt tillskott är 3,7 ton år 2010! Dubbelt så mycket som det som anses hållbart ! Cykla, frysa o bli vegetarian ! Skulle du ställa upp på det? och ändå så räcker det inte alls….deprimerande!