Miljarder skall dö för vår skull

Får man verkligen skriva ett inlägg som detta? Nu kommer jag att klampa över gränsen till det oanständiga. Det blir rapport på det här!!!Jo jag förde ett brandtal om nödvändigheten av att minska på sin konsumtion, minska sitt lönearbete och ekonomiska beroende samt minska sin miljöpåverkan. Dvs ett helt, nu för tiden för mig vanligt samtal . Min mottagare sa efter ett tag; “Nej jag tror inte att jag skulle kunna ställa om och leva på ett sådant sätt som du menar”. Jag svarade snabbt utan att egentligen tänka; “Än så länge har du den valmöjligheten, att fortsätta som vanligt men snart är den här livsstilen omöjlig”. Jag tänkte på det jag sagt och utvecklade tanken. Snart har vi förbrukat jordens resurser, försurat haven, bränt av de fossila lagren av energi, åstadkommit en global klimatförändring men framför allt startat en världsomfattande utrotning av alla kända växter o djur i en takt o omfattning som saknar motstycke sedan dinosaurie utrotningen för 30 miljoner år sedan.

Kan vi bara fortsätta att leva  i vår livsstil i vårt paradigm med den insikten? Vi i väst är dessutom beroende av slavliknande produktion av våra prylar i låglöneländer. Vi är beroende av exploatering av de fattiga folkens naturresurser och möjligheter till egen försörjning. Kan vi bara fortsätta med den insikten? ”Det blir svårt att sluta köra bil när alla andra gör det” fortsatte mitt samtalsoffer. En ideologi om ständig ekonomisk tillväxt skulle alltså rättfärdiga vilka hemskheter som helst. Jag kände igen detta; en ideologi som rättfärdigar ett kollektivt beteende om än så avskyvärt. – ANDRA VÄRLDSKRIGET ! Det blev rätt att rena rasen, utrota judar och andra oönskade element. Det blev rätt att producera lik i fabriker för att sedan gå hem o idka familjeliv. Alla stod med högra armen höjd för att hylla ideologen i fullsatta arenor. Det förhärskande paradigmet blev rätt i massans accepterande. Efteråt var det ingen som kunde tro eller de bara gjorde för att annars hade de själva drabbats, de lydde order. Hur i f-n kan jag jämföra ett avskyvärt världskrig med vårt sätt att leva idag?! Det var ju 60 miljoner människor som dog i kriget! (Över ca. 60 miljoner människor dödades i andra världskriget, vilket gör kriget till den dödligaste konflikten i mänsklighetens historia., enligt wikipedia)Hur många människors död kommer vår livsstil att orsaka för nuvarande o kommande generationer? Flera Miljarder? Och då räknar vi inte alla andra livsformer på planeten. Gud offrade sin enfödde son för vår skull! OCH?? Vi offrar våra barn o barnbarn och deras barn, om de då kan få några på vårt välfärdsaltare. Det kallar jag offer. Ett offer för våra synders skull ett offer till den eviga ekonomiska tillväxten-vår Gud.

Den hemska frågan smyger sig på Vilket är värst De hemskheter som utfördes under andra världskriget eller den globala mass-utrotningen och förstörelsen som nu genomförs på distans?

Idag är vi dessutom inte ovetande om allt vi ställer till med men ändå fortsätter vi. Trots sociala medier som både sprider kunskap, insikt och som skulle kunna skapa opinion för radikala åtgärder fortsätter vi. Förunderligt?! Hade världskrigen kunnat genomföras om mobilen, Internet och facebook hade funnits? Är vår egoism immun mot insikter? Är rädslan för att vara avvikande att ställas utanför så stark att den rättfärdigar vilka hemskheter som helst?

Jaha nu är det dags! Nu får DU ta och rapportera det här övergreppet på mammon och Gud. Ett slikt bloggande är INTE TILLÅTET i ett civiliserat samhälle som vårat!

 

Facebook räddar planeten?

Sociala medier har gjort upproren i arabvärlden möjliga. Ledningen för diktaturerna har inte kunnat kontrollera o begränsa kommunikationen och dess innehåll även om de försökt. Det har inte räckt att som förut spärra in oliktänkande och förbjuda andra politiska partier när miljontals medborgare med nyvunnen global insikt kunnat kommunicera med varandra i nutid. Den nya tekniken har gjort det möjligt för förtryckta att via kunskap o kommunikation största sina tyranner. Tillsammans har de vågat.Jag hörde på P1 att den nya ungdomsgenerationen; 90-talisterna inte bara ser till sin egen kompetens när det gäller att klara av en arbetsuppgift utan ofta betraktar hela sitt globala facebook kluster som en momentant tillgänglig kompetens. De sociala nätverken blir en maktfaktor på ett sätt som västvärldens makthavare kanske inte räknat med. Den nya generationen är dessutom en välutbildad medveten och respektlös del av befolkningen som inte låter sig kuvas. Men 21,6 % av dem är arbetslösa i Sverige under 2010. Det betyder kris i dagens samhälle där normen är heltidsanställning, eget boende, maximerad konsumism och banklånsinnehav. Det sistnämnda för att hålla medborgaren fast i normen om alla naturresursers allt snabbare förvandling till sopor detta fram till en snabb död strax efter pensioneringen. En pensionering som nu, av ekonomiska skäl måste flyttas fram eftersom befolkningen trots allt verkar leva längre. Pensionärerna måste ju ha råd att konsumera livet ut. Förutom att denna fria marknadens och tillväxtsamhällets grundlag om evig tillväxt inte är ekologiskt hållbar i något avseende  inser fler o fler av den uppväxande generationen att en annan samhällsnorm behövs.

Ett praktiskt exempel som ifrågasätter samhällsnormen och som vem som helst kan genomföra följer nedan. Vi har med sparade pengar (inga lån) köpt en billig enkel fastighet  där kanske 8 personer med tiden kan bo. Fasta utgifter, försäkring, skatt och drift är kanske 700 kr/mån. Vi kan anta att vi i gruppen har 50% sysselsatta i lönearbete (att jämföra med 78,4% för ungdomar idag) vilket då borde ge > 80.000kr i hushållskassan per månad. Eftersom en del bara vill jobba halva året för att göra något roligare under 6 månader delar de kanske på en heltid. De som för tillfället inte har något lönearbete får göra en insatts på fastigheten istället, odla mat eller på annat sätt bidra till det gemensamma. Även med en arbetslöshet på 75% skulle inkomsterna räcka gott o väl för ett bra liv i kollektivet .Socialbidragsnormen 2010 är 3700 kr plus hyra dvs ca 4000kr i det aktuella boendet per person. 4*8 = 32000 kr/månad räcker gott. Jo, konsumtionen blir förståss betydligt mindre än den är idag i normsamhället och vi måste komma överens om kanalen på den enda TV´n och mer än 2 pc blir det nog inte men alla skall ha en egen cykel för att kunna ta sig till stan 10km bort. Eller skall vi slå på stort o köpa en el-moped som vi laddar med solceller? Men den tillväxtberoende offentliga sektorn som svarar för barnpassning, skola, hemhjälp till åldringar, sjukvård mm hur blir det med den? Ja med 75% arbetslöshet finns det nog tid över även för andra. Vi kanske får slå oss samman med andra kollektiv för att lösa den frågan. Samma sak med mathållningen – gemensamt ekologiskt närodlat. Det finns inget annat än den rådande normen som hindrar att grupper bestämmer sig och genomför liknande projekt.

Det är dags för en revolt mot samhället som riskerar världen med sin egoistiska “fria o demokratiska” marknadsorienterade livsstil De sociala medierna kan göra samma nytta här som i Egypten – samla den kritiska massan som sedan genomför förändringar. Jag har inget facebook konto och tänker inte skaffa något heller. Jag är för gammal och hinner inte vänta på att den kritiska massan skall uppstå . Jag vill göra min förändring nu. Finns det fler som börjat tänka som jag? Finns det fler som vill leva och uppleva livet istället för att bara genomföra livet som vore det en marknadsanpassad plikt? Kommer den kritiska massan att uppstå i tid för att rädda den blå planeten?