Konsument – Du har makten- Gör ditt val !

Spaniens grönsaksodlare förlorar 1,4 miljarder i veckan. De slänger berg av gurkor o tomater för att de inte går att sälja. Nu diskuterar EU om ersättning till bönderna för den uteblivna försäljningen. Fantastiskt !! I ett slag ändrar konsumenten sina val och en marknad slocknar helt på någon dag. Av rädsla för att bli bli en av de EHEC smittade som riskerar att dö i akut organsvikt lyssnar man direkt på de spekulationer som antyder att just de spanska grönsakerna kan ha med saken att göra. Några dagar senare pratas det om kött på Hamburg Haven fetivalen som en möjlig smittkälla och nu senast var det böngroddar om drog till sig smittskyddsögonen. Den som får strålkastaren på sig är DÖD! För hur länge är nästa fråga. Kommer det från och med nu att säljas mindre grönsaker, importeras mindre från fjärran länder, närodlas mer, försäljningen av närodlat ekologiskt ökar, eget grönsaksodlande ökar, familjer slår sig samman och odlar på hyrd mark?

Det är rädslan och det okontrollerbara som driver. Kalkylerade risker som vi tycker att vi själva styr över föranleder inga drastiska förändringar. Tyvärr kan man säga för tänk om den välinformerade konsumenten skulle reagera lika drastiskt på andra MYCKET större problem än EHEC. Några exempel:

 

Bilförsäljningen är död och försäljarna begär stöd från EU. Kunderna uteblir pga olycksrisken, miljöförstöringen och för att det inte längre är status att äga en stor o onödig bil.

Köttförsäljningen har minskat drastiskt. Djur som har producerats inom köttindustrin går inte längre att sälja. Miljontals krisar, kor o höns har släppts ut i till köttfarmerna angränsande skogar. De förväntas att dö en död i det fria utan uppskuren strupe men lyckliga? Köttproducenterna begär pengar av EU för uteblivna förtjänster. kunderna har valt bort kött eftersom de inte längre vill bidra till en helt oetisk o oacceptabel djurhantering. Frigående djur som slaktas hos den lokale bonden efterfrågas. Miljöskälen väger också tungt. Köttindustrin står för utsläpp i samma storleksordning som transportsektorn.

Flygplanen står kvar på marken. Flygresenärerna är så få att bolagen inte längre kan flyga. Bolagen begär pengar EU för uteblivna förtjänster. Kunderna har börjat upptäcka sin närmiljö som lika fantastisk som i långt-borta-land, behovet av att förflytta sig till fjärran och turista är dränerat. Affärsresenärerna utnyttjar nu tekniken och har 3D möten över nätet som är precis lika verkliga som i verkligheten fast på cykelavstånd från jobb o hem. Biograferna erbjuder dessa 3D virituella möjligheter för konferenser, möten, mässor och nöjen. Miljön besparas ytterligare en belastning.

Så kan det fortsätta men tyvärr är förnekelsen stor när det gäller miljöproblemen och det fordras nog enorma faror direkt kopplade till okontrollerade  händelser om vi konsumenter skall vara lika tydliga i våra miljöval som när vi är rädda för en liten sketen EHEC krabat.

Självklart skall bönderna inte ha någon ersättning – konsumenten har talat ! Lika lite som banker, vapenindustri, bilfabriker, tobaksindustri, utfiskare, knarkodlare eller börsmäklare skall ha ersättning när konsumenten tar makten i denna fria marknadens planet.