Slå hellre en undersköterska än hota en politiker

Det pågår en debatt om hoten mot politiker. Hårdare straff och särbehandling av dem som angriper våra folkvalda nämns som lämpliga åtgärder. Våld som utövas mot dem som arbetar i samhällets tjänst, mot tjänstemän anses som grövre än det våld som utövas på gatan men för vissa samhällsarbetare tycks detta inte gälla. Jag tänker på de vårdanställda.  I Värnamo Nyheter häromdagen (länk saknas) togs våldet mot vårdanställda upp. En chef menade att de dementa inte vill något illa när de slåss utan att det kan vara ett sätt att uttrycka hunger, nödighet eller andra behov på. Dessutom får man räkna med risken för våld när man väljer ett vårdande yrke, enligt chefen. Han menar vidare att kompetensutveckling för personalen ska få dem att bättre kunna tolka och bemöta aggressiva patienter så att de hotfulla situationerna aldrig uppstår.

Det hör till saken att en vårdare under inga omständigheter får utöva våld mot en patient inte ens om det är i självförsvar. Om det sker leder det till omedelbart avsked och svartlistning mot framtida anställningar inom vården. Samtidigt förväntas du vårda även den mest aggressive som kanske ligger i sin avföring. Cheferna vänder ryggen till och vårdarna får göra sitt jobb via utövandet av tvång som inte är lagligt. Om patienten skulle skadas ,få blåmärken eller så blir det utredning och huvuden förväntas rulla. Poliser o vakter får utöva våld i tjänsten. Vi får utbilda vissa vårdare/undersköterskor/sjuksköterskor till vakter med rätt att utöva det våld som idag olagligt utövas under den av politiker blankpolerade vårdindustri ytan

Ok vi vänder på steken. Politiker får stå sitt kast om de nu valt att vara politiker. De som utövar hoten vill säkert inget illa utan är bara besvikna på politiska beslut som drabbat just dem. Vi får kompetens utveckla våra politiker så att de inte fattar beslut som kan väcka aggressivitet hos väljarna. Om våld ändå uppkommer är det viktigt att politikern förhåller sig helt passiv och väntar tills attacken gått över. En höjd arm mot en väljare bör skyndsamt föranleda en politikers skamsna avsked.

Det är skillnad på härskare o tjänstefolk. Pigorna sänker huvudet och tar emot det de förtjänar.

I partiledardebattens efterdyningar

http://www.socialistrevolution.org/wp-content/uploads/2010/07/climate-change_1509200c.jpg

En politisk intressent med ekonomiskt ointresse.

Jag  lyssnade på delar av dagens partiledardebatt i riksdagen. Klippte mig och besökte systemet så jag missade en del men vad fastnade då? Jo Björklunds raljerande över att det inte finns någon anledning att driva någon verksamhet som inte ger vinst, särskilt inte en friskola. Att driva något utan att ha som primärt mål att tjäna pengar verkar han tycka är helt otänkbart och så idiotiskt att det borde kriminaliseras eller föranleda tvångsvård. Samhället, Sverige har trots Pisa rapporten lärt en del av Björklunds utbildning i marknadsekonomi. Vem vill göra saker utan att få betalt, vem böjer sig ner och tar upp paketet som ramlat ner från affärshyllan eller cykeln som ramlat ur stället, vem bidrar till det gemensamma i samma grad som den fordrar? Men, Björklund det finns många ideella verksamheter vars mål är att göra gott. Det kan tom finnas dom som driver en vårdinrättning  med första målet att ge en vård att känna stolthet över. Normala löner och en ev vinst som återinvesteras i verksamheten låter väl inte helt idiotiskt..eller? Björklund snuddade även vid utsagon att trots mindre klasser och mer resurser i den svenska skolan, än i många andra o bättre skolade länder så halkar sverige efter pga elevernas omotivation, avsaknad av krav och bristande ordning. Eleverna är bortskämda helt enkelt, enl Björklunds antydan. Ja vad ska man tänka efter att igår ha sett Darin gråta över Angels situation som kolbrännare på Smokie Mountain Manilla Filipinerna.

Angels största önskan var att få gå i skolan för att till sist kunna bli läkare men chansen för det tycks obefintlig. Om hon gått i skola här i sverige hur lång tid hade det tagit innan hennes motivation försvunnit? eller är det något genetiskt i svenska gener att vara lat o omotiverad? Måste vi växa upp som ocurlade kolminare i slummen för att uppskatta livet?  Om inte vad är det i skolan och samhället som gör oss så bortskämda o livströtta? Det tarvas mer tankar om detta.

Reinfeldt kopplade antal jobbade timmar direkt till utrymmet för välfärd, vård, omsorg, skola mm. Ska vi ha råd med välfärd så måste fler jobba mer. Jag känner mig som en parasit på samhällskroppen. Jag jobbar inom den välfärd vi inte har råd med. Vore det bättre om jag slutade vårda åldringarna på sjukhuset och ägnade min tid åt egen överlevnad på min kolonilott?

Reinfeldt ville ge de giriga konsumenterna ansvaret för att bemannings företagen anlitas av bl.a flygbolagen. Alla som bara vill flyga billigt eller köpa billigt är ansvariga för att företagen och de anställda ställs under marknadsekonomisk stress. Jag vet att det finns företag som även vill möta andra förväntningar än ett billigt pris. KRAV bananernas försäljning ökade med 60% när kunderna blev varse att det finns bekämpningsmedel både utanpå och inuti KRAVlösa bananer. När det gäller flyget så uppskattar kunderna en liten risk för att krascha, ryska bolag i långtbortistan väljer vi bort oavsett pris. Faran för smittade grönsaker orsakade europeiska odlare totalt säljstopp för något år sedan.  Jag besökte en möbelaffär här om dagen, de hade en väldigt fin köksgrupp; 4 stolar runt ett bord till det facila priset av 50.000 kr. Tydligen finns det kunder som här ser och är villiga till att betala för värden som för mig inte är helt uppenbara. Men med hjälp av låga räntor, villiga långivare, 5 jobbskatteavdrag, nedbantad välfärd och sänkt resturang-moms kan vi kanske  sticka i kreditkortet och bidra till den ekonomiska tillväxten via denna köksgrupp? Men det  finns andra värden än måste-ha och pris som styr många konsumenter, det är min förhoppning.

Jonas Sjöstedt gjorde som vanligt ett positivt intryck på mig. Han utökade den politiska arenan från bara ekonomi till att även omfatta livskvalitet. Fler jobbar mindre tid, orkar leva mer och göra det de vill. Låt inte rationaliseringarna bara driva ökad ekonomisk tillväxt utan använd effektiviseringen till att minska behovet av insatt arbetstid, var hans budskap. Fler delar på de jobb som behövs. Fler skulle kanske jobba med det som inte behövs men som ger liv o glädje, tror jag. Vi kanske skulle ha tid o ork över att genomföra den omställning av vår livsstil som obönhörligen krävs. Sjöstedt drev dessutom klimatfrågan som en av hans 4 stora måsten inför valet o framtiden. Vilka de övriga var har jag redan glömt men den som med hjärtat talar om nödvändiga förändringar pga klimathotet får mitt öra.

Åsa Romsson kändes blek trots att hon kanske pratade om rätt saker. Trovärdigheten har minskat för mp i takt med att kappan svängts i tillväxt vinden. En ökad tillväxt med gröna förtecken tror jag inte på.  De eviga tillväxtstankarna är som ogräs och kväver friska frön. En pressning över ogräset under 2 år skapar ny jordmån att plantera framtiden i, det har jag lärt i Skogsträdgården

Göran Hägglund  pratade på slutet om världens bästa äldrevård – den svenska. Han menar att de som påstår något annat inte vet vad de pratar om. Är det så illa i världen att vi kan påstå oss om att vara världsbäst på att ta hand om våra äldre ? Nu stängde jag av! Får vilka pajasar som helst säga vilken skit som helst bara för att de har en minister titel o hög lön?