5:2 Fasta för Tillväxten

Ekonomisk evig tillväxt

Tittade på Medicin med Mosley på Svt. Se artikel i ExpressenDet handlade om fasta och dess påverkan på vår metabolism. Det handlade inte primärt om att gå ned i vikt utan att öka chansen om att få leva ett långt liv i avsaknad av de vanligaste sjukdomarna som hjärt-kärlsjukdom, diabetes typ2 och vissa vanliga cancrar. Fastan påverkade riskfaktorer som fetma, högt blodtryck, diabetes, blodfettsrubbningar och höga nivåer av tillväxthormonet IGF-1. När vi fastar reverserar levern och ägnar sig åt att hämta fett, främst från buken för att göra glukos av  fettet. Normalt så jobbar levern på andra hållet när den gör om vårt rika och överflödiga kolhydratintag till fett som ska lagras på buken först o främst. IGF-1 triggar cellerna till att växa till och föröka sig vilket bla cancer celler tycker mycket om. När halterna av IGF-1 blir låga som vid fasta lugnar cellerna ner sig och börjar reparera sig själva istället; de läker sig. Det samma gäller hjärnceller som vid fasta stimuleras till att skärpa till sig för att kompetensen att skaffa mat ska upprätthållas. Detta förebygger uppkomsten av Alzheimers hos råttor så varför inte på människa? Vid låga kaloriintag, lägre proteinintag varvat med periodisk fasta typ 5-2 förlänger man livet och förblir friskare längre. Ingen medicin har denna positiva påverkan på kroppen och ändå är det medicin som läkarna skriver ut till oss bara för att läkemedelsindustrin ska ha något att göra, de bereder ju många arbetstillfällen, för att läkarnas egen status som helbrägdagörare ska upprätthållas och för att vi själva inte vill ändra vår livsstil.

Jag drar parallellen med vår tids offeraltare den eviga ekonomiska tillväxten som ständigt skall stimuleras med energi från ett mer o mer utarmat ekosystem. Den ständiga tillväxten skapar bubblor som likt cancer svulster ger obalanser i planetens livssystem.  Ekonomin fastar aldrig, den stannar inte upp för att läka och reparera utan vill ständigt föröka sig. Vi vet om de alternativ som skulle kunna rädda livsförutsättningarna för kommande generationer men vi saknar förmåga o vilja att ändra vår livsstil.

Inte helt oväntat fungerar våra kroppar som Gaia, vår planets ekosystem. Det finns tid för tillväxt men också för fasta , eftertanke, läkning o vila. Det finns tid för vinter vår och skörd. Det finns tid för sådd, tillväxt, liv och död. Vår iver efter ekonomisk tillväxt gör oss sjuka samtidigt med att vi suddar ut förutsättningarna för mänskligt liv. Hur är det möjligt att vi med öppna ögon, klar sikt, solen i ryggen, blinkande varningslampor, rött ljus och med fullt fungerande bromsar kör med 200km/h rakt in i bergväggen?

Jag måste börja sköta min kropp enligt 5-2 fastan. Om alla 5-2 bantare inser att sköta sin livsstil på samma sätt som sin kropp så kan vi vara på väg att hitta bromspedalen.

Har vi just passerat mänsklighetens peak!

En rödstjärt som lever i nuet med kommande generationers väl som enda intresse

“Jag vill resa både bakåt o framåt i tiden, bakåt för att se hur djävligt de hade det och framåt för att se hur djävligt det blir”

Enligt Spanarna i P1 lär arkitekten Gösta Bengtsson från Varberg i HN 25/14 ha svarat så på frågan; Vad skulle du göra med en tidsmaskin? Jag identifierade mig direkt med detta svar. Om jag därmed är pessimistisk som tycker så om framtiden eller optimistisk för att det bästa livet levs just nu då jag lever är svårt att fastställa. Både och kan man säga. Mitt västerländska  liv o mina livsförutsättningar är bra och jag inser att föregående generationer har haft det mindre bra och att kommande generationer troligtvis får betala notan för vår överflöds konsumtion och ekologiskt hänsynslösa leverne. Notan innehåller skulder som klimatförändring, artutrotning, utfiskning, miljöförgiftning, extrema väder, avtagande resiliens mm. Valutan som notan ska betalas med är sämre mänskliga livsförutsättningar, klimatflykt, torka, översvämningar, mark o havs förgiftning, svält, fattigdom och troligtvis krig om kvarvarande natur resurser.  Enligt FN´s klimatpanel är en temp.ökning på  4 grader ej helt otrolig 2100. När mina barnbarn som då är i 85 årsåldern kan läsa och inser min insikt måste de bli förbannade och vad ska jag säga? Bad Luck?! Och vad säger de till sina barn o barnbarn! Kan vi ha kvar etik o moral som ord i vårt ordförråd i framtiden.

Vid ett besök på Älvsborgs fästning fick jag lära mig att man räknade bara stupade om de hade en viss rang, om de var officerare.  Vanliga soldaters förlorade liv var inte värda att räkna. Det var troligen inget konstigt med den tidens etiska värderingar som måttstock. Vi får väl anamma den etiken igen. Vi räknar bara dem som tjänar över en viss summa eller som har ett visst värde för samhället. Övriga människor blir då förbrukningsvara i form av billig arbetskraft i bästa fall  eller enbart som en förorening av de rikas livsutrymmet.

Någon kanske säger; Alla generationer har trott att det ska bli bättre i framtiden, det är det som driver mänskligheten framåt. Jodå så har det nog varit särskilt när det var som mörkast i krigstider kämpade folk med en bättre framtid, åtminstone för sina barn som drivkraft. Men hör ni många som säger nu att de tror på en bättre framtid? Antingen håller man tyst och kör på så länge det går eller så börjar man ändra sina liv för att förbereda sig eller för att minska sitt dåliga samvete över sitt för stora ekologiska fotavtryck.

Det var någon gång på 80-talet som jag började inse att framtiden inte är ljus och oändlig med obegränsade möjligheter. Sedan dess har utvecklingen fört upp framtidshot som inte har med kärnklyvning att göra i de finast politiska talarstolarna. Men hur bekämpar politiker o övriga makthavare  en fiende som gömmer sig den egna hjärnan? Det räcker inte att öka försvarsutgifterna eller skynda på kapprustningen. Fienden är vi själva och vår livsstil.

Det är valtider vilka partier vågar prata om framtidens ekologiska hot som måste undvikas till vilket pris som helst dvs även om marknadsekonomin, den västerländska standarden och friheten att fördärva beskärs radikalt. Kanske hinner jag med att tro gott om framtiden innan jag blir jord igen. När kommer jag att våga använda en tidsmaskin för att uppleva framtiden?