Det finns begripliga orsaker till högt blodtryck

Högt blodtryck kan bero på njursvikt. Jag tror att kroppen höjer blodtrycket av en anledning. Precis på samma sätt som att feber beror på en underliggande infektion. Febern ska mobilisera kroppens försvar och fyller därmed en funktion. Blodtrycket har också säkert en funktion att fylla så när det är förhöjt så beror det på något. Det kan vara njurarna som behöver högre tryck, det kan vara hjärnan som inte kan försörja sig via igensatta halskärl och därför behöver högre tryck. Det kan vara mycket fettväv som behöver ökat tryck för att kunna genomblödas. Det kan vara stress som höjer hela kroppens beredskap bla  genom att öka trycket som  F1 bilar med fullt varv i väntan på den gröna startlampan eller som gladiatorerna i rom inför mötet med lejonen. Kroppen vet inte om det är ett lejon eller en hotande chef som utgör faran.

OCH???????

Jo läkekonsten ser det höga blodtrycket som problemet och ger medel som sänker det oaktat vad som orsakar blodtrycksstegringen. Varför? Jo man har konstaterat att många av dem som dör i hjärt-kärlsjukdom har högt blodtryck så därför sänker vi blodtrycket. (Den som är rädd skriker om vi tejpar över munnen blir den då mindre rädd?) Vi motarbetar de signaler som hjärtat fått och gör det kanske än mer arbetsamt för hjärtat att leverera till sina intressenter.

Vi gör på samma sätt när det gäller förhöjda blodfetter och för högt blodsocker, dvs med mediciner sänker vi blodfetterna och vi stimulerar en uttröttad pancreas till att producera mer insulin eller så sprutar vi i mer insulin i kroppen istället för att fråga;

VAD BEROR DET PÅ ATT BLODFETTERNA OCH BLODSOCKRET ÄR FÖR HÖG.

Vi vet varför det är för högt. Fel mat , för lite motion, stress, övervikt, rökning, alkohol………………och i undantagsfall en individuell benägenhet/ärftlighet. Men vi vill inte konfrontera pat med detta bistra budskap, vi vill inte ge pat ansvaret, vi vill inte ge pat möjligheten att klara sig utan läkare, sjukhus och läkemedelsföretagens piller.

Så finns sjukhusen till för patienten eller för sjukhusorganisationens eget bästa? Om patienterna tog mer ansvar själva skulle sjukhusen kunna krympas betydligt. När blir detta en realitet? Snart!

Läs här hos kostdoktorn om högt blodtryck och livsstil.

Vårdebatt i riksdagen = floskel orgie med slips

Borg står i talarstolen och på ett overkligt sätt pratar om hur barn o unga ska stöpas i skolan, hur de ska korvstoppas med kunskap särskilt i de svåra ämnena, hur de ska följas upp så att alla hänger med, hur alla ska kunna mer, hur betygen och sommarskolan ska göra så att alla kan mer om allt. Varför? Jo för att alla ska kunna bidra till ökad produktivitet, ökad konkurrenskraft, ökad ekonomisk tillväxt, arbete till alla och starka finanser. Borg låter raljerande och pratar på ett sätt som känns som onaturligt och okänsligt, inte alls likt honom. Är han uppskruvad och försöker nu spela upp en show som han inte passar in i?  Var finns det plats för livet, Anders Borg? När ska våra barn o unga uppleva livet, naturen, det större, undren? Var finns det plats för människan i framtidens samhälle? Det är bara förmågan till att betala skatt via lönearbete och konsumtions kraft som bestämmer värdet – människovärdet. Som arbetslös, som sjuk, som skoltrött, som låg konsument, som pensionär, som deltidsarbetare är du värdelös och belastande – ett hot mot de starka finanserna.

Målet för staten är inte längre att värna ett mänskligt och levande samhälle utan ett maskineri där medborgarna ska ingå som delar, som hjul, som lydiga underhuggare utförande det de blir mer eller mindre tvingande att göra. Målet är att vidmakthålla maktstrukturerna, upprätthålla kapitalpyramiderna se till att de få får så mycket mer, premiera de duktiga, utse förlorare som avskräckande exempel. Korruptionen  har ett annat ansikte i Sverige jämfört med Syd o öst Europa men likväl så sitter makten o kapitalet med händerna i varandras fickor.

Enda sättet att slippa att vara en bricka i detta spel är att vägra lån, vägra tvång till dubbelarbete för föräldrar som ska kunna betala livslånga åtaganden till svarta hål bankerna. Lägg ner konsumtionsribban, minska på utgifterna, lev enkelt, arbeta deltid, upplev livet, hitta din kreativitet, stanna upp och känn hur livet strömmar genom din kropp, hur du kan bli ett med naturen. Vägra att bli livegen, se drivkrafterna bakom politikers floskler.

Vem äger mitt knä?

Lyssnade på Ring P1. En kvinna var besviken över hur hon blev bemött av en läkare på sjukhuset när hon kom in med besvär i sitt knä. Hon hade haft värk länge och “kunde knappt gå i köket” längre. Läkaren ville inget göra men kvinnan insisterade och efter diverse undersökningar konstaterade läkaren “det är inget fel på ditt knä”. Kvinnan tyckte detta var i enlighet med de erfarenheter hon hade av svensk sjukvård; läkare som inte tar patienten på allvar.

Vilka intressen finns i denna situation? Kvinnan vill att hennes knä skall fungera utan värk. Hon tycker att läkaren har ansvaret för att det ska bli så. Läkaren tycker att problemet är för litet för att ta hans prioriterade tid och efter onödiga undersökningar, mer ägnade åt att få en  tjatande patient mindre tjatig visar  sig knät mycket riktigt vara tillräckligt bra för att kunna avvakta.  Avvakta med vadå? Rensa upp knät, behandla en infektion, kortisoninjektion för att skynda på läkning o lindra smärta, konstatera reumatiska besvär o behandla dem, sy ihop söndriga fästen, ta bort menisker, ersätta knäleden med en ny led eller starkare smärtstillande? Jodå det finns visst en del att göra men inget som läkaren tyckte vara aktuellt för detta knät eller att det skulle ta för mycket resurs från andra mer behandlingsbara fall att behandla. Kvinnor med värk i kroppen på olika ställen är läkaren trött på  – inget hjälper. Känslan finns att det är något annat som är fel och orsakar värken, annat som en ortoped inte är utbildad för att ta upp. En remiss till samtalsterapi, rehabiliterings träning eller livsstils coaching skulle kvinnan säkert uppleva som en förolämpning. Hon vet att felet sitter i knät och ingen annan stans.

Kvinnan ansåg att läkaren är ansvarig för att hennes knä fungerar. Hennes knä eller läkarens knä? Om båda ansåg att knät är kvinnans skulle ju läkarens roll vara att ge kvinnan en orientering av läget och sedan ge råd till kvinnan vad det vore lämpligt FÖR HENNE att göra. Det kan vara att ta ställning till medicinska eller operativa insatser eller till egna åtgärder som viktnedgång, rökstopp, träning eller andra livsstilsförändringar för att öka styrkan i knät och samtidigt minska belastningen. Det kan vara en social situation gammal eller ny som visar sig som knävärk. Äktenskapet, ensamheten, sjuka släktingar, ekonomin, jobbet, ångest…..mycket kan det vara.

Läkare hinner inte gå igenom allt detta han väljer hellre att göra det som gör mer nytta i förhållande till insatt tid. Hans status höjs inte heller av att hålla på med behandling som inte hjälper. Han vill ju vara allena rådande och den som har makten över dåligt fungerande kroppsdelar. Han vill vara ägare till de processer som stärker hans image men när han råkar ut för situationer där han är värdelös flyr han.

Läkaren förväntas behandla bara knät inte hela människan. OM kvinnan är alldeles för tung, för dåligt tränad eller röker så är det en försvårande omständighet som läkare knappast kan ta upp med kvinnan utan att hon blir vansinnig o benägen att anmäla läkaren för  angrepp på den personliga integriteten.

Läkare önskar sig ett brutet ben eller en söndrig höft så att han får göra det han är så bra på. Vissa besvär kan vi själva inte påverka, när de väl har hänt mer än att låta oss sövas och hålla tummarna. Men 60-70% av patienterna som kommer till sjukhuset gör det pga livsstils sjukdomar och kan därmed själva göra en insats i alla fall efter ett akut skede.

Så efter denna utläggning; Vem äger ditt knä, vem äger dina kroppsdelar, vem bär ansvaret för att de fungerar? Vill du lämna in din kroppsdel för service hos en bra specialist eller ha råd om vad du kan göra för att din trilskande ägodel, kroppen ska fungera och må bättre?

Läkaren kan inte bestämma att knät är bra trots vad kvinnan säger. Han kan säga att han inte vet vad han ska göra och förklara varför. Sedan kan han ge kvinnan råd om var hon vidare kan söka hjälp/ rådgivning.

Vi behöver ett paradigmskifte. Vi behöver komma över vår rädsla för att själva kunna besluta om våra liv och ta över ansvaret  från läkarna, staten, kommunen, grannarna, utlänningarna, gudarna och ödet.