Metabola syndromet kräver inget eget ansvar?

http://metrobloggen.se/metrobloggen/media/40425/tjockisstring.jpg

EU börjar nu förstå att vi inte kommer att kunna vårda alla som blir “drabbade ” av vällevnadens sjukdomar i framtiden. EU menar att vi måste börja jobba mer förebyggande än att försöka ta hand om multisjuka, kärlsjuka vårdkrävande äldre. Är det av omtanke? Knappast! Ekonomin är hotad och EU vill hellre att invånarna är friska länge, kan jobba länge, kan klara sig utan pension, kan klara sig utan vård, kan klara sig utan bidrag o stöd och sedan dö snabbt o smidigt – knall o fall. Inget fel i det jag tycker också att samhället behöver jobba mer förebyggande men inte av samma ekonomiska orsaker utan av medmänskliga orsaker.

Såg just ett program om fetma epidemin i USA. Feta barn grundlägger tidigt det metabola syndromet med högt BT, rubbade blodfetter, insulin-resistens o övervikt. Detta ökar risken drastiskt för en för tidig död i hjärt kärlsjukdom. Det som tog mig mest var den skolsköterska som gråtande stammade; “Barnen är ju vår framtid” samtidigt som hon ägnar mer o mer tid åt fetmans biverkningar hos barnen.

Arvet togs upp som en påverkande faktor. Flera av de intervjuade pratade om sina nära släktingar som också varit feta. Visst benägenheten att lägga på sig energi är olika men bestäms ändå av skillnaden mellan den energi man behöver och den energi som kommer in genom munnen. Vi är mer eller mindre bra på olika saker och vissa är mer skickliga på att lagra energi; fett i kroppens vitala organ, i buken och under huden. Om vi då samtidigt inte kan kontrollera energiintaget / matlusten / sötsuget / tröstätandet så slår fetman ut i full blom.

Visst vi har vår fria vilja att göra vad vi vill med våra liv MEN vi måste själva ta konsekvenserna av det vi ställer till med. Anhöriga drabbas liksom sjukvårds resurser och samhällskostnader. Ändå är det inte OK att ta upp anhörigas eller patienters förödande livsstil. Vi låtsas som om det väldigt påtagliga problemet inte existerar.  Istället behandlar vi blodtrycket, diabetesen, blodfetterna med mediciner som gör kroppen till en sjuk kemilåda. Om kroppen skulle få äta upp sig själv, dvs äta upp det mesta av den energi som är lagrad överallt så skulle kroppen bli mer frisk än vad all medicin i världen kan göra. Varför säger vi inte som det är! Varför kräver vi inte av patienterna att de tar ansvar för sig själva? Det finns en massa andra saker som vi har ansvar för, vår ekonomi, vårt arbete, hur vi kör i trafiken, hur vi tar hand om våra barn, hur vi beter oss mot varandra men när det kommer till hur vi sköter vår egen hälsa tar ansvaret slut.

http://www.kostdemokrati.se/leif/files/2011/08/b%C3%A5t-fetma.jpg

Rökare vet om att de försämrar sin hälsa och när de kommer med sin KOL talar läkaren om hur det ligger till; -Vi ska hjälpa dig men du måste sluta röka! Om den överviktige personen kommer in med etablerat metabolt syndrom säger doktorn; -Du ska få mediciner för ditt blodtryck och för blodfetterna. Du har lite högt fasteblodsocker så vi får följa upp det, kanske ska du ha tabletter mot det också. Det borde låta såhär; – Du har ett metabolt syndrom pga din felaktiga livsstil. Du riskerar att bli hjärt- o kärlsjuk med alla dess konsekvenser. Vi kan hjälpa dig med din livsstilsförändring men du måste själv vilja genomföra den förändring som fordras. Om inte så får vi ta hand om de sjukdomar du kommer att dra på dig när de uppkommer.

Jag bytte till folktandvården och tandförsäkringen; frisktandvård. Jag undersöktes och min tandstatus bestämde min avgift inför de kommande 3 årens tandvård. Jag fick några råd som jag åtog mig att följa. Efter 1 år var tandstatusen bättre pga de åtgärder jag genomfört. En liknande försäkring för metabola syndromets sjukdomar kanske kan ge en annan syn på egenansvaret. Landstingsskatten påverkas av min risk för ohälsa ?! Varför inte?

Men alla sjukdomar håller en stor arbetsgivare, landstinget igång och läkemedelsindustrin. Läkarens status som medicin man hålls uppe liksom medicin männens löner. Det kanske är så att sjukvården behöver de sjuka mer än de sjuka behöver sjukvården?!