Slutet på början eller början på slutet?

humanekolog-84.jpg

Poznan, Bryssel och EU-parlamentet; det kommer positiva signaler från europas politiker. De är ense om att reducera Co2 utsläppen med 20% till 2020. (FN´s klimatgrupp menar att det fordras mellan 25-40% minskning av Co2 utsläpp till 2020 om 2 graders målet skall klaras.) En plattform ligger klar till VärldsMiljömötet i Köpenhamn nästa år, då ett nytt klimatavtal skall ersätta Kyoto-avtalet. 3 dej världen är med på ett hörn eftersom Eu länderna kan räkna sig tillgodo även de satsningar EU gör i dessa länder som nedbringar Co2 utsläppen.. “Bara för att de inte själva vill städa framför egen dörr först” påpekar vissa.?

Eu vill ge industrin utsläppsrätter istället för att med dessa medel investera i bättre teknik?! Men trots allt; På Eu toppmötet för 14 dagar sedan fanns det 3 frågor på agendan; Finanskrisen, Lissabonfördraget och Klimatfrågan. Miljön prioriteras högt tom likvärdigt med finans krisen, även om insatserna är betydligt lägre o mindre tydliga. Det är inte ens självklart att vi kan konsumera oss ur denna krisen. Frågan bryts ofta mellan tillväxthysteriker och representanter för de utshoppade. Det hände senast i ett kvällsöppet och på P1 efter 16. Det går inte att oemotsagd hävda att ökad konsumtion leder oss ur finanskrisen och därmed ger oss ekonomiska möjligheter att rädda miljön. Gröngardisterna, Garthon o Schlaug försöker få ekonominissarna att förstå att tillväxten är ett hot mot miljön som måste respekteras med eller utan ekonomiska möjligheter om mänskligt liv skall få finnas på planeten.Jag träffade en tysk vän härom dagen som jag kännt i 40 år. Vi brukar hålla oss inom ett visst ämnesområde när vi pratar men när han önskade sig en vindsnurra på sitt nya hus gav det ena det andra. Jag hade inte förväntat mig ett sådant miljö engagemang från honom. Han läste om havets revolt, pratade metan o Co2 utsläpp, miljöflyktingar, önskan om oberoende, misstron mot politiker, omsorgen om den 7 generationen mm. Han fick se denna blogg och han såg på bilderna va den handlar om. “You have to wright it in english” sa han. Vi hittade varandra på ett helt annat sätt. Underbart!Vad är det som händer, de mest förhärdade tillväxthysterikerna börjar få mothugg och det är idag tillåtet att vara miljömedveten karriärist. Jag får dock vara ett exempel på en  person som valt att jobba mindre, tjäna mindre, konsumera mindre men ha mer tid istället och en ambition att bidra till fleras insikt.

Är detta slutet på den oförbehållsamma tillväxthysterin, är detta början på den medvetenhet som kan förlänga mänskligt liv på den blå planeten? Eller är det bara ett spel för galleriet, makthavarna blidkar den ökande gruppen medvetna/oroliga utan att ha någon egentlig önskan till förändring av vår rovdrift på Gaia? Kanske vid klimatmötet i Köpenhamn vet vi svaret.

One thought on “Slutet på början eller början på slutet?”

 1. Missa inte Eskilkommentaren också =)

  Jo, hållbar utveckling är ju fantastiskt! Enligt Bruntland handlar det ju om ekonomiska, sociala och ekologiska aspekter som ska förenas i härlig symbios för att möjliggöra liv för senare generationer (löjligt människocentrerad för övrigt). Och det är ju en fantastisk deklaration! Ingen kan vara emot det. Bush JR o Sr är för hållbar utveckling. Carl bildt är det. Du och jag är det. Ingen kan väl vara emot hållbar utveckling? Synnerligen kraftfullt i efterkrigstidens konsensuspolitik! Plötsligt ett papper om miljö (mm) som man kan få folk att skriva på.

  Men vänta. Kan man släppa ut fler björnjägare i skogen och samtidigt få fler björnar? Det finns en negativ korrelation mellan björnjägare och björnar. Fler jägare ger färre björnar.

  Hittills har väl ändå samma relation funnits mellan ekonomi och miljö? Ekonomin drivs av konsumtion och konsumtion ger dålig miljö. I finanskrisen är det konsumtion som ska främjas. Mona Sahlin vill ge en check till alla svenskar för att få igång konsumtionen. Och om man ser på listor över världens länder märker man snabbt att de rikaste länderna har den största resursförbrukningen/capita.

  Går det verkligen att prata om hållbar utveckling gällande ekonomi, ekologi och socialt samtidigt? För det krävs en ny ekonomi. Kanske kan den nås om vi inte börjar konsumera nu? Då måste någon komma på något nytt snart.

  Man bör kanske se hållbar utveckling mer såhär. “Sustainable” kommer ju av “sustain” som mer betyder “bevara” på svenska. Vad är det som ska bevaras? Jo, miljön, ekosystemen, vädret allt som möjliggör vårt liv (plus även sociala aspekter såsom mindre kulturer). “Development” betyder utveckling. Vad ska utvecklas? Jo, ekonomin och då ser vi hur ekonomin snarare blir ett verktyg för att kunna bevara miljön. Hur den ska utvecklas vet jag inte, men den bör utvecklas så att miljön bevaras…

  Vi har kommit till en punkt där ekologisk modernism (jomen om vi konsumerar lite mer så får vi pengar till att rädda världen) måste ifrågasättas. Finns det något bättre sätt att vinkla ekonomin än mot konsumtion? Ekonomin idag är som en såg. Och miljön som en skruv. Och vi försöker förtvivlat skruva in den med sågen. Men om vi kunde stöpa om sågen till mejsel skulle jobbet bli lättare.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *