Oss grisar emellan

?gris2.jpggris-1.jpg

Vi ?r r?tt lika; grisar och grisar. Den ene best?mmer ?ver den andre, den ene ?ter alltid upp den andre, den ene kan behandla den andre helt om?nskligt eller hur odjurligt som helst av ekonomiska sk?l. Den ene f?r aldrig uppleva?sina naturliga?livsf?ruts?ttningar den andre lever ett onaturligt ?vermaga liv. Den ene f?r anv?nda sitt tryne till att skrapa i cementen den andre?h?ller sitt tryne i sj?lvbel?tenhet upp mot solen.

Dagens eko 17/12; “Dessa grisar kommer aldrig att f? g? ut och b?ka i jorden. Med n?gra f? undantag f?ds svenska grisar upp inomhus. Luften ?r ofta s? d?lig att n?stan var tionde gris som f?ds upp inomhus har hunnit f? lungs?cksinflammation innan de skickas till slakt vid sex m?naders ?lder. . P? Scan, som ?r Sveriges st?rsta leverant?r av grisk?tt, anser man att djuren tas v?l omhand. ??Vi har en v?ldigt bra djuromsorg i Sverige, och den ska vi vara stolta ?ver, s?ger Margareta Thorgren, informationsdirekt?r p? Scan”

V?r grisminister Eskil Erlandsson, en av personerna ovan?h?vdar med stolthet att vi har V?rldens b?sta gris…djuromsorg. Om vi skulle ha en ?nnu b?ttre grish?llning skulle det bli f?r dyrt och det skulle inte g? att s?lja k?ttet. D? skulle vi importera grisk?tt fr?n l?nder som sk?ter grisarna mycket s?mre ?n vi. N?r man h?r intervjun med Erlandsson sl?s man av skillnaden mellan reporterns engagemang f?r de levande varelserna som vi kallar grisar och den k?nslokyla som Eskil?visar inf?r det han ser; produktion av grisk?ttsprodukter. Han svarar som en politiker i h?gform och spelar Allan.

JAg ?r ett etiskt ombud p? mitt jobb. Vi skall reflektera ?ver hur?produktionen fungerar, i det h?r fallet?bem?tandet o omv?rdnanden av m?nniskor. “Man skall g?ra gott, inte skada, v?rna om personens sj?lvbest?mmande och h?vda r?ttviseprincipen.” Kan dessa etiska v?rden till?mpas p??grisar o de andra varelser som vi kallar djur? De skulle v?l is?fall anpassas s?lunda; “K?ttet skall vara gott, det f?r inte vara skadat, kunden best?mmer vad han vill??ta och priserna skall vara konkurenskraftiga.”

Jag ?ter k?tt, har dock slutat med n?t o det mesta gisk?ttet av milj?sk?l. Jag har inget emot att ?ta k?tt om jag vet att djuren behandlats bra, vi ?r ju ?nd? rovdjur o all?tare.?Med behandlats bra menar jag frig?ende grisar som lever som grisar skall g?ra och som slaktas lokat; snabbt och med respekt. Vad kan man egentligen ?ta med gott samvete? Vad skall ett etiskt ombud kunna ?ta?

2 thoughts on “Oss grisar emellan”

  1. Jag ska inte ge mig in i en diskussion om huruvida vi är rovdjur eller inte, en sådan diskussion är jag dömd att förlora mot herrn =) Jag kan bara konstatera att människans köttätande ger så mycket mer konsekvenser än djurens lidande. Om man nu är en person som är helt människoinriktad och som tycker att människan ska få använda sig av ALLT här på jorden helt som den vill och som tycker att djur och natur inte har något inre värde, ett värde bara för att de finns, ja då behöver man som Eskil inte bry sig så mycket om djuren lider. MEN den antropocentriske människosupportern kan inte blunda för att köttätande och djurindustri ger enorma konsekvenser direkt för oss. Nutidens epidemier (BSE, Mjältbrand, Fågelsjuka, Brända kobål i England) kommer ofta från köttindustrin. Vatten i massor används till att tillverka köttet. Och så går det förstås åt tio gånger så mycket energi för att föda upp en kossa eller annat kött som vi kan få ut av att äta köttet. Hur många arter som använt mer energi till att skaffa fram mat, än vad arten sedan tillägnar sig genom att äta maten, har överlevt här på jorden?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *