Wee have to become the things wee wants to see.

“Wee have to become the things wee wants to see.”

Orden mötte mig på en toalettspegel. Jag var på kurs och kaffedrickandest pris skulle betalas innan fortsatt kunskapsinhämtning var möjlig. Jag siktade tryckte på och tänkte:Är det så ? Vi behöver bli det vi själva vill skall bli verklighet. Det börjar med mig själv. Det jag klagar på får jag överföra på mig själv och starta förändringen där. Gör jag det? Knappast, jag klagar på det mesta och tycker att mycket är skit. Speciellt människan som företeelse, vi som varelser har förbrukat förtroendet som givits oss. Vi är som en gräshoppssvärm som fördärvar allt i vår väg.OK om spegelmeningen gäller så skulle jag se till att dö för att påskynda det önskade tillståndet – människan i samspel med Gaia vad gäller antal och leverne.Vad är en Blogg jämfört med ett budskap på toaspegeln i rätt ögonblick?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *