Ledarskap en relation

Jag vaknade till slutet av Margot Whalströms sommarprat. Hon hade just berättat om när hon kom på att hon ammat sina barn med mjölk innehållande PCB ( eller var det DDT) och hur denna insikt bidrog till en kemikalielagstiftning i EU där tillverkare måste ange vad produkterna innehåller. Det är bra med egenupplevda saker. Det finns säkert mer som det vore bra om politiker och vi dödliga upplevde för att få motivation att utföra.Hon ville skicka ett ord till Göran Person och alla andra chefer; chefsskap är en position ledarskap en relation. Det är ju bra att hon uppfattat detta ord och jag hoppas att hon upplevt vad det innebär så att hon som ledare kan utföra det ledarskapet. Att uppleva är när det känns i kroppen att det är relationen till mina medmänniskor som är så viktig. Det känns så mycket i kroppen att jag i mitt agerande väljer att respektera, bemöta, bry sig om , vilja väl mot min nästa för att det är så jag vill göra. Det betyder inte att inte kunna leda eller att en oförmåga att fatta beslut skulle råda.  Jag inser som ledare att inte alla kan tycka som jag, att jag inte alltid har rätt eller att andra kan ha behov av att försvara sig/ sätta upp gränser men att det är min roll att fatta beslut. Nästa steg är att få mitt agerande bekräftat, att få en uppföljning. Därför bör vi ta tillfällen som kommer till att bekräfta för ledaren när denne agerar på ett sätt som utvecklar er relation. För att utveckla en relation krävs det dess utom minst 2 som är inställda på samma sak. Det betyder att även som underställd ledaren är det också jag som skall ta åt mig äran om relationen är bra.Det är lätt att säga det som låter bra, något svårare att förstå, svårt att uppleva/uppfyllas av och till slut blir det inte mycket som ändar upp i handling. Möjligtvis kan det bli något som ser bra ut men som det inte går att förstå varför man gör eftersom det inte är grundat i en upplevd insikt. Så om du upplever att något  är bra  eller att någon agerar bra säg det till personen ifråga. Det ger energi till både dig och den du ger till.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *