Är du livsstils-beroende?

Vi kan ju ha dåligt samvete för att vi flyger, åker bil, äter, andas…lever. Men hur ser ett, ur ett klimatperspektiv hållbart liv ut? Är det helt orealistiskt att belast klimatet med bara 2 ton Co2 istället för 8 ton/år som medel-Svensson gör? Om alla människor i världen låg på 2 ton i snitt skulle vi med dagens teknik nivå släppa ut 12 miljarder ton Co2 istället för 50 som det nu är. När vi pratar om livsstilsförändringar framkallar vi försvar hos oss själva och hos alla andra, det är inte så framgångsrikt. Några skrattar nervöst och menar att livet inte går att leva på det sätt som miljö-tallibanerna vill. Vi ursäktar varandra och förenas i den kollektiva känslan av delat dåligt samvete. Vi ser få praktiska exempel på hur ett liv i andan av < 2 ton Co2/år skulle se ut. Jag räknade lite lätt på mig själv och kom fram till 6,9 ton inkl en årlig Pozo resa med flyg. Bovarna i min kalkyl var 2 bilar, boendet o flyget.  Om jag strök flyget och minskade åkandet till 500 mil Yaris o 500 mil Husbil blev det 4 ton. Inte så illa – hälften av vad Svensson släpper ut. Om vi tar en extrem person som Human-ekologen, Surfjerks existensberätigare hamnar han på precis 2 ton. Han lever på 19m2, duschar 5 min om dagen, är vegetarian, gör av med 2000kr på kläder o skor, åker tåg 500mil/år, ingen bil o inget flyg, cykel i stan. Inom dessa ramar verkar han fylla sitt liv med mycket livslust o kvalite. Med samma vanor i ett kollektiv med ett mer miljömedvetet boende kapar han lätt 0,5 ton till. Är det möjligt? Saknar det livet mening? Inte alls. Saknar livet mening utan sprit för en alkolist? – troligen men inte för en nykterist! Är du en livsstils-alkolist? ger beroendet ditt liv mening? Blir ditt liv meningslöst om du skulle nyktra till o leva hållbart?

Men om alla livsstils-beroende skulle nyktra till, hur blir det då med tillväxt och konsumtionssamhället?! Jo det går käpprätt åt helvete! Men vi kanske kan lämna över en levande planet till kommande generationer istället för en förgiftad efter-festen-planet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *