Byråkratin får statligt stöd

Med jämna mellanrum kommer rapporter om hur offentliga medel missar kärnverksamheterna inom skola, vård o omsorg. Istället försvinner en för stor del av resurserna ner i byråkratins svalg och tjänstemanna-besten blir större o större. Jaha och…..vem  bryr sig så länge inte mina barn, jag själv, mina släktingar eller min plånbok drabbas? Och vad menas med drabbas? Jo när vi behöver någon av dess samhällstjänster märker vi att omsorg, omtanke, respekt, yrkeskunnande har prioriterats ner till förmån för ekonomiska mål förenade med se-bra-ut aktiviteter.  Medan verksamhetens yta putsas av byråkratbesten för att politiker skall kunna sitta lugnt på sina stolar, medborgarna hållas under hjärnkontroll bakom TVn tystas ropen från dem som fortfarande bryr sig. Många av de anställda har valt vården eller oftast bara hamnat där eftersom de är vana att inte duga men kunna buga, anpassa sig, säga JA och framför allt för att de bryr sig om den svagare. De vill / behöver visa omsorg ta hand om och kunna göra ett bra arbete för egen självbekräftelses skull, inte för status eller lön. Att tvingas till att bry sig mindre, att se bort när någon ropar, att ständigt riskera att göra fel sliter hårt på kropp o själ för dem som vill väl. Byråkraterna skiter i vilket så länge som de kan leverera önskade blankpolerade siffror. Vi kommer att få se mer o mer “upprörande fall” då verksamheterna inte kunnat leverera det förväntade. De fallen är bara toppen på ett isberg o det isberget smälter inte trots dagens klimat – det växer.

Jag o andra anställda inom vård o omsorg får ständigt signaler om att vi inte duger. Organisationer skall göras om, vården skall bedrivas på nya sätt, arbetssätt skall ändras, bemötandet förbättras, hygienen stärkas, vården säkras mm allt med den underliggande signalen att ;”ni duger inte”. Trots minskat handlingsutrymme ökas det individuella ansvaret så att byråkraterna kan utbrista “Varför sa du inte till”??! när det bränner till. Visst det är mycket som behöver förändras och då menar jag MYCKET . Vi kan starta med att förändra inställningen att “patienterna är till för sjukhuset” o inte tvärtom. Vi har så mycket annat att stå i att vi snart inte behöver patienterna för att hålla verksamheten igång.  Patienten i fokus är en  floskel som saknar verklighetens substans. Jag o andra anställda känner att vi ägnar mindre o mindre tid till det vi uppfattar som kärnverksamheten; patienternas väl o ve men byråkraternas agerande säger till oss att vi har fel samtidigt som deras munnar ler o säger vackra saker. När vi någon gång skriker om hur vi upplever det säger de med ett nedlåtande leende ” Nä men nu får du allt lugna ner dig lite, lille vän och inte överdriva på detta sätt”. Om man fortsätter skrika blir man omplacerad pga samarbetssvårigheter eller utköpt.

Det är inte alltid så att de saknas pengar, medel, personal, resurser, teknik mm det verkar bara vara så obalanserat. Vi skall spara på blöjor medans IT avdelningen likt skräddarna i kejsarens nya kläder tar över som verksamhetens viktigaste avdelning.

Kommunikationen mellan olika yrkesgrupper, ledningen, politikerna blir sämre o sämre. Det beror bl.a. på dessa 3 faktorer som alla är nödvändiga för ett givande samarbete. Om jag skall ta till mig av det du säger behöver jag känna att du 1) vet vad du pratar om 2) förstår/försöker förstå min situation och att 3) du vill mig väl. Alla de här faktoreran missar byråkraterna o ledningen. De vet inte vad de pratar om, de vill inte förstå min situation och de skiter i mig o min oro.

Detta inlägg är helt förvirrat! ungefär så som jag själv känner mig inför den verksamhet jag arbetar i men inte begriper. Är jag dum, gammal, trög, dement, tjurig, bitter, inkrökt…?? Ja antagligen! Det är väl så en anställd inom vården blir lättast att hantera o styra i önskad fålla. Vissa klarar sig fram till pensionssnöret andra blir, pga vården fall för vården i förtid. Hur skall det gå för patienterna då? Jo, trots förvisning kommer omsorgen att finnas kvar i många av de vårdande händerna även i framtiden.

One thought on “Byråkratin får statligt stöd”

  1. Ursäkta min frånvaro under ett tag, jag har varit hos källan till denna blogg och diskuterat väsentligheter. Nu är jag åter student och vill börja med att tipsa om detta:

    http://svt.se/2.35188/1.1818440

    Alla som är lite intresserade av miljön borde börja med att läsa basfakta av detta slag. Hornborg är en väldigt framstående humanekolog som också bland annat förklarat varför uttag av naturresurser i fattiga länder vanligen inte gör dem, utan de männinskor som slutligen använder eller säljer den förädlade varan, rika.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *