Unga verkar röka mer….igen

Det kommer från flera håll…..”Alla röker när de är ute på krog eller på fest”. När man frågar om den o den verkligen också röker så tillkommer det många oväntade feströkare. Hur kommer detta sig.? På 50 talet visste man inte så mycket om riskerna, nu vet alla om dödshotet. Varför är det så svårt att låt bli? Är det en protest? Tillför det något att röka med mina kompisar? Jag tror att det är tillhörigheten som är den stora drivkraften. Att göra saker som gör att gruppen accepterar mig och som gör att jag får vara med tror jag är den största drivkraften. Det smyger sig också in en tanke om vår framtidstro. Miljön, jordens kollaps, befolkningsökningen, elände, krig, en hård samhällsutveckling det kanske kvittar vad jag gör idag det går ju ändå åt helvete. Passa på så länge det går!?Vårt program som vi föds med verkar ha vissa funktioner som vi inte räknat med i dagens samhälle, de blir istället som buggar. Det verkar vara viktigare att bli acceterad av gruppen, av min flock än att leva frisk och länge. Det är viktigare att komma högt på hierarkin i gruppen, att anses som framångsrik och attraktiv än att leva frisk och längre. Även när man börjar förstå att livet inte är oändligt ( jag fattade det efter 35år) prioriterar vi friskt liv före karriär och prylstatus. Varför är vi programmerade på det sättet. Jo, starkast, bäst rustad, bästa ledaren skall sprida sin säd vidare på de bästa honorna. Alfa hannen i apflocken är det som sköter reproduktionen tills han blir bortputtad från tronen av en starkare o bättre hanne. De andra hannarna kan ägna sig åt jakt (jobba på vanligt jobb) eller anpassa sig i flocken (hus-hem-o trädgårdsarbete) tills det är dags att dö. Att leva längre än att kunna tävla i föröka-sig-racet fyller ingen funktion i evolutionen.Det börjar dock bli status att “försöka” leva på ett bättre sätt för att vara friskare. Alla metoder för mat och träning diskuteras för att vissa att man är med. Det är dock stor skillnad mellan ord och handling, mellan det som låter bra och det som verkligen slår an. Det är resulttet som räknas.När vår hälsa riskerar påverka vår enskilda ekonomi menligt, när det hotar vår prylstatus kan det finnas hopp om verklig förändring. Så inrätta en ny kroppsbesiktning (jfr bilbesiktningen) och koppla landstingsskatten till vår hälsa likt en försäkringspremie. Är du en presumtiv risk för stort vårdbehov i framtiden bör premien vara hög. Men de redan sjuka då eller de som blivit krassliga av icke livsstilsfaktorer.? Får de körförbud eller blir det böter? Tänkte inte på det…. många regler blir det. Ja det är väl som det är dvs det är upp till var och en att leva det liv han/hon vill på det sätt var och en väljer. Jaha och då väljer jag förståss att göra som de andra i flocken eftersom det är framgången där som är det viktigaste. Uppmärksamma de som inte röker eller på annat sätt visar att de genomskådat evolutionsprogrammeringen och fråga hur det kommer sig att de är så modiga att de vågar ställa sig utanför. Om det är några som har attraktiva gener så borde det vara dom.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *