Välfärd istället för Felfärd

 En innevånare eller snarare en uteliggare på vår gata som klarat den kalla vintern bra.

”Vi måste ha en tillväxt i ekonomin om vi skall kunna behålla vårt välfärdssamhälle”. Så låter det ofta i den politiska o allmänna debatten då man vill få slut på en tillväxtfientlig argumentation. Jag tänker på välfärden på vår gata. Här finns det 12 hus på ca 200 m2 per hus plus tillbyggnader, uthus, inglasade altaner, garage mm. Det finns ca 14 bilar på gatan, alla har var sin gräsklippare minst 10 motordrivna. Varje tomt är på ca 800m2 det mesta gräsmatta o prydnadsland inte så mycket odling. Allt detta fördelat på 29 individer, 22 lönearbetare/pensionärer, tror jag. Det betyder att var och en har nästan 100m2 boyta, 300m2 markyta och en halv bil att använda. Alla på gatan har alla samhällstjänster som skola, barnomsorg, äldreomsorg, försäkringssystem, sjukvård mm att tillgå. El ca 15000kwh per hushåll, vatten ca 200m3 per hushåll förbrukas varje år. Det borde finnas ca 35 cyklar, 40kameror, 40telefoner, 30mobiler, 25tv-apparater, 25datorer, 12matgrupper, 12tvättmaskiner, 12 köksuppsättningar, säker 300sittplatser mm Allt skall hållas igång med de pengar som lönearbete eller pensioner kan inbringa. ”Hyran”, totala bokostnaden i husen som är köpta för längesedan är säkert inte mer än 4000kr/mån i snitt

Detta är det vi i en lite stad i Sverige kallar normal välfärd. Det är den vi är så livrädda för att behöva släppa, det är den välfärden som vi är beredda att offra planetens väl o ve för att kunna bevara.

Vi behöver inte ta en indier för att se hur det skulle kunna vara istället utan vi tar en svensk student som lever på 19m2, utan tillgång till tomt, bil eller lönearbete. Studenten behöver min 5000 kr i månaden där det mesta, 3000kr går till hyran. Om vi gör om vår gata till student nivån skulle det kunna se ut såhär.

8 personer i varje hus = 96 pers, 2 bilar i en bilpool, grönsaksodling på ca 5000m2 mark. 500 kr i hyra per individ. 2000 kr per individ till övrigt som behövs ger ett behov om 20000 skr in netto per hushåll o månad. Barnomsorg o äldreboende på gatan för de som behöver. Lönearbetare ca 15 heltider fördelat på dem som har möjlighet för lönearbete övrig tid bidrar man med internt arbete som odling, barnpassning, kanske undervisning, äldreomsorg, kompostering, avfallssortering, mm vilket värderas lika med lönearbete. Mycket fritid blir det, för gemensamma aktiviteter. Man kan ha ett eget fotbollslag, kanoter, windsurfingkit, cyklar, bibliotek, bio, musikbar i några källare mm

 

Fler personer skulle behöva mindre antal prylar och använda mindre andel energi utan att sakna något av det som finns idag. Lika mycket mat skulle gå åt men en del skulle odlas på den gemensamma ytan o resten hos närodlare. Mängden C02 skulle säkert minskas från medelsvenskens 6 ton/år till en globalt hållbar nivå < 2 ton. I samhället skulle vi inte behöva tillverka onödiga saker bara för att ge arbetstillfället (jfr Saab), öka tillväxten, trygga pensionerna mm utan jobba med det som behövs o tillför på ett hållbart sätt. Vi skulle inte behöva importera billiga fossila bränslen eller naturtillgångar från exploaterad regnskog eller billiga prylar från exploaterad arbetskraft eller skicka våra sopor tillbaka till fattigländerna. Behovet av lönearbete i Sverige skulle minska radikalt och arbetslösheten med den. Sociala kostnader för sjukskrivningar, förtidspensioner, socialbidrag, barnomsorg, äldreomsorg skulle minska radikalt. Sjukvård en bättre sådan behövs, skola behövs, universitet, sportanläggningar, teatrar, konserthus mm skulle tränga ut köptemplen.

 

Ok ni förstår vart jag vill komma, är det helt omöjligt att tänka sig att byta ut vår prylfokuserade energislösande välfärd mot en mer människofokuserad mindre resurskrävande reell hållbar välfärd? Är den typen av välfärd sämre än idag? När börjar dessa kollektiv uppstå? Blir det nästa ekonomiska kris som gör det möjligt eller blir det efter Gaias ofrånkomliga åthutning?

3 thoughts on “Välfärd istället för Felfärd”

  1. Ett inlägg som verkligen pekar på alla möjligheter som finns. Till och med en pessimist som jag blir till och med optimistisk. Ett inlägg för miljöpartiets sida… och värnamo nyheter. BRA!

  2. Tack, globalstudenten! När man räknar upp det på detta sätt så ser det ju helt vansinnigt ut, vår livstil o sk välfärd. Alternativet är ju fullt praktiskt möjligt att genomföra på några dagar, när som helst! Några tycker säkert att det är ett skrämmande scenario med 8 per hushåll, värre än 3 graders global uppvärmning men många andra skulle nog hoppa på tåget direkt om det fanns en gata som bestämmt sig. Annars blir det ju tillslut på detta sätt när människor är tvungna o gå till grannen o knacka på när det inte går att hålla igång alla hjulen längre. Undrar om mp skulle vilja ha detta på sin sida?

  3. Mycket tänkvärt – instämmer helt! Men det handlar om en enorm omställning, inte minst i huvudet. I samhällsplaneringen ser vi hur t ex Värnamo kommun drar iväg i andra riktningen genom att bygga antingen villor för liten kärnfamilj eller stora,dyra lägenheter för pensonärer som just har sålt sin villa. Vi måste nu ställa krav som möjliggör ett liv i välfärd istället för felfärd.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *