Parti-ledsam-debaklett i riskdalen

Var det någon som hörde på partiledardebatten idag? Nähää och varför inte? Ja du behöver inte svara på den frågan. Du insåg hur ont debatten skulle göra och sparade istället din hjärna och öron till fotbolls VM´s bålgetingar ackompanjerande ideliga misslyckanden att göra mål. Mål blev det heller inga i debatten den slutade inte ens 0-0 utan snarare ?-?.  Det var ett ideligt uppräknande av motstridigheter där tillväxt  i alla dess former skulle trygga välfärd o miljö. Reinfeldt sa till Wetterstrand; “Tro inte att dåligt skötta finanser skall skapa en bättre miljö”. Dvs om vi har råd med det så skall vi  försöka förbättra miljön, inte annars. Vad skall jag kalla det? Dumhet eller bara bristande kompetens? Han säger vad han tror väljarna vill höra! Han skulle ocksåkunna säga; “Vi skall inte sluta fiska ut haven förrän den sista fisken är upptagen! Vi skall inte sluta skövla och fördärva förrän allt är fördärvat! Vi skall inte sluta leva på jordens genom årmiljoner skapade kapital förrän vi länsat allt! Vi skiter i kommande generationers livsförutsättningar ! BARA vi får mer pengar i plånboken. Bara vi kan öka vår välfärd!” En välfärd som i mina ögon är en hybris i felfärd.

Den ekonomiska krisen som vi genomlevt – nej bara sett början av är inget mot den kris som uppstår i tillväxtivrarnas system när pengar plötsligt inget är värda! Då börsen inte längre tror på evig tillväxt o framtida vinster, då länder inte längre kan låna nya konsumtionspengar med framtida tillväxt som pant. Då försvinner pengars värde. Det som blir värt något är inte prylar o överflöd utan mat, rent vatten, ren luft att andas, tak över huvudet, omtanke o samarbete. Jag tänker på de flyktingströmmar som blir följden av klimatförändringarna, jag tänker på de konsekvenser för den globala ekonomin när den billiga oljan inte längre är så lätt att få fram. Jag tänker på när ekosystemen inte längre kan producera mat till 9-10 kanske 20 miljarder människor.  Jordens kapacitet kanske inte  längre finns på den nivå som försörjde 750 miljoner människor med sin årliga avkastning år 1750 innan oljan drev på befolknings o pryl explosionen via förtida uttag av jordens kapital.

“Vi bygger alldeles förfärligt mycket i Sverige” säger Maud Olofsson glatt. “Det finns en framtidstro pga av alliansens ekonomiska politik”, påstår hon. Varför bygger vi så förtvivlat? Kommer befolkningen att fördubblas? Skall invandringen släppas fri för alla som vill komma? Nej vi bygger för att jobben är viktigare än det som görs. Vi bygger för att alla skall få mer, särskillt de som redan har mest. Vi bygger o samlar prylar för vi har glömt av alla andra meningar med livet.

Varför skall vi ha kärnkraft ? Jo för att trygga jobben inom basnäringarna säger alliansen. Alla partier pratar om att trygga jobben. Vi prioriterar inte längre vilka arbetsuppgifter som behöver utföras utan bara att lönearbete finns. Det är av ingen betydelse om vi bygger stridsvagnar eller odlar ekologiskt bara det kan säljas o ingå i den stora globala marknaden. Om alla arbetar med något lönearbete oavsett om det behövs eller inte så får det hjulen att snurra fortare. Men det gäller inte sjukvård, skola o omsorg för det är bara en tärande kostnad som inte tillför ekonomin, sådana jobb skall vi ta bort. Det som tillför ekonomin är när vi kan förädla jordens resurser via billig energi, olja till mer eller mindre nödvändiga prylar som reklamen får oss att köpa.

Vi behöver bestämma vilka jobb som behöver utföras för ett hållbart samhälle och DELA på de jobben. Att helt utan respekt för naturens ändlighet hetsa på konsumtionshjulen  är bara möjligt för att vi, Du och Jag tillåter vår hagalenskap och åtrå till prylar som lösningen på vårt illamående bestämma hur vi röstar. Att vilja ha mycket o alltid mer är en medärvd egenskap hos oss stenåldersmänniskor som var funktionell då, för överlevnad men inte nu i överflödets tidevarv.

Ja du har rätt – alla har ju det inte så bra som vi! Alla lever inte som vi, 1% av de allra rikaste…OCH påverkar det ditt Plånboksval? Skulle det kunna påverka vilka jobb vi tycker behöver göras? Skall vi inte använda vårt överflöd till att bygga det samhälle som har en framtid? Eller skall mänskligheten tvingas lämna över den blå planeten till Gaia för läkning? En i mina ögon trolig och önskvärd följd av vår hybris. Av jord är du kommen o jord skall du åter varda! Förhoppningsvis fungerar det kretsloppet ett tag till.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *