Stöpa tennsoldater

Hörde på radions P1 där det diskuterades hur lärare och elever skall utbildas bättre för att kunna möta samhällets behov. Skall alla högskoleutbildas eller skall några slippa läsa och jobba med händerna istället? Skall förskolepersonalens och lärarnas utbildningar skärpas för att höja kvaliten? Det är tydligen så att skolan, lärarna och eleverna är för dåliga idag. För dåliga för vad och jämfört med vad? För dåliga för att motsvara samhällets/arbetsgivares krav, idag och i framtiden. För dåliga jämfört med andra högkonsumerande o högproducerande länder som vi konkurrera med om att få sälja mest . För om vi inte får sälja och exportera mycket vad händer då. Ja då bryter helvetet lös.

Lärarna skall utbildas för att kunna stöpa barnen i de formar som politikerna har bestämt behövs i dagens och morgondagens samhälle. “Industrins och den offentliga sektorns behov behöver definieras och tillfredställas.  En akademisk grund behövs för att arbetskraften skall kunna byta arbetsinriktning i takt med arbetsmarknadens behov, “säger ministrar och opositon.

Vem visste hur det skulle se ut idag för 25 år sedan? Hur mycket nytta har jag haft av det jag läste för 25 år sedan? Om vi skall ge oss ut på äventyr behöver vi vara i bra form och med ett självförtroende som tror sig om att kunna möta de utmaningar som kommer. Soldater stöps i formar medans äventyrare och nydanare drivs av entusiasm, vetgirighet och framtidstro. Kan vi säga att akademiker, jämfört med andra är mer kreativa med mer självförtroende och med bättre förmåga till samarbete ? Det är jag inte säker på. Det var en läkare som pratade om kreativitetens roll på en akutmottagning. I en akutsituation är det inte den som vet mest som alltid agerar. Utan kreativitet blir den som vet hur det uppenbara skall göras handlingsförlamad när man inte vet. Medans den som är kreativ prövar något med hjälp av den erfarenheten som finns. “Ibland dör de – men vi försökte iallafall och de skulle nog ändå dött”, säger läkaren. “Men vi räddar många tack vare en väldigt kreativ personal”, fortsätter hon. Uppmuntrar vi kreativitet och glädje när vi stöper arbetsmarkands soldater?

Hur stödjer vi våra barn så att de kan växa upp som hela människor, nyfikna på livet? Vi föds kreativa, vi vill lära oss och klara av de situationer som vi möter. Istället för att tala om för våra barn att de är för dåliga borde vi uppmana dem att pröva själva med lärarens/förälderns hjälp. Ungefär som man lär sig cykla. De som kan stöttar tills det rullar utan hjälp – en berusande känsla! JAG KAN !! 

Jag tror att det finns livskraft i skolan som på alla andra arbetsplatser innan gamal tradition och människokrympande ledarskap dränerat livs energin och kreativitete hos de som jobbar. Då är de tysta och fogliga och lämpliga att bli ledare för att föra den förhärskande kulturen vidare. Eller så tar vi några akademiska tensoldater som kulturförsvarare.

Jag är inte emot akademisk utbildning men skulle vilja kalla det tex utökat teoretisk lärande. Man utbildar någon för att denne någon skall motsvara vissa definierade krav. Någon annan lär sig för att denne någon själv vill och är intressserad, vad det skall användas till kan vara mer oklart. Vem vet hur det ser ut om 25 år? Kreativitet, självförtroende och tillgång till samlad erfarenhet kommer att vara bra att ha, det är säkert.

Behövs människor i framtidens samhälle? eller räcker det med akademisk arbetskraft?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *