Oljan förväntas höja Jordens temp med 3,5 grader till 2035

International Energy Agency; IEA förutsäger att olje efterfrågan stiger till 99 miljoner fat ( 1 fat =159 liter) om dagen 2035 mot dagens dagens 84 miljoner fat / dag. Det är länder utanför OECD som står för ökningen där Kina står för hälften. Inom OECD förväntas tvärtom förbrukningen sjunka med 6 milj fat /dag. Framtidsscenariot tar hänsyn till försöken att minska på användningen av fossila bränslen. En peak i produktionen kommer inte innan 2035 enligt IEA. Om förbrukningen minskar i förhållande på IEA´s förväntningar kommer det att mer bero på politiska och andra beslut än på resursbrist av oljeprodukter. Upptagningen av råolja kommer inte att öka mer än rekordåret 2006 på 70 miljoner fat. Resten av oljebehovet kommer att täckas med gas och “okonventionell olja”. Oljepriset kommer att öka till ett medelpris på 113 dollar /fat 2035 mot 88 dollar 2009. IEA konstaterar att medeltemeraturen på jorden kommer att stiga med 3,5 grader  2035 istället för 2 grader som bl.a klimatmötet i Köpenhamn slog fast som ett “icke-bindande mål”.

Målet om 2 graders uppvärmning jämfört med förindustriella perioden sattes för att säkra att inte systemförändringarna okontrollerbart skulle skena iväg mot det inferno som beskrivs i Mark Lynas bok “6grader”. Men tydligen accepterar vi att det blir varmare än 2 grader utan att tänka mer på det. OCH??!!

Vad skall behöva hända innan vi ger upp vår omöjliga livsstil? Människan har tappat kontrollen över sig själv och planetens utveckling. Vi styrs av makten o kapitalet så länge de tillfredställer våra egoistiska förväntningar.

One thought on “Oljan förväntas höja Jordens temp med 3,5 grader till 2035”

  1. Man kan ju även undra varför vi ens är nöjda med att klara 2 grader. Vi har väl för tusan ingen aning om vad som händer ens vid 2 graders temperaturskillnad?

    Sälj ditt hus och flytta in till grannen. Jobba mindre och lägg pengar enbart på saker som gör dig oberoende av samhället (eget vatten, m at energiförsörjning). Bara om tillräckligt många gör så, så finns en framtid.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *