Jag är en C3

  Jag har sett ett antal debatter på TV nu där färger- och höger vänster skalor inte fungerar som värderingskarta. I en debatt om energi och kommunalt veto mot gasutvinning i skåne var alla eniga om att energi behövs för att upprätthålla tillväxten, det var mer takten, prioriteringen och vilken teknik som var bäst. GustavFridolin (mp´s nästa språkrör?) ville minska på det fossila utsläppet och avveckla kärnkraften till förmån för alternativ energi-produktion vilket skulle ge mer arbete och en “nödvändig” ekonomisk tillväxt, fast grön. På den andra kanten fanns  industrins och oljebolagens representanter som visserligen förklarade att de inser behovet av att ställa om men inte till vilket pris som helst (avstannad ekonomisk tillväxt) utan i balans under en längre tid där även fossil gas och kärnkraft har en given roll.

I ett debatt program om skolmaten (skall man kunna få veganmat i skolan?) diskuterades allt. Kött eller animalfritt, köttproduktion eller djurplågeri, kött som klimatbov, kött som nödvändig föda, allas valfrihet att äta vad vi vill, dyrt att servera avvikande koster eller samhällsvinst i bättre hälsa/miljö, att påtvinga sina barn extrema värderingar, veganism en extrem religion? Det är svårt att bena ut alla underliggande värderingar i en sådan debatt som handlar om så mycket mer än om det borde finnas ett vegant alternativ i skolmatsalen.

Jag såg en fattig o mager regnskogsbonde som just var i färd med att fälla regnskog för att kunna odla palmolja istället. Han fick frågan om han kunde tänka sig att spara skogen. Han förstod först inte frågan och när han gjorde det tittade han på intervjuaren som om denne vore en idiot och svarade överlägset. “Spara skogen!? Och Vilken nytta skulle de göra? Han visste inget annat än att han måste försöka försörja sin familj.

Innan visste man hur en röd- vänster-kommunist såg ut, klädde sig, pratade, arbetade med, bodde, tjänade och ville. Liksom en blå-höger-kapitalist. Grönt tillkom först som en egen grupperingsfärg men kan nu kan hittas i mer eller mindre grad även i röda och blå läger. Alla kallar sin politik grön fast menar olika saker. Om en grön uppfattas som grön beror på ens egen färg, med blå glasögon ses grönt som rött och med röda glas blir väl grönt blått? Jag tycker tex att mp´s gröna färg nu är mer blå och röd men mindre grön. Skit i detta nu ! Problemet är tydligt ! Vi behöver en annan mall att använda för att kunna orientera oss i den politiska världen.

Varför det? Varför skall folk plockas in i mallar o fack? Vi har ett behov att kunna orientera oss i okänd terräng. Tidigare var det solen o stjärnorna som användes sedan kartan och nu finns en GPS i snart varje mobilen. Skall vi någonstans, har vi ett mål med vår färd behöver vi något att orientera oss efter annars blir vi vilse och rädda. En enda självsprängare som vi inte förstår blir farligare än alla faror som vi förstår ( rökning, bilåkande, ätande, drickande, älgar, hajar, socker o fett mm)

Här är mitt förslag! En KUB! Botten på kuben utgör en matris mellan tillväxt och miljö och höjden skattar hur mycket vi lever enligt det vi tror o säger. (Det är ju vad vi gör som visar vad vi egentligen tror)

Hur funkar denna på mig? Jag är övertygad om miljöhoten och ifrågasätter verkligen den heliga kon; ekonomisk tillväxt. Jag är definitivt i ruta C. Fridolin är väl i A rutans nedre västra hörn ( det är bäst att lämna vänster o höger helt). Regeringen är i A rutans allra översta östra hörn men en mikrofon i en valstuga kan snabbt förflytta dem till B Rutans överkant.

Här kan man plocka in vilken fråga som helst. Var skulle man placera en bensinskatte ökning, ränteökning, minskad arbetsmarknadsstimulans, minskat jordbruksstöd, kärnkraftsutbyggnad, järnvägssatsning, bankkrisstöd, ökning av den offentliga sektorn…..Varje fråga visar på underliggande värderingar som mycket handlar om miljö och ekonomisk tillväxt.

Och så gällde det efterlevnaden. En blå kapitalist brukar vara trogen sina värderingar och använda sina ekonomiska tillgångar på ett sätt som undanröjer alla tvivel, bil, villa, stuga, fru, barn, jobb, vänner, kläder…. dvs en synlig och klar 10a för efterlevnad.

Här har jag valt att lägga en skala med vårt ekologiska avtryck som grund. Hur mycket åkerareal behövs för att möjliggöra mitt leverne? 100.000m2 som medel-amerikanen eller 2000m2 som medel-indiern? 20.000m2 för en värlsmedborgare skulle vara lagom liksom 2 ton utsläpp av CO2 istället för svenskens ca8 ton/år. Andra kanske skulle lägga en annan skala. Regeringen skulle kanske använda vill arbeta eller vill inte , är sjuk eller en lat simulant, är närande eller tärande? Vilken skala man väljer beror ju på var man hamnar i botten på kuben vad gäller efterlevnad men min valda skala avslöjar snack-nissarna som pratar för att det skal låta bra. Jag är nog till viss del en sådan snackare men har gjort vissa praktiska förändringar i mitt liv. Inget rött kött, deltidsjobb, betalar av lånen, konsumerar mindre, max 1000 l diesel per år, ingen årlig flygsurfresa, 16 grader inomhus….jag borde få en 3a eller så. Det finns tabeller som visar mitt ekologiska avtryck baserat på mitt leverne o konsumerande

Sätt en miljöskatt på det ekologiska avtrycket?! Gör medvetet din miljöbelastning! Och låt dig betala för ditt slitage! Pengarna kan gå till de som belastar minst i världen så att de kan välja att tex spara regnskogen istället för att odla palmolja till djurfoder, smink o margarin. Vi svenskar använder 10200 ha regnskogsyta för den palmolja vi importerar! Utan att vi vet eller vill veta om det. Likadant är det med allt annat som vi belastar med. Vi behöver bli medvetna och prioritera våra liv därefter.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *