Läkare som sårar

I programmet Debatt 27/1 pratade man mjölk o gluten. Flera föräldrar till Autistiska barn vittnade om att deras barn blivit avsevärt bättre då de slutade att äta mjölk o gluten dvs mjölprodukter. Läkarna hävdade att det var tillfälligheter och fel att skylla på mjölken. “Det finns ingen forskning som pekar på några sådana samband” sa de i kör. Läkarna tog ifrån föräldrarna deras hopp och gav dem i stället dåligt samvete för att de inskränkte på barnens mat.  Detsamma händer då vi pratar kost och diabetes, att det skulle gå att bota diabetes typ2 med LCHF kost eller stenålderskost anser vanliga läkare är humbugg. De återupprepar sitt mantra “Det finns ingen forskning…..”. Vi kan prata om blodtryck o blodfetter eller andra fellevnadsbesvär och samma läkar-kör sjunger på.

Varför heter det läkare. De läker ju inte dem som behöver läkas. De tar hopp, energi o tro från patienterna och vill istället att de skall äta deras mediciner. Läkarna är läkemedelbolagens representanter, de är anställda av dem och går i deras ledband. Läkare är bra på att operera och ta hand om akuta fysiska skador men sedan skall de hålla sig borta med sina pillerburkar. Det är dags att ta ner dessa pennstinna vitrockar från sina taburetter. Jag säger inte att alla läkare gör det men alldeles för många sårar och förgiftar sina patienter mer än de läker dem. Är läkarna till för patienterna? knappast! Patienterna är till för läkarna, vårdindustrin och läkemedelsbolagen! Patienterna skall hållas i underdånigt beroende.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *