Vem tror du att du är?

jerk-for-23-ar-sedan.jpg

Hur länge har du varit den du är idag? Rent anatomiskt byter vi nästan alla celler och ämnen i kroppen inom 7 år, tror jag vissa snabbare och vissa inte alls om man nu skall kalla tungmetaller för kroppsämnen. Bly och bekämpningsmedel i bl.a hjärnan får vi fortsätta att leva med. Enligt Copra så byter vi alla atomer i kroppens celler på några dagar. Det mesta i oss är tomrum och energi samt en försumbar del materia i form av atompartiklar. Precis som universum; mest tomrum och energi.Under vårt liv förändras vi inte bara från barn till vuxen, från vuxen till gamling, från födsel till död  utan vi byter kropp regelbundet, vi föds och dör hela tiden. Vad är det med det då? Ja inget särskillt. Men varför blir vi gamla om vi får nya celler hela tiden. Jo varje gång en cell delar på sig, blir till en ny så förbrukar den lite av sin förmåga att just dela på sig. När vi blir äldre blir varje delad ny cell lite sämre och de med bra funtion färre. tillslut ger vår bristande celldelning resultat vi blir skrynkliga, organen fungerar sämre och om vi får vara friska så skrumpnar vi ihop som en vissen blomma.Björn Ulveus sommarpratade i somras och hans problem var att han inte kom ihåg när Abba vann med Waterloo. Han vet inte vad han själv kommer ihåg eller vad han i efterhand blivit berättad. Han försökte nu åkalla sina gamla upplevelser i sina gamla scenkläder, tidigare förälskelser, dofter, tidigare vänner, hypnos mm. Men inget tycktes hjälpa. Han är den person han är idag, lite blyg och osäker som han alltid varit?! Har han inte bara bytt celler och atomer utan också de kluster av hjärnceller som gör att vi minns och kommer ihåg hur det kändes?Kan vi använda denna insikt? (Om det nu är en insikt ,det kanske bara är skitprat). Jo om vi nu byter celler så ofta så kanske vi även kan ge våra nya celler bättre förutsättningar att leva. Jag ser ju på sjukhuset vad en stroke kan göra för en patient. Sjukdomen eller snarare patientens livsstilsförändring kan radikalt förbättra framtidsutsikterna. Man hör ju om hjärtpatienter som efter sin första infarkt ändrar sitt liv till nägot mycket friskare och bättre. Jag vill bara säga att det inte behöver vara för sent att börja med en annan livsstil om man vill  bli friskare. Hjärnan bildar nya hjärnceller och blir inte dement om den får bra mat och utmanas / används flitigt. Därmed vill jag inte glömma eller negligera alla kroniska sjukdommar som inte släpper greppet om kroppen. Man kan bara fråga sig; var går gränsen mellan att det är kört och att det kan gå?Fler aspekter än hälsa på vår kropps förnyelse. Jag är inte idag som jag var i 20 års åldern. Jag är inte idag den jag var som 20 åring.  Jag har bara samma namn. När blev jag den som jag är idag? Ja imorse för 3 timmar sedan kl 07? eller när jag var 47 år, för 5 år sedan skulle jag tro. När hela chefsköret var över och jag började natt jobbet igen. Då började en ny era med nya insikter och ny upplevd verklighet. Gör detta någon skillnad, betyder det något? Jo jag tycker det. Lyssna innåt och utåt! Vem är du idag, vem tror du att du är??

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *