Ät medicin eller fixa hälsan själv?

På Landstingets hemsida kan vi läsa att Livsstilsförändringar har lika stor eller större effekt på vissa sjukdomar än mediciner. Vi pratar om livsstilsfaktorer som matvanor, fysisk aktivitet, stress, rökning, alkohol. På den andra kanten har vi livsstilssjukdomar som hjärt-kärlsjukdom, cancer, diabetes typ2, belastningssjukdomar mm. Jag har sett beräkningar på att 60-70% av de patienter som behandlas inom vården direkt är kopplade till livsstilsorsakade sjukdomar. Den stora frågan blir då. Varför väljer läkare att nästan enbart behandla dessa patienter med mediciner? Mediciner som till största delen går direkt genom våra kroppar, ut i avloppen, ner i jorden, ut i våra sjöar och via näringskedjan via vår mat in i oss igen. På sin väg i kretsloppet passar medicinerna bl.a på att göra fiskarna sterila och bakterier resistenta mot antibiotika.

Sjukvården handlar till allt mindre del om att vårda patienter. Det handlar mer o mer om att expandera en vårdapparat som håller läkemedelsbolag och deras representanter; läkarna under armarna. Det handlar för politiker om att kunna visa upp en vård i världsklass även om respekten för individen och dennes egentliga behov av mänsklighet trängs undan allt mer. Det handlar även om att medborgaren uppfattar som sin huvuduppgift att arbeta, tjäna pengar och konsumera. När det blir avbrott i denna kedja vill medborgaren likt en formul 1 bil komma i depå och på försumbar tid återställas i brukbart skick. När depåstoppen inte längre hjälper  vore det bättre att skrota bilen eftersom den inte gör någon nytta i tillväxt samhället längre. Denna skrotning kallas för olika saker; utförsäkring, fas3, bortre parentesen, beroende av försörjningsstöd mm.

Den läkare som skulle vägra skriva ut mediciner eller behandla patienter som själva skulle kunna åstadkomma bättre o mer bestående friskhet skulle ju snabbt göra sig själv arbetslös. Tänk att banta sjukvården med 60%!? Om vi insåg att vi själva är våra bästa läkare så kanske omsorgen hade råd med att ta hand om de som pga ålder eller annat inte längre själva har förmågan att läka sig.

Vi kanske skall bygga friskhus istället för sjukhus!! På friskhuset blir du intagen för att lära dig att förändra dina livsstilsfaktorer. Vårt friskförsäkringssystem som administreras av Friskförsäkringskassan betalar givetvis vård och förlorad arbetsinkomst under vårdtiden. Det vore värt ett försök? Doktorns första fråga borde vara; Vill du göra dig själv friskare med min hjälp eller vill du äta läkemedel?

I lördags kunde jag läsa i Expressen att tidigare Volvo Vd´n Sören Gyll fått en ny lever eftersom han sabbat den gamla med sin livsstil. När han fått sin diagnos flyttade han till Stockholm från Schweiz för att han ville ha den bästa vården och svensktalande personal när han kom till uppvaket efter operationen. Sedan ställde han sig i transplantationskön som “vem som helst” och väntade på att någon skulle dö för att kunna lämna över sin lever. Nu efter operationen vill han jobba för att fler donerar sina organ istället för att dessa reservdelar skall grävas ner.

Det är något i detta som inte känns bra. Kommer befolkningen att delas in i kvalificerade organmottagare och reservdelsbärare? Vi har samma uppsättning av organ när vi föds och vi har alla ett ansvar för att sköta om dem efter bästa förmåga. Är det skillnad på att äta sig till en skrumplever eller dricka sig till den. Är det skillnad på om skrumplevern sitter i en makthavare eller i en hemlös? Skall vi lägga pengar på dem som vill få en andra chans eller på dem som aldrig haft ett val? Skall rika ex-svenskar hellre köpa sin leveroperation privat än att belasta den offentliga vården? En global-industrialist som vill få igång produktionen av organ känns farlig. Kommer organfabrikerna att etableras där arbetskraftskostnaderna och  de etiska principer är försumbara? Vore det inte mer naturligt om Gyll likt andra missbrukare drog sin lans för ett liv i bättre balans med kroppen likt AAA istället för att propagera för slit, släng o byt mentaliteten i konsumtionssamhället. Hur länge till får jag själv bestämma över min kropp? Ska min kropp reservdelsplockas vill jag fylla i vilka kriterier mottagaren ska motsvara. Missbrukande skatteflyktingar som flyttar tillbaka för att få tillgång till svensk välfärd kommer inte med på den listan. När blir det en samhällelig plikt att tillhandahålla sin kropp död eller levande till dem som kan betala för den?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *