Jobba till 75 och förbered dig på att dö

Reinfeldt gjorde sig till språkrör för det fria demokratiska men dödsdömda konsumtionssamhället när han i veckan tog nästa steg i sin arbetslinje; du ska  jobba tills du dör! Eftersom arbetande människor  inte behöver  pension, de  betalar skatt som driver konsumtionen som ger arbetstillfällen som ger  vinst till kapitalisterna som investerar …..osv.  Egentligen är det väl en rit han måste visa upp inför euro- statschefernas besök i Stockholm. Man skall diskutera just pensionerna i framtiden. Framtiden kommer fort, ungefär lika fort som pensionskassorna och andra kassor som upprätthåller välfärden dräneras i takt med att finans bubblorna spricker.

Reinfeldt förklarar sitt uppdrag;   ”Svenska folket har sagt till mig att de vill ha en bättre skola, en bättre sjuk o åldringsvård,  högre levnadsstandard och bra pensioner. OK visst, jag hör vad ni säger men då måste alla jobba mer!” Med hela folkets stöd kan vi därmed betrakta alla som inte jobbar som terrorister.

Är jag ensam om att vilja säga; Bygg en skola för mänsklig tillväxt inte en tennsoldats stöpande och individsorterande skola. Utveckla en sjukvård som har fokus på patienten och inte på sig själv. Bygg in åldringsvården till att bli en del av det gemensamma samhället istället för en riskkapital investerad förvaring  i väntan på evigheten. Låt oss +55 få avstå våra jobb till de yngre som bättre behöver dem. Låt oss få avgöra när vi vill fördela det som finns i pensionskassan på de förmodade år vi har kvar.  Finns det inget kvar får vi hoppas att några av oss äldre fortfarande kommer ihåg hur självhushållning gick till.