Slå hellre en undersköterska än hota en politiker

Det pågår en debatt om hoten mot politiker. Hårdare straff och särbehandling av dem som angriper våra folkvalda nämns som lämpliga åtgärder. Våld som utövas mot dem som arbetar i samhällets tjänst, mot tjänstemän anses som grövre än det våld som utövas på gatan men för vissa samhällsarbetare tycks detta inte gälla. Jag tänker på de vårdanställda.  I Värnamo Nyheter häromdagen (länk saknas) togs våldet mot vårdanställda upp. En chef menade att de dementa inte vill något illa när de slåss utan att det kan vara ett sätt att uttrycka hunger, nödighet eller andra behov på. Dessutom får man räkna med risken för våld när man väljer ett vårdande yrke, enligt chefen. Han menar vidare att kompetensutveckling för personalen ska få dem att bättre kunna tolka och bemöta aggressiva patienter så att de hotfulla situationerna aldrig uppstår.

Det hör till saken att en vårdare under inga omständigheter får utöva våld mot en patient inte ens om det är i självförsvar. Om det sker leder det till omedelbart avsked och svartlistning mot framtida anställningar inom vården. Samtidigt förväntas du vårda även den mest aggressive som kanske ligger i sin avföring. Cheferna vänder ryggen till och vårdarna får göra sitt jobb via utövandet av tvång som inte är lagligt. Om patienten skulle skadas ,få blåmärken eller så blir det utredning och huvuden förväntas rulla. Poliser o vakter får utöva våld i tjänsten. Vi får utbilda vissa vårdare/undersköterskor/sjuksköterskor till vakter med rätt att utöva det våld som idag olagligt utövas under den av politiker blankpolerade vårdindustri ytan

Ok vi vänder på steken. Politiker får stå sitt kast om de nu valt att vara politiker. De som utövar hoten vill säkert inget illa utan är bara besvikna på politiska beslut som drabbat just dem. Vi får kompetens utveckla våra politiker så att de inte fattar beslut som kan väcka aggressivitet hos väljarna. Om våld ändå uppkommer är det viktigt att politikern förhåller sig helt passiv och väntar tills attacken gått över. En höjd arm mot en väljare bör skyndsamt föranleda en politikers skamsna avsked.

Det är skillnad på härskare o tjänstefolk. Pigorna sänker huvudet och tar emot det de förtjänar.

One thought on “Slå hellre en undersköterska än hota en politiker”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *