Har vi just passerat mänsklighetens peak!

En rödstjärt som lever i nuet med kommande generationers väl som enda intresse

“Jag vill resa både bakåt o framåt i tiden, bakåt för att se hur djävligt de hade det och framåt för att se hur djävligt det blir”

Enligt Spanarna i P1 lär arkitekten Gösta Bengtsson från Varberg i HN 25/14 ha svarat så på frågan; Vad skulle du göra med en tidsmaskin? Jag identifierade mig direkt med detta svar. Om jag därmed är pessimistisk som tycker så om framtiden eller optimistisk för att det bästa livet levs just nu då jag lever är svårt att fastställa. Både och kan man säga. Mitt västerländska  liv o mina livsförutsättningar är bra och jag inser att föregående generationer har haft det mindre bra och att kommande generationer troligtvis får betala notan för vår överflöds konsumtion och ekologiskt hänsynslösa leverne. Notan innehåller skulder som klimatförändring, artutrotning, utfiskning, miljöförgiftning, extrema väder, avtagande resiliens mm. Valutan som notan ska betalas med är sämre mänskliga livsförutsättningar, klimatflykt, torka, översvämningar, mark o havs förgiftning, svält, fattigdom och troligtvis krig om kvarvarande natur resurser.  Enligt FN´s klimatpanel är en temp.ökning på  4 grader ej helt otrolig 2100. När mina barnbarn som då är i 85 årsåldern kan läsa och inser min insikt måste de bli förbannade och vad ska jag säga? Bad Luck?! Och vad säger de till sina barn o barnbarn! Kan vi ha kvar etik o moral som ord i vårt ordförråd i framtiden.

Vid ett besök på Älvsborgs fästning fick jag lära mig att man räknade bara stupade om de hade en viss rang, om de var officerare.  Vanliga soldaters förlorade liv var inte värda att räkna. Det var troligen inget konstigt med den tidens etiska värderingar som måttstock. Vi får väl anamma den etiken igen. Vi räknar bara dem som tjänar över en viss summa eller som har ett visst värde för samhället. Övriga människor blir då förbrukningsvara i form av billig arbetskraft i bästa fall  eller enbart som en förorening av de rikas livsutrymmet.

Någon kanske säger; Alla generationer har trott att det ska bli bättre i framtiden, det är det som driver mänskligheten framåt. Jodå så har det nog varit särskilt när det var som mörkast i krigstider kämpade folk med en bättre framtid, åtminstone för sina barn som drivkraft. Men hör ni många som säger nu att de tror på en bättre framtid? Antingen håller man tyst och kör på så länge det går eller så börjar man ändra sina liv för att förbereda sig eller för att minska sitt dåliga samvete över sitt för stora ekologiska fotavtryck.

Det var någon gång på 80-talet som jag började inse att framtiden inte är ljus och oändlig med obegränsade möjligheter. Sedan dess har utvecklingen fört upp framtidshot som inte har med kärnklyvning att göra i de finast politiska talarstolarna. Men hur bekämpar politiker o övriga makthavare  en fiende som gömmer sig den egna hjärnan? Det räcker inte att öka försvarsutgifterna eller skynda på kapprustningen. Fienden är vi själva och vår livsstil.

Det är valtider vilka partier vågar prata om framtidens ekologiska hot som måste undvikas till vilket pris som helst dvs även om marknadsekonomin, den västerländska standarden och friheten att fördärva beskärs radikalt. Kanske hinner jag med att tro gott om framtiden innan jag blir jord igen. När kommer jag att våga använda en tidsmaskin för att uppleva framtiden?

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *