Läkemedel och gener som förebygger fellevnadens effekter

Gen bakom fetma upptäckt

Diabetes ty2  sprider sig som en epidemi i världen. Det är för mig ingen egentlig sjukdom utan en effekt av  vanvård – av kroppen. Skrumplever hos en alkis är inte en sjukdom utan ett spritsymtom. Lungcancer och KOL hos en rökare är inte en  oundviklig smittsam sjukdom utan ett fysiskt sammanbrott  efter lång exponering av en massa skit i andningsluften. Diabetes ty2 ( Typ 1 , juvenil diabetes är något helt annat) är något du får om du ätit ohämmat o felaktigt under många år.

Nu har genforskarna  kommit på att vissa personer bär på en gen som gör att de inte får diabetes 2 hur mycket de än fellever. Denna gen vill läkemedelsindustrin bli vän med och kanske kunna tillverka ett läkemedel med samma effekt efter. Det hela blir ju ännu mer intressant när fellevarna med diabetes 2 beräknas vara 500 miljoner människor om 15 år. Läkemedelsbolagen kan nog ta bra betalt också eftersom den rika delen av världen är så drabbad av fetmaepidemin. Läkemedel som skulle hjälpa fattiga som inte kan betala för medicinen är ju ingen bra affärsidé.

Forskarna försöker hitta gener som kan ursäkta att vissa väger 140kg istället för 80. Vi vill att detta påstående ska stämma; ” Oj va tjock hen är det måste vara en sjukdom!” för det kan ju inte vara så att hen har ätit sig till detta tillstånd. Visst vi kan ha större eller mindre benägenhet för att utveckla fetma och diabetes2. Vi kan ha bakomliggande orsaker till att vi tappat viljan till liv och kontrollen över kroppen. Skräpmat och kolhydratrika produkter är billigare än bra mat MEN vi har själva makten över  vad vi stoppar i munnen och hur mycket.

Idag hörde jag på radion att ökad mängd gallsyra kan öka halten av hormoner som reglerar mättnad Dvs med mer gallsyra känner vi oss mer mätta. Så vad gör man då?  Självklar – vi behöver en medicin som ökar stimuleringen av gallsyra.  Denna medicin skulle kunna ersätta det kirurgiska ingreppet Gastric bypass som innebär att man tar bort delar magsäcken för att feta personer ska kunna gå ned i vikt. Det är billigare o mer rationellt att äta piller än skära med kniven. Alternativet att personen kan äta mindre o röra sig mer under eget ansvar nämns inte i vetenskaps nyheterna. Det är ju ingen nyhet och inte heller särskilt bekvämt för den enskilde som inte vill ta på sig ansvaret för att dennes kropp väger dubbelt så mycket som den mår bra av. Blir jag åtalad för diskriminering av feta nu?  Jag tycker att det är mer förnedrande att tas ifrån självbestämmandet och det egna ansvaret över sitt liv. Gör som du vill men ta konsekvenserna av dina val. Att se sig som offer förminskar dig själv och din handlingskraft. En viktig etisk princip är att bevara en persons autonomi  dvs att bevara en persons förmåga och möjlighet att själv bestämma över sitt liv. Även feta omfattas av denna etik.

Vad kan den fortsatta genforskningen ge? Kan vi inte hitta en gen som tålsprit bättre, en gen som tål cigarettrök, en gen som skapar tur, en gen som gör att vi inte åldras eller varför inte en kattgen som gör att vi alltid landar på fötterna med 9 liv att spendera?!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *