Vårdebatt i riksdagen = floskel orgie med slips

Borg står i talarstolen och på ett overkligt sätt pratar om hur barn o unga ska stöpas i skolan, hur de ska korvstoppas med kunskap särskilt i de svåra ämnena, hur de ska följas upp så att alla hänger med, hur alla ska kunna mer, hur betygen och sommarskolan ska göra så att alla kan mer om allt. Varför? Jo för att alla ska kunna bidra till ökad produktivitet, ökad konkurrenskraft, ökad ekonomisk tillväxt, arbete till alla och starka finanser. Borg låter raljerande och pratar på ett sätt som känns som onaturligt och okänsligt, inte alls likt honom. Är han uppskruvad och försöker nu spela upp en show som han inte passar in i?  Var finns det plats för livet, Anders Borg? När ska våra barn o unga uppleva livet, naturen, det större, undren? Var finns det plats för människan i framtidens samhälle? Det är bara förmågan till att betala skatt via lönearbete och konsumtions kraft som bestämmer värdet – människovärdet. Som arbetslös, som sjuk, som skoltrött, som låg konsument, som pensionär, som deltidsarbetare är du värdelös och belastande – ett hot mot de starka finanserna.

Målet för staten är inte längre att värna ett mänskligt och levande samhälle utan ett maskineri där medborgarna ska ingå som delar, som hjul, som lydiga underhuggare utförande det de blir mer eller mindre tvingande att göra. Målet är att vidmakthålla maktstrukturerna, upprätthålla kapitalpyramiderna se till att de få får så mycket mer, premiera de duktiga, utse förlorare som avskräckande exempel. Korruptionen  har ett annat ansikte i Sverige jämfört med Syd o öst Europa men likväl så sitter makten o kapitalet med händerna i varandras fickor.

Enda sättet att slippa att vara en bricka i detta spel är att vägra lån, vägra tvång till dubbelarbete för föräldrar som ska kunna betala livslånga åtaganden till svarta hål bankerna. Lägg ner konsumtionsribban, minska på utgifterna, lev enkelt, arbeta deltid, upplev livet, hitta din kreativitet, stanna upp och känn hur livet strömmar genom din kropp, hur du kan bli ett med naturen. Vägra att bli livegen, se drivkrafterna bakom politikers floskler.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *