Det finns begripliga orsaker till högt blodtryck

Högt blodtryck kan bero på njursvikt. Jag tror att kroppen höjer blodtrycket av en anledning. Precis på samma sätt som att feber beror på en underliggande infektion. Febern ska mobilisera kroppens försvar och fyller därmed en funktion. Blodtrycket har också säkert en funktion att fylla så när det är förhöjt så beror det på något. Det kan vara njurarna som behöver högre tryck, det kan vara hjärnan som inte kan försörja sig via igensatta halskärl och därför behöver högre tryck. Det kan vara mycket fettväv som behöver ökat tryck för att kunna genomblödas. Det kan vara stress som höjer hela kroppens beredskap bla  genom att öka trycket som  F1 bilar med fullt varv i väntan på den gröna startlampan eller som gladiatorerna i rom inför mötet med lejonen. Kroppen vet inte om det är ett lejon eller en hotande chef som utgör faran.

OCH???????

Jo läkekonsten ser det höga blodtrycket som problemet och ger medel som sänker det oaktat vad som orsakar blodtrycksstegringen. Varför? Jo man har konstaterat att många av dem som dör i hjärt-kärlsjukdom har högt blodtryck så därför sänker vi blodtrycket. (Den som är rädd skriker om vi tejpar över munnen blir den då mindre rädd?) Vi motarbetar de signaler som hjärtat fått och gör det kanske än mer arbetsamt för hjärtat att leverera till sina intressenter.

Vi gör på samma sätt när det gäller förhöjda blodfetter och för högt blodsocker, dvs med mediciner sänker vi blodfetterna och vi stimulerar en uttröttad pancreas till att producera mer insulin eller så sprutar vi i mer insulin i kroppen istället för att fråga;

VAD BEROR DET PÅ ATT BLODFETTERNA OCH BLODSOCKRET ÄR FÖR HÖG.

Vi vet varför det är för högt. Fel mat , för lite motion, stress, övervikt, rökning, alkohol………………och i undantagsfall en individuell benägenhet/ärftlighet. Men vi vill inte konfrontera pat med detta bistra budskap, vi vill inte ge pat ansvaret, vi vill inte ge pat möjligheten att klara sig utan läkare, sjukhus och läkemedelsföretagens piller.

Så finns sjukhusen till för patienten eller för sjukhusorganisationens eget bästa? Om patienterna tog mer ansvar själva skulle sjukhusen kunna krympas betydligt. När blir detta en realitet? Snart!

Läs här hos kostdoktorn om högt blodtryck och livsstil.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *