Läkarauktoriteten är känslig för ALLT!

läkarauktoritet

“Man kan j u inte låta patienterna vara kvar i sin villfarelse!”. I morgon med P1 intervjuas en läkare angående elöverkänsligas påtalade symtom. “Om en pat som skall gå på KBT, för att bli av med sin villfarelse kan hen ju inte gå förbi ett elsanerat rum på sjukhuset! Det blir bubbla budskap! Det finns ingen vetenskaplig grund för att elöverkänslighet existerar!”
Jag tänker på alla förstå-sig -påare och all dem som ägt sanningen genom historien. Det gäller alla religiösa fanatiker, häxprocesser med häxbål, medicinmän som knackat hål i huvudet som behandling mot huvudvärk eller åderlåtit personer på liter av blod för att göra dem friska. Listan är lång och den blir längre med åren i rasande takt. Detta borde göra dagens medicin män lite ödmjuka för det som ännu inte är vetenskapligt bevisat.
På sjukhusen idag behandlas välfärdens sjukdomar i form av stroke hjärtinfarkt diabetes 2 mm, iakttagande 60% av sjukhusets resurser. Dessa pat går förbi avdelningsköket fyllt av kakor, vetebröd, mjölkprodukter, spannmål, socker o alla tänkbara sötade drycker. Vi serverar dessutom dessa fellevnadens offer med den kost som gjort dem sjuka! Vad ger det för signaler? (Det är inte så längesedan rökrummen inne på sjukhusen togs bort).

Men t.ex. stenålderskosten är väl inte vetenskapligt bevisad, är inte det bara ytterligare en villfarelse och en störning för dagens läkar auktoritet? Jodå det finns undersökningar som väldigt tydligt visar på kostens helt avgörande betydelse för sjukdomsutveckling via det metabola syndromet. Många läkare har redan anammat denna insikt men de får inte använda den i sina rekommendationer till patienterna – ännu. Patienterna är inte dumma utan googlar sig fram till insikt och friskhet utan läkemedelsutskrivande läkare.

Men finns elöverkänslighet? Kan mänskliga celler vara så känsliga för magnetiska fält eller Wi-fi? Vad jag förstår känner fåglarnas orienteringsceller av det jordmagnetiska fältet för att kunna ta ut väderstrecken o hitta rätt. Är deras celler mer känsliga än våra? Vem vet? men vi kan väl vara lite mer ödmjuka för vad som kan vara sanning. Historiskt har prästernas och de lärdes sanningar sällan varit sanna.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *