Vi har inga andra alternativ

Bina landar på flustret

Min haka ramlade ner, underkäken blev till ett bikupsfluster där bina kan landa o krypa in om de nu har hittat hem vill säga. Här står en företrädare för rapsodlarna och säger att vi har inga andra alternativ och att det är bekymmersamt att det drabbar bin o humlor. Det gäller betning av raps med nikotinoider. Ett ämne som ska skydda grödan mot skadedjur men som även skadar pollinerande bin så att de har svårt att navigera, dvs hitta kupan igen. Forskare är mer o mer övertygade om att detta bidrar till bidöden och EU har beslutat om ett förbud som rapsodlare o kemifabrikanter protesterar emot.

Einstein lär ha sagt att när människan har utrotat bina har mänskligheten 4 år kvar att leva. 75% av den mat vi äter inom EU idag står på våra bord tack vare pollinerare som bin. Bidöden utvecklar sig och det är redan en affär att hyra ut sina bisamhälle till odlare. Men det är svårt att hyra ut bin som inte finns – en djurart som är utrotad kommer inte tillbaka!!?? OCH ?! verkar de flesta makthavarna tänka.

rapsodlar vd

Som sagt vi har ju inte några andra alternativ. Detta kan sägas om mycket som vi människorna håller på med. Vi värmer upp planeten, försurar haven, sprider gifter, sprider plast i haven, utrotar djur o växter mm. Om vi fortsätter på den inslagna vägen gör vi det snart omöjligt för mänskligheten att bo på denna planeten. Vi bara fortsätter och det beror säkert på att de flesta politiker, makthavare o övriga fångar i prylsamhället ser det just så som denne väluppfostrade tillväxtivrare faktiskt menar ; Vi har inga andra alternativ och det är bekymmersamt att mänskligheten drabbas men jag måste få göra mitt jobb, få min lön, behålla min livsstil o bygga på mitt prylberg.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *