Rockström vill inte backa in i framtiden.

 

Juni-15 en lilja får humlebesök. Ömsesidig nytta gäller. Ingen skuld uppstår.

Lyssnade på sommarprataren Johan Rockström. Han lydde inte sina vänners råd att ligga lågt och vara en trevlig sommarpratare. Istället stod han på och talade klarspråk om dagsläget för planetens ekologi och  om förutsättningarna för mänskligt liv i framtiden. Hörde jag något nytt? Ja möjligtvis att planetens väldigt stabila klimat de senaste 10.000 åren med årstider och regelbundna klimathändelser är det första som vi kommer att påverka med vår livsstil. Att jag nu windsurfar hela året runt i sverige är väl en sådan förändring?

Jag var mer intresserad av vad Rockström skulle säga om framtiden, vilka möjligheter som finns och förutsättningarna för att  hindra bilen med överdimensionerad motor, utan bromsar och med ögonbindelförsedd förare att köra över den ekologiska klippkanten.  Han menade att 2015 är superåret  då världens topp politiker ska träffas 3 (TRE) gånger för att förhandla om mål o medel för att bromsa in vår planetpåverkan. Va glad jag blir över att politikerna vill spendera sin dyrbara tid på mina barnbarns framtid!! Alla ändlösa möten EU´s statschefer har haft och kommer att ha om Greklands ekonomi tyder på att landets fortsatta medverkan i den ohållbara världsekonomin är betydligt viktigare än mänsklig överlevnad på planeten.

Vi ska inte backa in i framtiden säger Rockström och ger mig och andra domedagsprofeter en spark i grenen. Han menar att vi bara behöver ändra riktning mot den fossilfria energiproduktionen i världen. Den måste visserligen genomföras snabbt och vara helt färdigt om 35 år men vi är på väg mot eller rättare sagt vi har ännu möjligheten att bromsa in vid 2 graders planetuppvärmning. Han får det att låta som om vi kan behålla vår livsstil med lite modifieringar. Solceller på taket, kyckling på bordet och en elbil?! Men all vår konsumtion då? vår överkonsumtion för att trösta våra längtande själar hur går det med den? Den är ju en förutsättning för den kapitalistiska världsordningen. Planetens råvarutillgångar måste omvandlas till prylar och sopor om den ekonomiska tillväxten ska säkras. De fattiga ländernas billiga arbetskraft måste fortsatt misshandlas för att vi ska kunna köpa billigt i de rikare länderna. Ojämlikhet, olika människovärde är en förutsättning för den fria marknaden. Rockström tar upp exempel på kapitalister som blivit omvända och som nu ser framtida vinster i en hållbar omställning. Tillåt mig att tvivla. Det är ingen grundvärdering som ändrats det är bara medlen att säkra framtida ekonomisk vinst som fått en ny infallsvinkel. Det händer på börserna hela tiden och kallas vinstmaximering, blandad aktieportfölj, balanserade investeringar eller alternativa högrisk investeringar.

Påven har uttalat sig till förmån för Guds skapelse. Detta får människor att höja på ögonbrynen. Skönt att Gud nu inte bara finns i oss som sin avbild utan även utanför oss i naturen. Han kanske har lämnat oss och går in i eden igen – ensam! Vi har missbrukat hans gåva.

För att använda ett språk som vi begriper , det ekonomiska menar Rockström att Planeten nu börjat skicka räkningar till oss. Det kostar att inte respektera ekologin. Fakturorna kommer i form av naturkatastrofer, missväxt, vattenbrist, matbrist, klimatflykt…Om vi ska fortsätta med det ekonomiska språket kan vi säga att Planeten inte kommer att göra några skuldavskrivningar, Gaia skickar kronofogden för indrivning av våra livsförutsättningar. Vi skulle istället avskriva alla krediter i tillväxt ekonomin som nu ska betalas av via fortsatta uttag och utarmningar av planetens resurser. Vi får samtidigt sluta låna ut pengar / trycka nya pengar/ skapa nya krediter som ska “stimulera” konsumtionen av ändliga resurser. Vi måste leva på de förutsättningar som vi först ordnar till / sparar till eller leva av det som Gaia varje år producerar. Vi måste som Rockström säger bry oss om, bevara och vårda planetens förmåga att producera lika självklart som vi bryr oss om vår egen hälsa. (Såklart vi bryr oss inte om vår egen hälsa särskilt mycket förrän vi blir sjuka) Vår kreditvärdighet är NOLL. Vi har som mänsklighet oändliga betalningsanmärkningar. Vi har kört rakt in i LYX fällan.

Jag tror att Rockström försöker lugna ner oss så att vi börjar våga lyssna, vågar tro att det finns en framtid, vara beredda på att delta i en möjlig hållbar förändring. Visst om han inte var så positiv om en förestående hållbar omställning skulle han inte kunna få fram sitt väldigt dystra dagsläge om planetens hälsa. Han skulle inte släppas in i toppolitikernas lobby under superårets 3 miljömöten.

Jag hade hoppats att Grekland skulle lämna euron efter en total skuldavskrivning. Jag ville följa förändringen där det lokala ersätter det globala, där storskaligt blir småskaligt, där människor börjar ta hand om varandra istället för att konkurrera ut varandra där det hållbara börjar ersätta det ohållbara. Grekland skulle kunna visa vägen som vi andra kommer att få vandra.

Nej det är inte fråga om att  backa in i framtiden. Vi får gå ut ur bilen, lämna den ta med det vi verkligen behöver och kan bära med oss. Vi har en lång väg att gå till fots in i framtiden. Jag säger vi för jag är med när den kritiska massan är uppnådd. När 20% av planetens befolkning bestämt sig börjar vandringen.

2 thoughts on “Rockström vill inte backa in i framtiden.”

 1. Denna kväll, ett par kortare kommentarer, sedan får jag tänka och återkomma.

  1. Även om jag inte hört sommarpratet förefaller det som om Rockström blandar och ger på temat optimism och pessimism. Vi befinner oss i en absolut krissituation där vi måste börja bry oss om naturen likt vår egen hälsa. Men det finns fortfarande förutsättningar att klara en samhällelig omställning inom 2-gradersmålet. Hans argumentation påminner om något viktigt och kanske något Rockström mer än någon annan kan bidra med. Nämligen balansgången mellan att med fullfjädrad pessimism avhysa alla föreställningar om att det finns enkla lösningar på världens miljöproblem, och därefter vända till optimism och servera de framkomliga vägar som kanske ändå finns. Balansgången är oerhört viktig för att vinna förtroende och något jag tror just Rockström är bra på. Men det låter ju som om hans förslag på lösningar (en fossilfri produktionsapparat) inte ligger på samma nivå som problembilden…

  2. Visst är det ironiskt att Greklands öde i eurosamarbetet föranlett fler toppmöten på en vecka än vad miljöproblem vanligen föranleder på ett år. Signifikativt för en samtid där politiker såväl som den lilla människan oroar sig mer för vad som händer kommande veckor än vad som händer om 10 år.

  Återkommer med fler tankar…

  1. Tack för kloka tankar. Statsminister Löven intervjuades i TV om Greklandspaketet. Han befann sig i Addis Abeba. Vad gjorde han där? Jo för att referera till text jag hittade;
   ” Mötet i Etiopien är det tredje i raden, efter Monterrey 2002 och Doha 2008, och ska sätta ramarna för hur finansiering av en hållbar utveckling ska utformas. I ramverket ingår åtaganden om skattesamarbete, biståndsåtaganden, hållbar lånegivning, företags bidrag och ansvar, och hur investeringar och övrig finansiering ska vara hållbara i ett miljö- och klimatperspektiv. Mötet i Addis Abeba förväntas också tydliggöra finansieringen för genomförandet av de nya hållbarhets- och utvecklingsmålen som ska beslutas om i FN i september.”
   Inte ett ord om detta i samma Nyheter!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *