Vad beror det på…?

bokinge-mini.jpg

I början av livet är allt självklart, allt är färdigt för resan. Föräldrarna har här redan bestämt hur livet bäst skall levas, de första 2 kriterierna är redan i full gång medans det tredje får vänta några ….månader.  Jag själv hoppas få fortsätta och avsluta livet i samma anda. Välkommen till surfgänget!!

Nu var det dock den andra änden av livscyklen det skulle handla om. 

‘Dementa patienter får Risperdal , anti psykotisk medecin på sjukhus och sjukhem fastän de inte behöver det. De får medecinen  för att de är oroliga, förvirrade, går av och ann, är aggresiva eller är svåra att ta hand om på annat sätt. Med Risperdal blir de lugna och medgörliga. Om 2 undersköterskor skall ta hand om 50 pat så behöver de ligga lugnt och stanna i sina sängar. Medecinen har dock biverkningar och kan även leda till en för tidig död. Allt enlig dagens Eko idag 10/9. En läkare menar att man istället för att bara ge medecinen bör fråga sig; – VAD BEROR DET PÅ att den här dementa personen är orolig? Om man kan svara på den frågan kan behandlingen bli en annan. Jag tror att svaren tex kan vara. Patienten känner inte igen sig själv eller platsen, sjukhuset som den befinner sig på. Pat saknar sina anhöriga, pat vill hem, pat är nödig, pat är van vid att vara ute, pat känner sig instängda, husdjuren har försvunnit, vanliga göromål blir ej utförda, okända i vita rockar pratar konstigt. Vi har avgränsat pat från det liv de är vana vid. Förr bodde de kvar på gården tills det var dags att avsluta livet i kökssoffan i närheten av sina barn. Allt det normala i den dementes liv har vi tagit bort, är det konstigt att man blir orolig när cirkultationen i hjärnan inte räcker till för att klara ut detta. Vi lever i ett uppdelat samhälle där vi inte har tid, lust eller ork att leva tillsammans mellan olika generationer. Barnen skall på dagis, ungarna till skolan, tonåringar till fritidsgården, nästan vuxen skall på högskola, vuxen skall jobba/konsumera, medelålders skall jobba längre och äldre dö långsamt med många diagnoser för sjukhuset att ta hand om. När vi inte passar in i detta flöde blir det problem och vi blir föremål för samhällets insattser eller utanförskap. Nej släpp ut de demneta på storgatsbacken så vi får lite liv i luckan. Kommer det på förslag lagstadgade civilkuraget då leda till att normalstörda tar hand om de som råkar vara lite mer störda för tillfället. Kanske skulle det kunna ge mening åt ett annars rätt slätstruket konsumtionsliv. Marknadsståndens aktiviteter hade kommit i skymundan.

Vad beror det på? Vi skulle fråga oss detta betydligt oftare innan vi reflexmässigt behandlar, fördömmer, bedömmer, drar slutsattser mm.  Det finns flera andra tillstånd där läkaren skulle fråga sig Vad beror detta på? Det kan vara Hjärtinfarkt, Stroke, Magbesvär, Ryggbesvär, KOL, Diabetes, Högt blodtryck, Belastningsskador, Ångest, Deppressioner mm. När det gäller alla dessa sjukdommar som påverkas av hur vi lever finns det orsaker som vi ofta själva kan påverka MEN vi vill inte veta det och doktorn, fast han vet vill inte vara besvärlig för då går ju du bara till en annan doktor. Han skriver ut de tabletter eller ordinerar de undersökningar / behandlingar som du förväntar dig att få. Sedan är det bara att fortsätta ut ur depån och i samma stil in på banan igen. När dina orsaker åter ger sig till känna tycker du att det är doktorns fel som inte fixat detta ordentligt en gång för alla. – Skit ! vilken otur att jag valde en så dålig husdoktor! eller är det mina dåliga gener?

När det gäller dessa oroliga dementa äldre som behöver medecin för att passa in i systemet kan jag bara bekräfta att de behöver medel som ger oss, som jobbar med dem en chans att ta hand om dem. Vi borde dock fråga oss hur vi vill ta hand om våra äldre, våra föräldrar, våra närmaste och hur vi själva tror att vi vill ha det då vi inte själva vet hur längre.

Det finns en orsak till att det är som det är eller snarare 2 orsaker; en som låter bra och den verkliga.

One thought on “Vad beror det på…?”

  1. I uppdrag granskning 24 sept 2008 visade man p? en annan anledning till f?rvirring och demensdiagnos n?mligen ordinerade medeciner. Dement pat i slutskedet som inte kan ?ta sina med l?ngre blir efter 5 dagar pigg o ringer hem till dottern. Det blir ljus i ett svart ?l efter 11 ?r som den “dementa” uttrycker det. Jag har sj?lv erfarit hur patienter i slutskedet som inte kan ?ta sina medeciner l?ngre pl?tsligt blir b?ttre. ?terigen ; vi behandlar symtom och provsvar inte hela patienten. Du kanske blir s?mre av de med du ?ter?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *