Klarar du en hållbar livsstil?

klimatkontot160113

Jag återkommer till detta med klimatkontot gång på gång. Min ekvation går inte ihop.

Verkligheten idag *X= Ett hållbart samhälle på en ekologiskt frisk planet.

Vad står X för. Vad fordras för att klimatförändringarna ska bromsas in och inte bli homo sapiens undergång? Vi har olika uppfattningar om X. En del tror att det inte existerar, dvs verkligheten idag = ett ekologiskt hållbart samhälle. En del tror att X är globala politiska beslut, andra hoppas att en grön kapitalism o den fria gröna marknaden ska lösa detta problem medans jag har svårt att tro att något annat än en stor natur katastrof kanske kan rädda några mänskliga DNA som kan ta vår art vidare. OCH?! varför bry sig?Allt blir väl stjärnstoft igen så småningom.

Sopberget på Rivieran
En soptipp på Rivieran. En slutpunkt i det linjära samhälle som står i sådan kontrast till ekologins kretslopp.
Waoranifolket ecuadors Amazonas3
Waoranifolket i Ecuadors Amazonas skulle känna sig väldigt udda i vår värld.

Paris mötet kom fram till att vi helst skall stoppa uppvärmningen av planeten vid 1,5 grader. Om vi ska klara det behöver vi bromsa NU, inte 2020 som mötet kom fram till. Om vi ska klara det behöver vi, individuellt hålla vårt bidrag av CO2 ekvivalenter till 1 ton per pers/år, så snart som möjligt inte 2050.  Kolla vattenfalls “one tonne life” (Vattenfalls kolgruvor i Tyskland skulle släppa ut 24 ggr Sveriges års bidrag av CO2 om de eldas upp. Dessa kol gruvor vill vattenfall sälja istället för att lägga ner?! Trovärdig klimatpolitik? NOT! )

Det offentliga släpper redan ut 2 ton av mitt utrymme så jag börjar året med en dubbel skuld. Men ändå, hur ska jag leva för att komma under 1 ton per år? Enligt klimatkontot ovan kom jag till 1,2 ton efter följande livsscenario; 40 m2 bostad med egen vind- solel och vedeldning,  vegetarisk mest egenodlad kost, ingen bil, inget flyg, inga andra transporter än cykel, köp av ett fåtal begagnade kläder per år och inga nya elprodukter inköpta. Ändå kommer jag inte under 1 ton! Det är mycket som behöver ändras i samhället om vi skall leva på ett för klimatet hållbart sätt. Det räcker inte att sortera soporna, köpa en mindre  bil, ha en vegetarisk dag i veckan eller flyga till Thailand bara var 5 te år. Hur ser det samhället ut där vi lever på ett för mänskligheten hållbart sätt? Hur påverkas vår nuvarande livsstil och vårt västerländska konsumtionsmönster när vi ska stoppa uppvärmningen av planeten vid 1,5 grader? Du skulle säker klara att ändra din livsstil enligt ovan men sker det då av egen vilja eller måste du bli tvingad? Ge mig det ljus i tunneln som jag så gärna vill se!

msn bilder01
En fejkad bild men kanske en vy vi får vänja oss vid.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *