Lika värda? Vad är det som inte stämmer?

Siffror som förvirrar, matematiken stämmer inte!
Siffror som förvirrar, matematiken stämmer inte!

Siffror som lagt sig på mitt minne senaste veckan;

6 miljoner barn svälter i Etiopien pga torkan. 

49 miljoner hotas av svält i södra o östra afrika.

Sverige bidrar, hittills i år med 89 miljoner till Etiopiens svältande. Förra året var det 40 miljoner.

2 miljarder behövas direkt för att avhjälpa den värsta svälten

50 miljarder per år kostar  integrationen av 100.000 flyktingar till sverige. Hur stor del som tas ur biståndet är oklart.

1900kr/dygn kostar kommuner en HVB plats för ett flyktingbarn som ett rekryteringsföretag har ordnat.

250.000 Euro föreslås vara avgiften per flykting som ett EU land inte vill ta emot.

7000 miljarder kronor finns i Norges oljefond det motsvarar 1,3 % av världens samlade aktievärde vilket då borde motsvara  ca 550.000 miljarder kronor.

Frågor;

Hur många slipper svälta för 1900kr /dygn?

Hur många slipper svälta för 50 miljarder /år

Hur många slipper svälta för 7000 miljarder drygt 1% av världens aktievärde?

En flykting är värd 250.000 euro hur mycket är ett svältande barn i afrika  värd?

Peps har så rätt; det är falsk matematik!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *