2 grader redan här?

0804maui_628.JPG?

Miljöaktivisterna i Bryssel visade plakat med innebörden; Stoppa växhuseffekten vid 2 grader! Just den globala uppvärmningsnivån kan männskligheten klara av för redan vid 3 grader blir det väldigt besvärligt. Just nu har FN konstaterat att vi orsakat en temp ökning med 0,7 grader sedan industrialismens början. Det har ansetts omöjligt att undgå just 2 grader pga planetens tröghet vid uppvärmningen. Jfr en gryta vatten som värms upp på spisen, det tar en stund även om plattan är röd. Om man inte stänger av plattan kokar vattnet till slut och det tar en stund inann vattnet kallnar igen.

Enligt nyheter på radion är det luftföroreningarna  den sk global dimming som skyddar oss från solens uppvärmande effekt. Växthusgaserna finns redan på plats och uppvärmningsnivån skulle redan vara 2 grader om inte luftföroreningarna vore. En skit lindrar en annan skit? Övers ser du en bild av Los Angeles, en “klar” dag i maj när vi flög in från Maui.

Jag tänker på biologisk manipulering eller medicinering. Vi tror att vi kan gripa in i skapelsen och “rätta till fel” eller själva skapa i skapelsen. Det är som om smeden skulle försöka laga ett urverk. Hammare och spett funkar inte i en klocka.

Nu har vi släppt ut en massa skit som verkar ta ut varandra för tillfället. Växthusgaserna driver upp värmen genom att inte släppa ut solstrålningen medans smoggen skuggar solen så att den inte kan värma upp så mycket. Jaha, betyder det fritt fram att släppa ut CO2 så länge vi använder skitigt bränsle? Ju mer det ryker ju bättre är det!? Nu får tillväxtivrarna mer kol på sin brasa. Det är ju inte så farligt att släppa ut CO2 eftersom smoggen skyddar oss OCH vi kan ju inte rena avgaserna för mycket för då blir solens uppvärmande effekt mer påtaglig. “Visst måste vi ändra oss men det måste ske försiktigt och i balans” blir maktens nya mantrat, var så säker.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *