GASA för f-n!

tryck-ekonomi-gasen-i-botten.JPG

 Just nu i bankkrisens dagar är det inte bra att ifrågasätta tillväxtstrategin vars bieffekt bl.a kan ses i klimatförändringarna. Nu skall regeringarna stoppa in mer pengar i finnans världen så att vi kan fortsätta låna oss till den välsignande tillväxten. Nu är det inte läge att snabbt ändra livsstil och hushålla med resurserna för människoartens överlevnad nej nu måste vi först och främst se till att vår livsstil kan upprätthållas annars….annars…..ja vad händer annars? Ekonomerna svarar att det vill ingen vara med om, dvs en kollaps i det finansiella systemet. Arbetslöshet, inflation, ett hårdare samhälle, djungelns lag, ökad brottslighet, sämre vård, sämre skola mm? Är det att likna vid en naturkatastrof? De vanliga lagarna gäller inte utan mäniskans instinkt att överleva till varje pris tar över. Omtanke och hänsyn blir bristvaror. Är en finansiell kollaps värre än 3 graders global uppvärmning? Det verkar så eftersom världens mäktigaste politiker skriker sig hesa i sin iver att rädda det bestående, regeringarna tex den svenska stoppar direkt in över 300 miljarder, till ökat låneutrymme utan minsta tvekan. Bush köper dåliga eller värdelösa papper för 5000 miljarder kronor för att rädda tilltron till finnans systemet och lugna börserna. Tänk om miljöhotet kunde mobilisera på samma sätt. Politiker som skriker efter åtgärdsprogram för att minska CO2 utsläppen, stoppa fördärvandet av planeten, stoppa utrottningen av andra djur, trygga planetens förmåga att försörja alla människor mm. Nej då skall vi gå försiktigt och balanserat fram.

Vart har pengarna tagit vägen frågade en dam  P1´s ekonomiska expertpanel. -“Jo det är pengar som vi alla har lånat och spenderat i ökad konsumtion. Att vissa har lånat och spenderat lite mer eller gömt undan pengar i något skatteparadis kan man väl räkna med” Ja det verkar som om rätt många har roffat åt sig lite nollor och nu ruvar på dem.

Fiktiva värden som inte har en fysisk motsvarighet, bara siffror i datorn. Vi tar ett exempel: Vi köpte hus för snart 30 år sedan, värdet har 5 dubblats. Vi har lånat upp en del av denna förmodade värdeökning som bara är baserad på att det finns en kund som vill betala det aktuella priset. Vi belånar  för att renoverat huset och köpa prylar, dvs konsumera mera. Om det då plötsligt inte finns någon som vill köpa huset blir det  värdelöst, jag förlorar kanske arbetet och kan inte betala räntan – banken får inga pengar och kan inte garantera insättarnas kapital längre. Spararna rusar till banken för att ta ut sina tillgångar, pengar som inte finns = banken kollapsar. (Regeringen garanterar därför sparande upp till 250.000 kr per person och bank sedan en lag 1996.) Det verkar som om värdeökningen är ett påhitt som vi kan låna pengar på som egentligen inte finns. Konstigt! Är det så här ekonomin fungerar? Går den ekonomiska politiken ut på att hålla detta igång? Är det ekonomispelet och billig energi som byggt upp vår “välfärd” ? Är allt bara ett pyramidspel som förutsätter oändliga naturresurser och att det kommer in nya “kunder” hela tiden som trycker upp det fiktiva värdet, oavsett om det är fastigheter, aktier, företag, projekt, valutor som då kan belånas och konsumeras? Rätta mig om jag har fel! Hur kan ett allternativ se ut? Hur troligt är det att detta går att ändra på ?

torp-med-vatten.JPG

Slutsats: Det vore vara bäst att vara skuldfri, äga tillgångar som inte tappar sitt värde beroende på finnansiella krumbukter, inte ha mer omkostnader än att man kan jobba sporadiskt på olika jobb eller helt enkelt vara självförsörjande. Hur ser det ut i praktiken? Ett litet torp i skogen med tillgång till vatten? Är det så framtidens rikedom kan beskrivas? 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *