Ekonomisk eller ekologisk kris?

ekologi.JPG

I P1 Studio. “Hur yttrar sig krisen i praktiken, Olle Rosander? Jo det betyder att vi slutar  köpa det vi inte behöver” , svarar ekonomi experten. Jaha, alla tusentals miljarder som nu stoppas in i svarta finans hål handlar om att vi måste fortsätta köpa det vi INTE behöver. Nu stiger arbetslösheten, volvo som tillverkar energislukande stora bilar har det svårt. Konkurserna ökar med 20 % jämfört med ett överhettat 2007. Är det mycket?

Vi kan vända på det. Om vi slutar att köpa det vi inte behöver och accepterar den situationen kan vi då börja satsa på det vi behöver istället? Obama talar om att satsa på bl.a miljöteknik för att få igång ekonomin runt detta istället för att tex tillverka bränsletörstiga bilar eller krigsmateriel bara för att jobben skall finnas kvar. Den största pågående krisen den ekologiska syns inte så tydligt ….ännu.

I programmet vetenskapens värld? http://svt.se/svt/road/Classic/shared/mediacenter/index.jsp?&d=37591 uppges det i senare program halvan att bara skogsavverkningen i världen varje år orsakar samhället en ökad kostnad om 24.000 miljarder kronor. Jag vet inte hur de räknar men det nämns kostnader för luftrening, vattenrening, förmultning av avfall CO2 upptag mm. Mest är det själva balansen i ekosystemet som är den stora tillgången. Det är belopp som vida överstiger finnans krisen men som inte tas upp lika stort, kanske för att det inte märks/syns ännu och för att kapitalet, den kvarvarande skogen fortfarande är betydande.

Jobbande skalbagge

Vidare pågår det en djurutrotning som vi likgiltigt ser på medans vi utför den. De stora däggdjuren är i antal i stort utrotade av människan (jämfört med utbredningen för några 1000 år sedan) och resterande arter är hotade, var 4 däggdjursart riskerar utrotning under vår livstid och var 6te fågelart håller på att försvinna. Värre kanske är reduktionen av alla insekter som håller balans i ekosystemen. 95% av all skadedjursbekämpning ( de djur som vi anser som skadedjur) sköter andra insekter genom att hålla systemet i balans. Det är inte våra besprutningar som fixar det mesta av det arbetet. Vidare, pollinering av allt som skall växa sköter insekterna. kineserna har fått börja pollinera sina fruktodlingar för hand!? Vilka kostnader motsvarar detta? Detta är inte främst pga klimatförändringar utan på människans okupation av ytan på planeten. Vi ändrar på förutsättningarna när vi exploaterar marken så som vi vill ha den. Vi accelererar utrotningstakten och den fortgår nu 1000 gånger snabbare än när människan började sin exploatering.. Det finns dock hopp säger forskarna än kan många arter räddas.

Kan det räcka med att vi genom minskad konsumtion av resurser som vi inte behöver kan bevara balansen i ekosystemet? Att inte kunna fortsätta köpa det vi inte behöver kan vi kalla det kris?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *