Tranorna flyger …..

img_8914add4_1600.JPG

 

Italien och Polen hotar att lägga in sina veto i EU om miljömålen riskerar att påverka den pressade ekonomin och den egna industrin. Reinfeldt menar att marknadsekonomin nästan alltid är det bästa för all utveckling men i just miljö frågan kanske det finns vissa baksidor av att bara låta marknaden styra. I USA är det kris i konsumtionen, detaljhandeln noterar att det handlades för 1%, just det en procent mindre i sept 08 än 07. Detta ses som mycket allvarligt och en lågkonjunktur är för handen. Börsen i New York går ner med 11 % på en dag och ökningarna på börserna i början på veckan är uppätna. Det saknas förtroende för krispaketen och vissa marknader tycker att de 3200 miljarder dollar, Ca 23 000 miljarder kronor som hittills satsats av alla länders krispaket är för lite?! Bankerna uppmanas att börja låna ut pengar igen så att hjulen börjar snurra men bankerna vill ha mer garantier från staten mot eventuella förluster. Många vill att riksbanken skall sänka räntan rejält så att bankernas marginaler ökar samtidigt som det blir billigare att låna. Vi MÅSTE konsumera mera igen. Annars …..Annars…. ja vad annars. Det måste vara något alldeles förskräckligt eftersom hotet mot mänsklig existens på planeten är nedprioriterat. Om vi stänger av allt miljöförstörande NU så kanske vi klarar 2 graders ökning av medeltempen på jorden men…. När vi ser marknadens makt över regeringarnas agerande så verkar det snarar som att vi skall öka vår miljöpåverkan eftersom det finansiella systemet inte tål miljösatsningar. 3 grader får väl bli nästa mål, förändringarna i naturen kommer då att tvinga flera hundra miljoner människor att bli miljöflyktingar. Vatten och miljö blir orsaker till krig i en helt annan omfattning än hittills. Vi i väst världen får bygga murar o stängsel när de andra vill hämnas.Vad skall hända i naturen för att vi skall få se samma samarbete mellan regeringar, lika mycket pengar och samma beslutsamhet som den finansiella krisen mobiliserar? Kanske blir det så att försvarsindustrin vaknar till och vill mobilisera mot det gemensamma hotet; de andra. Jag tror att önskan att ha makt och rikedom dvs  tecken på framgång och potens är överställt överlevnad i vårt genetiska arv. Mänsklighetens överlevnad på planeten är inte så viktig som den ekonomiska maktstrukturens fortbestånd. Nu får vi se när dessa två fokus ställs mot varandra vad som kommer att gälla. Det har redan börjat på alla nivåer inte bara i EU ledningen. I riksdagens partiledardebatt i måndags frågade Wetterstrand varför regeringen inte håller sina miljömål. Reinfeldt svarade att MP´s miljöpolitik med bl.a  kraftigt höjda drivmedelspriser gör att vanligt folk inte kan köra och äga en vanlig Volvo. Volvo gör just bilar som tar lite mer drivmedel, det är sådana bilar som tillverkas i Göteborg. MP vill göra det ännu svårare för Volvo att överleva i Sverige, fortsätter Reinfeldt. Individers plånbok och levnadsstandard kommer att ställas i konflikt med framtida generationers existens. Svårt! Ge mig några ljuspunkter, snälla!!

Tranorna drog under veckan vidare högt över konsumtionskrisen. En flock på ca 200 fåglar låg och cirklade över vårt hus innan de formerade sig i flera plogar och drog vidare. De funderar inte över börsutvecklingen eller krispaketen de kommer att fortsätta flyga och leva i samklang med alltet så länge vi inte fördärvat för dem också. Jag väntar på dem till våren. Jag väntar också på att Gaia sätter ner foten och visar vilka prioriteringar som gäller.

img_8939add4_2700.JPG

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *