Obama – hur vågar du?!

Obamas vision

Obama är snart världens mäktigaste man och i den rollen vågar han säga att framtiden ligger i att satsa på förbättringar av vägar, skolor, byggandet av vindkraftverk, solpaneler, bränslesnåla bilar och teknik för ett oberoende av utlänsk olja. Han gör inte detta bara av miljöskäl utan för att det skall ge 2,5 milj nya jobb på 2 år. Dvs genom att satsa på rätt saker i tillväxtarbetet kan det skapas både tillväxt i ekonomin och bättre förutsättningar för den globala miljön.  Flera partier pratar åt det hållet, mest mp men lite eller inget görs om man jämför med garantipaketen och krafttagen i den finansiella krisen.

Obama vågar säga detta eftersom han tror på det ( förhoppningsvis) och för att han tror att han kan få stöd av majoriteten för planen. Betyder det att den kritiska massan är nådd där utvecklingen kan vända från hysterisk tillväxtiver utan någon som helst miljöhänsyn till en “nyttig” tillväxt? Betyder det att krafterna för krig, oljeberoende, makt och exploatering börjar få ge vika för ekologiskt tänkande? Betyder det att andra ledande politiker som ju ofta leker följa john nu skall tävla om att stå där tillsammans med Obama i “kriget” mot miljöhoten? Skall fler våga vara radikala och se de verkliga behoven i politiken.

Det är inte utan att det känns lite mer hoppfullt i eländet. Vi får väl se, hoppas bara att han, Obama överlever länge nog.

http://playrapport.se/video/1322438#/video/1322438

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *