Gaia böjer fingret?

http://svt.se/svt/play/video.jsp?a=1303197

Länken ovan går till ett vetenskaps program där de ökande metangas utsläppen i norr beskrivs.När jag först läste om växthuseffekten och klimatförändringen blev jag mest påverkad av den “säkring” som jordens livsande som jag kallar Gaia har. Jag uppfattade den frusna metangas förekomsten i Arktis som en bomb som Gaia låter brisera om vi inte tar vårt förnuft till fånga. Likt en pistol mot tinningen på mänskligheten drar Gaia slagstiftet bakåt och böjer fingret tajt runt avtryckaren. Om metangasen släpps fri i allt större mängder kan vi inte hindra en uppvärmning upp mot 5-6 grader vilket enligt Lynas bok “6 grader” är det samma som slutet för männskligheten. Nu verkar det vara så att metangasutsläpen från  den tinande permafrosten har ökat betydligt de senaste 3 åren. Detta påskyndas av smältningen av den skyddande arktisisen.arktisis07.jpgarktisis79.jpg

Medeltempen har ökat med 4 grader vid arktis mot 0,8 grader på hela globen. Metan är 25-30ggr mer potent som drivhusgas än tex co2. Vi har ju hört samma sak när det gäller nötboskap som rapar och fjärtar metan som tillsammans med allt runt nötköttsproduktionen  motsvarar samma växthuseffekter som hela transportsektorn i världen, inkl flyget! ca15-20%. Det utsläppet kan vi ju göra något åt till skillnad mot arktissmältan.Ett observandum är att FN´s klimatpanel inte tagit med metangasutsläppen från arktis i sina beräkningsmodeller. Finns det annat som inte är med? Säkert men en del har väl mindre betydelse och annat oanad betydelse. Beräkningarna som verkar vara mycket komplicerade lär väl bli bättre samtidigt som antalet ingående faktorer ökar.Jag har ju sedemera läst att det även finns andra självstartande processer i miljön som fungerar likt Metangas pistolen. Det är korallrevens blekning och dess betydelse för matkedjan ( från plankton till människa), kolsyra (Co2) utsläppen i havens djup pga varmare vatten, grönlandsisens smältvattens och havstempen påverkan på golfströmmen mm.Det är med viss bävan som jag hör om dessa nya mätningar som visar på metangasutsläppen i arktis. Har Gaia laddat pistolen? kanske är det bara lösa skott i magasinet? Är detta bara en ny domedags proffesia? Vi iallafall jag kommer att följa utvecklingen lika nogrannt som andra följer idol, ensamma hemmafruar, bonde söker fru, isdansen och dansbandsracet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *