Hur långt räcker ditt engagemang?

flykt genom danmark

Flyktingar på väg genom danmark mot sverige. Motorvägen är avspärrad, hjälpare avvisas, de som ev  kör dem till Öresundbron riskerar att gripas som människosmugglare!! Tumultet är väl beskrivet i svd.se 

En röst på P1. – Jag har länge velat ta emot ett barn i min familj och nu är det verkligen dags MEN en tonårspojke passar inte hos oss. Enligt mottagarorganisationen Stockholms kommun vill de som anmäler intresse ta emot småbarn inte tonåringar som är de vanligaste ensamkommande barnen. Det ska finnas ett rum, man ska inte ha egna barn under 3 år, registerutdrag görs, familjens lämplighet utreds och de ska ha rimliga förväntningar. Familjerna har stora hjärtan och vill gärna ge men det är inte säkert att man får tillbaks det man tror från tonåringarna. Enligt en ensamkommande som bor i ett familjehem bör man inte ge för mycket pengar till flyktingen, man ska sätta gränser och se till att de går till skolan.

Andra familjer öppnar sina hem, lägenheter eller sommarstugor för flyktingfamiljer, de anmäler sig som en resurs eftersom de nu vill göra något för krigsflyktingarna. En del anmäler att de vill vara kompis o träffa en flykting några gånger i månaden för att prata. Andra samlar kläder o mat och ger sig iväg till tågstationerna. Många ger pengar och hoppas att det ska göra någon nytta.

Staten vill ta emot asylberättigade, inte de andra vilket betyder lång handläggning. Staten ger bidrag till kommuner som tar emot flyktingar. Enligt professor Rosling är nu Västra Götaland en större mottagare av  u-landsbistånd än Mosambic ( det land som är största mottagaren i normalfallet). Vilka behövande i Mosambic har fått avstå sin hjälp till en flykting i Göteborg. Var gör pengarna mest nytta? Är någon mer värd att räddas än en annan?

Inatt har det kommit 42 asylsökande till Sverige. Väldigt få tycks det med tanke på allt engagemang. Några blev gripna för människosmuggling när de körde flyktingar över Öresundsbron till Sverige?!  Dubbelmoral? Rosling undrar varför inte flyktingarna tillåts flyga reguljärt eller ta färjor från krishärdarna istället för att behöva simma i medelhavet eller stängas in i lastbilar o båtar. Ordinarie priser är 10% av vad smugglarna vill ha.  Att använda de transportmedel som vi använder skulle direkt ta undan marknaden för människosmugglarna. Transportansvaret lägger ansvar på transportören som kan åläggas bekosta uppehälle och ev återresa för flyktingar som inte fått asyl. EU/vi vill inte ta emot flyktingar men det ska se ut som om vi vill det. När vänder engagemanget, vilka händelser får opinionen att svänga  – igen?

En bild drog igång många människors engagemang. Jag bidrar månadsvis till Rädda barnen och Röda korset men känner att jag är som en sopsorterare. Sopsorterare?! Ja en sådan som tror att världens klimat och miljö kan räddas om hen bara sorterar sina sopor. Egentligen behöver hen avstå konsumtion, bilkörande, flygresor, köttätande, heltidsanställning mm. MEN det är vi ännu inte beredda på att göra. Vilka bilder behöver vi se? Hur många klimatflyktingar behöver börja gå norrut innan vi är beredda att göra mer än att sortera sopor för att rädda världens alla människor?

Vi står inför en ny värld där vårt engagemang behövs. Vi ska vara beredda på att de omständigheter vi lever under kommer att ändra sig och det kommer inte att bli smärtfritt.  Nu ska jag gå ut och förbereda mitt lilla sommarhus för gäster som kanske kommer hit från krigshärdar eller från klimatkatastrofer. Kan man få rum 77 flyktingar i en 10 m lång segelbåt kan nog lika många få rum o kunna leva ett tag på min lånade lilla jordplätt.

37,5% underskott i Gaias BNP

En del av Gaias produktion
Odlade blåbär på kåpås, en del av Gais års-produktion

Idag den 13 augusti har vi, sedan nyår förbrukat det som Gaia, planeten Jorden har producerat på ett år. Resten av året lever vi på det som tidigare producerats. Hur länge kan vi göra det? Vad säger EU´s regler om medlemsländernas underskott i finanserna? Skulle EU godkänna 37,5% underskott per år? Kan jorden, likt Grekland få nödhjälpspaket för att inte gå i konkurs? Kommer Gaia i såfall lämna den gemensamma valutan och istället börja försörja annat liv som kan leva under helt andra omständigheter än homo sapiens ?

I några vanliga EU länder slänger varje person 120 kg mat per år. I samma artikel uppges att om vi i väst slängde 25% mindre mat skulle maten räcka till alla på jorden. Men då har vi ju fortfarande 4,5 månaders underskott i Gaias finanser.

Volvo ser sin framtid i storstadsjeepar istället för elbilar o cyklar,  sveriges politiker kan inte se någon framtid utan tillväxt och 100% lönejobb till alla, Kina skriver ner sin valuta för att öka exporten och tillväxten, republikanerna skriker sig hesa i protest mot Obamas mycket modesta miljöprogram för kolförbrukningen.

Ett björnbär på tillväxt

 

Det är inte mycket som pekar på att vi är villiga till att betala tillbaka vår skuld till Gaia, vi vill snarare låna mer o mer. När slår spärren till, när är det slutlånat? Hur kommer 7 miljarder människor säkra att just de har mat för dagen när resurserna sinar?

 

 

Rockström vill inte backa in i framtiden.

 

Juni-15 en lilja får humlebesök. Ömsesidig nytta gäller. Ingen skuld uppstår.

Lyssnade på sommarprataren Johan Rockström. Han lydde inte sina vänners råd att ligga lågt och vara en trevlig sommarpratare. Istället stod han på och talade klarspråk om dagsläget för planetens ekologi och  om förutsättningarna för mänskligt liv i framtiden. Hörde jag något nytt? Ja möjligtvis att planetens väldigt stabila klimat de senaste 10.000 åren med årstider och regelbundna klimathändelser är det första som vi kommer att påverka med vår livsstil. Att jag nu windsurfar hela året runt i sverige är väl en sådan förändring?

Jag var mer intresserad av vad Rockström skulle säga om framtiden, vilka möjligheter som finns och förutsättningarna för att  hindra bilen med överdimensionerad motor, utan bromsar och med ögonbindelförsedd förare att köra över den ekologiska klippkanten.  Han menade att 2015 är superåret  då världens topp politiker ska träffas 3 (TRE) gånger för att förhandla om mål o medel för att bromsa in vår planetpåverkan. Va glad jag blir över att politikerna vill spendera sin dyrbara tid på mina barnbarns framtid!! Alla ändlösa möten EU´s statschefer har haft och kommer att ha om Greklands ekonomi tyder på att landets fortsatta medverkan i den ohållbara världsekonomin är betydligt viktigare än mänsklig överlevnad på planeten.

Vi ska inte backa in i framtiden säger Rockström och ger mig och andra domedagsprofeter en spark i grenen. Han menar att vi bara behöver ändra riktning mot den fossilfria energiproduktionen i världen. Den måste visserligen genomföras snabbt och vara helt färdigt om 35 år men vi är på väg mot eller rättare sagt vi har ännu möjligheten att bromsa in vid 2 graders planetuppvärmning. Han får det att låta som om vi kan behålla vår livsstil med lite modifieringar. Solceller på taket, kyckling på bordet och en elbil?! Men all vår konsumtion då? vår överkonsumtion för att trösta våra längtande själar hur går det med den? Den är ju en förutsättning för den kapitalistiska världsordningen. Planetens råvarutillgångar måste omvandlas till prylar och sopor om den ekonomiska tillväxten ska säkras. De fattiga ländernas billiga arbetskraft måste fortsatt misshandlas för att vi ska kunna köpa billigt i de rikare länderna. Ojämlikhet, olika människovärde är en förutsättning för den fria marknaden. Rockström tar upp exempel på kapitalister som blivit omvända och som nu ser framtida vinster i en hållbar omställning. Tillåt mig att tvivla. Det är ingen grundvärdering som ändrats det är bara medlen att säkra framtida ekonomisk vinst som fått en ny infallsvinkel. Det händer på börserna hela tiden och kallas vinstmaximering, blandad aktieportfölj, balanserade investeringar eller alternativa högrisk investeringar.

Påven har uttalat sig till förmån för Guds skapelse. Detta får människor att höja på ögonbrynen. Skönt att Gud nu inte bara finns i oss som sin avbild utan även utanför oss i naturen. Han kanske har lämnat oss och går in i eden igen – ensam! Vi har missbrukat hans gåva.

För att använda ett språk som vi begriper , det ekonomiska menar Rockström att Planeten nu börjat skicka räkningar till oss. Det kostar att inte respektera ekologin. Fakturorna kommer i form av naturkatastrofer, missväxt, vattenbrist, matbrist, klimatflykt…Om vi ska fortsätta med det ekonomiska språket kan vi säga att Planeten inte kommer att göra några skuldavskrivningar, Gaia skickar kronofogden för indrivning av våra livsförutsättningar. Vi skulle istället avskriva alla krediter i tillväxt ekonomin som nu ska betalas av via fortsatta uttag och utarmningar av planetens resurser. Vi får samtidigt sluta låna ut pengar / trycka nya pengar/ skapa nya krediter som ska “stimulera” konsumtionen av ändliga resurser. Vi måste leva på de förutsättningar som vi först ordnar till / sparar till eller leva av det som Gaia varje år producerar. Vi måste som Rockström säger bry oss om, bevara och vårda planetens förmåga att producera lika självklart som vi bryr oss om vår egen hälsa. (Såklart vi bryr oss inte om vår egen hälsa särskilt mycket förrän vi blir sjuka) Vår kreditvärdighet är NOLL. Vi har som mänsklighet oändliga betalningsanmärkningar. Vi har kört rakt in i LYX fällan.

Jag tror att Rockström försöker lugna ner oss så att vi börjar våga lyssna, vågar tro att det finns en framtid, vara beredda på att delta i en möjlig hållbar förändring. Visst om han inte var så positiv om en förestående hållbar omställning skulle han inte kunna få fram sitt väldigt dystra dagsläge om planetens hälsa. Han skulle inte släppas in i toppolitikernas lobby under superårets 3 miljömöten.

Jag hade hoppats att Grekland skulle lämna euron efter en total skuldavskrivning. Jag ville följa förändringen där det lokala ersätter det globala, där storskaligt blir småskaligt, där människor börjar ta hand om varandra istället för att konkurrera ut varandra där det hållbara börjar ersätta det ohållbara. Grekland skulle kunna visa vägen som vi andra kommer att få vandra.

Nej det är inte fråga om att  backa in i framtiden. Vi får gå ut ur bilen, lämna den ta med det vi verkligen behöver och kan bära med oss. Vi har en lång väg att gå till fots in i framtiden. Jag säger vi för jag är med när den kritiska massan är uppnådd. När 20% av planetens befolkning bestämt sig börjar vandringen.

Vi har inga andra alternativ

Bina landar på flustret

Min haka ramlade ner, underkäken blev till ett bikupsfluster där bina kan landa o krypa in om de nu har hittat hem vill säga. Här står en företrädare för rapsodlarna och säger att vi har inga andra alternativ och att det är bekymmersamt att det drabbar bin o humlor. Det gäller betning av raps med nikotinoider. Ett ämne som ska skydda grödan mot skadedjur men som även skadar pollinerande bin så att de har svårt att navigera, dvs hitta kupan igen. Forskare är mer o mer övertygade om att detta bidrar till bidöden och EU har beslutat om ett förbud som rapsodlare o kemifabrikanter protesterar emot.

Einstein lär ha sagt att när människan har utrotat bina har mänskligheten 4 år kvar att leva. 75% av den mat vi äter inom EU idag står på våra bord tack vare pollinerare som bin. Bidöden utvecklar sig och det är redan en affär att hyra ut sina bisamhälle till odlare. Men det är svårt att hyra ut bin som inte finns – en djurart som är utrotad kommer inte tillbaka!!?? OCH ?! verkar de flesta makthavarna tänka.

rapsodlar vd

Som sagt vi har ju inte några andra alternativ. Detta kan sägas om mycket som vi människorna håller på med. Vi värmer upp planeten, försurar haven, sprider gifter, sprider plast i haven, utrotar djur o växter mm. Om vi fortsätter på den inslagna vägen gör vi det snart omöjligt för mänskligheten att bo på denna planeten. Vi bara fortsätter och det beror säkert på att de flesta politiker, makthavare o övriga fångar i prylsamhället ser det just så som denne väluppfostrade tillväxtivrare faktiskt menar ; Vi har inga andra alternativ och det är bekymmersamt att mänskligheten drabbas men jag måste få göra mitt jobb, få min lön, behålla min livsstil o bygga på mitt prylberg.

Kan Rockström rocka i Davås?

DSC02957a

Egon, en av flera januari-stormar temp plus4.

Johan Rockström i morgon ekot 21/1-14; “ Chansen att uppvärmningen av planeten skulle nå 6 grader, en för mänsklig utveckling helt katastrofal nivå är nu 1,6%. En lika stor risk för att störta skulle få flera hundra flygplan om dagen att krascha. Det skulle vi aldrig acceptera.” Oljepriset är paradoxalt lågt vilket ökar på den fossila avbränningen, enligt Rockström. Han ska tala vid världsekonomiskt forum i Davås där världens mäktigaste länder planerar ekonomin o tillväxten. För att få tala där måste Rockström säga att det finns en hållbar tillväxt. Det är bra att han blir lyssnad på även om han säljer sig till dem som vill fortsätta som vanligt med lite sopsortering och tron om att vetenskapen fixar detta utan att vi behöver märka något.

IMG_20150119_072043897a

Ekonomisk tillväxt, inhemsk efterfrågan ska rädda oss?!

Att oljan blir billigare beror på att Kinas behov har minskat, att världsekonomin hotar att bromsa in, att skifferolja Arktisolja m.fl ska konkurreras ut. Kanske Opec vill hämma utvecklingen av de alternativa ickefossila energikällorna? Nåt lurt är det! Oljepriset minskar inte bara-om det inte är väldigt starkt kopplat till ett fortsatt beroende av fossila bränslen. Detta borde sporra oss att ligga lågt men det kommer annat som vill driva på. Idag 22/1 bestämde EU att trycka sedlar för 60 miljarder euro per månad tom sept 2015 för att få mer pengar i systemet för investeringar, för ökad inhemsk efterfrågan och för att den förväntade  inflationen ska göra EU mer konkurrenskraftigt. Eftersom räntan är historiskt låg kan man ju tänka sig att lånekarusellen ska börja snurra med hiskelig fart. MEN vi bör sitta stilla i båten och inte låna, inte dras med i konsumtionstrycket allt medans det ekonomiska systemet  vrider sig i ångest över att behöva omgruppera. Förändringen kommer antingen efter att vi, mänsklighet har bestämt oss för det eller för att naturen Gaia bestämmer det åt oss. Rockström ger oss ca 10 år med radikala åtgärder innan Gaia går in.

Vad ska kommande generation säga?

Vad ska våra barnbarn säga om sitt miljöarv?

Vad gör amerikanerna? Jo de klappar sig på magen och hurrar över att den ohållbara tillväxten åter har tagit fart. Det låga bensinpriset, 5 kr /l leder direkt till en starkt ökad efterfrågan på stora 4 wheel drive SUV bilar! Obama var stolt över den ekonomiska utvecklingen, i sitt tal till nationen 21/1 samtidigt som han tydligt o engagerat påpekade behovet av åtgärder i en hållbar riktning. Vi kommer att se fler politiker som vill stå med ett ben i det hållbara o ett ben i ohejdad tillväxt. Det är vi som bestämmer vilket ben de väljer att lägga vikten på innan de lyfter foten och tar nästa steg. Om inte vi bestämmer är det svårt att föreställa sig vad som väntar oss och kommande generationer.

Det började som en skakning på nedre däck. Den fyllde oss väl mer med häpnad än med skräck.
Vi förstod aldrig riktigt orsaken till att fartyget sprungit läck.
Man hade sagt oss att detta var världens modernaste, osänkbara skepp”

Mikael Wiehe

Läkarauktoriteten är känslig för ALLT!

läkarauktoritet

“Man kan j u inte låta patienterna vara kvar i sin villfarelse!”. I morgon med P1 intervjuas en läkare angående elöverkänsligas påtalade symtom. “Om en pat som skall gå på KBT, för att bli av med sin villfarelse kan hen ju inte gå förbi ett elsanerat rum på sjukhuset! Det blir bubbla budskap! Det finns ingen vetenskaplig grund för att elöverkänslighet existerar!”
Jag tänker på alla förstå-sig -påare och all dem som ägt sanningen genom historien. Det gäller alla religiösa fanatiker, häxprocesser med häxbål, medicinmän som knackat hål i huvudet som behandling mot huvudvärk eller åderlåtit personer på liter av blod för att göra dem friska. Listan är lång och den blir längre med åren i rasande takt. Detta borde göra dagens medicin män lite ödmjuka för det som ännu inte är vetenskapligt bevisat.
På sjukhusen idag behandlas välfärdens sjukdomar i form av stroke hjärtinfarkt diabetes 2 mm, iakttagande 60% av sjukhusets resurser. Dessa pat går förbi avdelningsköket fyllt av kakor, vetebröd, mjölkprodukter, spannmål, socker o alla tänkbara sötade drycker. Vi serverar dessutom dessa fellevnadens offer med den kost som gjort dem sjuka! Vad ger det för signaler? (Det är inte så längesedan rökrummen inne på sjukhusen togs bort).

Men t.ex. stenålderskosten är väl inte vetenskapligt bevisad, är inte det bara ytterligare en villfarelse och en störning för dagens läkar auktoritet? Jodå det finns undersökningar som väldigt tydligt visar på kostens helt avgörande betydelse för sjukdomsutveckling via det metabola syndromet. Många läkare har redan anammat denna insikt men de får inte använda den i sina rekommendationer till patienterna – ännu. Patienterna är inte dumma utan googlar sig fram till insikt och friskhet utan läkemedelsutskrivande läkare.

Men finns elöverkänslighet? Kan mänskliga celler vara så känsliga för magnetiska fält eller Wi-fi? Vad jag förstår känner fåglarnas orienteringsceller av det jordmagnetiska fältet för att kunna ta ut väderstrecken o hitta rätt. Är deras celler mer känsliga än våra? Vem vet? men vi kan väl vara lite mer ödmjuka för vad som kan vara sanning. Historiskt har prästernas och de lärdes sanningar sällan varit sanna.

Metabola syndromet kräver inget eget ansvar?

http://metrobloggen.se/metrobloggen/media/40425/tjockisstring.jpg

EU börjar nu förstå att vi inte kommer att kunna vårda alla som blir “drabbade ” av vällevnadens sjukdomar i framtiden. EU menar att vi måste börja jobba mer förebyggande än att försöka ta hand om multisjuka, kärlsjuka vårdkrävande äldre. Är det av omtanke? Knappast! Ekonomin är hotad och EU vill hellre att invånarna är friska länge, kan jobba länge, kan klara sig utan pension, kan klara sig utan vård, kan klara sig utan bidrag o stöd och sedan dö snabbt o smidigt – knall o fall. Inget fel i det jag tycker också att samhället behöver jobba mer förebyggande men inte av samma ekonomiska orsaker utan av medmänskliga orsaker.

Såg just ett program om fetma epidemin i USA. Feta barn grundlägger tidigt det metabola syndromet med högt BT, rubbade blodfetter, insulin-resistens o övervikt. Detta ökar risken drastiskt för en för tidig död i hjärt kärlsjukdom. Det som tog mig mest var den skolsköterska som gråtande stammade; “Barnen är ju vår framtid” samtidigt som hon ägnar mer o mer tid åt fetmans biverkningar hos barnen.

Arvet togs upp som en påverkande faktor. Flera av de intervjuade pratade om sina nära släktingar som också varit feta. Visst benägenheten att lägga på sig energi är olika men bestäms ändå av skillnaden mellan den energi man behöver och den energi som kommer in genom munnen. Vi är mer eller mindre bra på olika saker och vissa är mer skickliga på att lagra energi; fett i kroppens vitala organ, i buken och under huden. Om vi då samtidigt inte kan kontrollera energiintaget / matlusten / sötsuget / tröstätandet så slår fetman ut i full blom.

Visst vi har vår fria vilja att göra vad vi vill med våra liv MEN vi måste själva ta konsekvenserna av det vi ställer till med. Anhöriga drabbas liksom sjukvårds resurser och samhällskostnader. Ändå är det inte OK att ta upp anhörigas eller patienters förödande livsstil. Vi låtsas som om det väldigt påtagliga problemet inte existerar.  Istället behandlar vi blodtrycket, diabetesen, blodfetterna med mediciner som gör kroppen till en sjuk kemilåda. Om kroppen skulle få äta upp sig själv, dvs äta upp det mesta av den energi som är lagrad överallt så skulle kroppen bli mer frisk än vad all medicin i världen kan göra. Varför säger vi inte som det är! Varför kräver vi inte av patienterna att de tar ansvar för sig själva? Det finns en massa andra saker som vi har ansvar för, vår ekonomi, vårt arbete, hur vi kör i trafiken, hur vi tar hand om våra barn, hur vi beter oss mot varandra men när det kommer till hur vi sköter vår egen hälsa tar ansvaret slut.

http://www.kostdemokrati.se/leif/files/2011/08/b%C3%A5t-fetma.jpg

Rökare vet om att de försämrar sin hälsa och när de kommer med sin KOL talar läkaren om hur det ligger till; -Vi ska hjälpa dig men du måste sluta röka! Om den överviktige personen kommer in med etablerat metabolt syndrom säger doktorn; -Du ska få mediciner för ditt blodtryck och för blodfetterna. Du har lite högt fasteblodsocker så vi får följa upp det, kanske ska du ha tabletter mot det också. Det borde låta såhär; – Du har ett metabolt syndrom pga din felaktiga livsstil. Du riskerar att bli hjärt- o kärlsjuk med alla dess konsekvenser. Vi kan hjälpa dig med din livsstilsförändring men du måste själv vilja genomföra den förändring som fordras. Om inte så får vi ta hand om de sjukdomar du kommer att dra på dig när de uppkommer.

Jag bytte till folktandvården och tandförsäkringen; frisktandvård. Jag undersöktes och min tandstatus bestämde min avgift inför de kommande 3 årens tandvård. Jag fick några råd som jag åtog mig att följa. Efter 1 år var tandstatusen bättre pga de åtgärder jag genomfört. En liknande försäkring för metabola syndromets sjukdomar kanske kan ge en annan syn på egenansvaret. Landstingsskatten påverkas av min risk för ohälsa ?! Varför inte?

Men alla sjukdomar håller en stor arbetsgivare, landstinget igång och läkemedelsindustrin. Läkarens status som medicin man hålls uppe liksom medicin männens löner. Det kanske är så att sjukvården behöver de sjuka mer än de sjuka behöver sjukvården?!

Barn ska uppleva naturen som omänsklig

Det kom en amerikans undersökning som är kritisk till förmänskligandet av djur i  olika medier (kan inte hitta länken nu). Barn kan, enligt undersökningen få en orealistisk uppfattning om naturen. Jag tänker på när vi förmänskligar djur. Det kan vara film, böcker, sånger mm som förmänskligar djur o natur. För att inte påminna om alla vuxna som pratar om kissen, vovven, pippin o alla andra djur med mänskliga likheter. Jag kommer ihåg filmen Avatar där just hjältarnas åsikter om naturens inneboende väsen bekämpades av de råa kapitalisterna. Den katolska kyrkan var kritisk mot filmen pga att naturen tillskrevs ett slags medvetande.
Varför är det skadligt för barn att tro att djur kan känna som människor? Kanske blir dom vegetarianer- hot mot köttindustrin, kanske accepterar de inte dagens djurhållning – hot mot köttindustrin och vissa länders exportindustri. Kanske skulle barn visa hänsyn till djur o natur som gör att de värnar mer om den än om ekonomisk tillväxt via naturens oersättliga resurser. Kanske skulle dessa barn bli så medkännande att de skulle ta hänsyn till andra varelser; människor o djur i sitt liv.  Kanske skulle dessa barn som vuxna välja en mindre naturbelastande livsstil och därmed välja bort tillväxthysteriska politiska partier. Det finns ekonomiska intressen bakom att lära barn att naturen bara finns där för att utnyttjas.

Som motvikt till den amerikanska undersökningen kan du läsa detta

Det finns begripliga orsaker till högt blodtryck

Högt blodtryck kan bero på njursvikt. Jag tror att kroppen höjer blodtrycket av en anledning. Precis på samma sätt som att feber beror på en underliggande infektion. Febern ska mobilisera kroppens försvar och fyller därmed en funktion. Blodtrycket har också säkert en funktion att fylla så när det är förhöjt så beror det på något. Det kan vara njurarna som behöver högre tryck, det kan vara hjärnan som inte kan försörja sig via igensatta halskärl och därför behöver högre tryck. Det kan vara mycket fettväv som behöver ökat tryck för att kunna genomblödas. Det kan vara stress som höjer hela kroppens beredskap bla  genom att öka trycket som  F1 bilar med fullt varv i väntan på den gröna startlampan eller som gladiatorerna i rom inför mötet med lejonen. Kroppen vet inte om det är ett lejon eller en hotande chef som utgör faran.

OCH???????

Jo läkekonsten ser det höga blodtrycket som problemet och ger medel som sänker det oaktat vad som orsakar blodtrycksstegringen. Varför? Jo man har konstaterat att många av dem som dör i hjärt-kärlsjukdom har högt blodtryck så därför sänker vi blodtrycket. (Den som är rädd skriker om vi tejpar över munnen blir den då mindre rädd?) Vi motarbetar de signaler som hjärtat fått och gör det kanske än mer arbetsamt för hjärtat att leverera till sina intressenter.

Vi gör på samma sätt när det gäller förhöjda blodfetter och för högt blodsocker, dvs med mediciner sänker vi blodfetterna och vi stimulerar en uttröttad pancreas till att producera mer insulin eller så sprutar vi i mer insulin i kroppen istället för att fråga;

VAD BEROR DET PÅ ATT BLODFETTERNA OCH BLODSOCKRET ÄR FÖR HÖG.

Vi vet varför det är för högt. Fel mat , för lite motion, stress, övervikt, rökning, alkohol………………och i undantagsfall en individuell benägenhet/ärftlighet. Men vi vill inte konfrontera pat med detta bistra budskap, vi vill inte ge pat ansvaret, vi vill inte ge pat möjligheten att klara sig utan läkare, sjukhus och läkemedelsföretagens piller.

Så finns sjukhusen till för patienten eller för sjukhusorganisationens eget bästa? Om patienterna tog mer ansvar själva skulle sjukhusen kunna krympas betydligt. När blir detta en realitet? Snart!

Läs här hos kostdoktorn om högt blodtryck och livsstil.

Vårdebatt i riksdagen = floskel orgie med slips

Borg står i talarstolen och på ett overkligt sätt pratar om hur barn o unga ska stöpas i skolan, hur de ska korvstoppas med kunskap särskilt i de svåra ämnena, hur de ska följas upp så att alla hänger med, hur alla ska kunna mer, hur betygen och sommarskolan ska göra så att alla kan mer om allt. Varför? Jo för att alla ska kunna bidra till ökad produktivitet, ökad konkurrenskraft, ökad ekonomisk tillväxt, arbete till alla och starka finanser. Borg låter raljerande och pratar på ett sätt som känns som onaturligt och okänsligt, inte alls likt honom. Är han uppskruvad och försöker nu spela upp en show som han inte passar in i?  Var finns det plats för livet, Anders Borg? När ska våra barn o unga uppleva livet, naturen, det större, undren? Var finns det plats för människan i framtidens samhälle? Det är bara förmågan till att betala skatt via lönearbete och konsumtions kraft som bestämmer värdet – människovärdet. Som arbetslös, som sjuk, som skoltrött, som låg konsument, som pensionär, som deltidsarbetare är du värdelös och belastande – ett hot mot de starka finanserna.

Målet för staten är inte längre att värna ett mänskligt och levande samhälle utan ett maskineri där medborgarna ska ingå som delar, som hjul, som lydiga underhuggare utförande det de blir mer eller mindre tvingande att göra. Målet är att vidmakthålla maktstrukturerna, upprätthålla kapitalpyramiderna se till att de få får så mycket mer, premiera de duktiga, utse förlorare som avskräckande exempel. Korruptionen  har ett annat ansikte i Sverige jämfört med Syd o öst Europa men likväl så sitter makten o kapitalet med händerna i varandras fickor.

Enda sättet att slippa att vara en bricka i detta spel är att vägra lån, vägra tvång till dubbelarbete för föräldrar som ska kunna betala livslånga åtaganden till svarta hål bankerna. Lägg ner konsumtionsribban, minska på utgifterna, lev enkelt, arbeta deltid, upplev livet, hitta din kreativitet, stanna upp och känn hur livet strömmar genom din kropp, hur du kan bli ett med naturen. Vägra att bli livegen, se drivkrafterna bakom politikers floskler.