All posts by Jerk

Frihet är att fördärva vad jag vill?!

En köttfri dag i skolans matsal! Pekpinnar eller en del av en ofrånkomlig förändring? Debatten hölls i SVT  30/1-12. Detta är bara en av raden av pågående och kommande motsättningar mellan dom som vill göra något  i enlighet med sin övertygelse och dom som hävdar vår demokratiska rättighet att själva välja. I detta fallet står den ena parten för att vi måste minska vår kött konsumtion av ekologiska och djuretiska skäl. Medan den andra sidan hävdar att vi är köttätare av naturen och att det är upp till var och en att bestämma vad man vill äta.

Det finns andra områden som handlar om samma sak; Evig ekonomisk tillväxt för att säkra jobben o välfärden, kärnkraft för att ge industrin billig “ren” energi,  billiga transporter för att främja en global marknad, konstgödning för att öka avkastningen i jordbruket, kemikalieanvändning mot insekter, bakterier, svamp, otrevligheter, läkemedel mot alla sjukdomar o fellevnad……. Ekonomisk stimulans för att hålla konsumtionen uppe, ekonomiskt stöd till banker för att skydda det ekonomiska systemet  listan kan göras lång, allt hänger ihop. Vårt ohållbara sätt att leva via ekologiskt överuttag försvaras med alla medel  av marknadens  livräddare under parollen människans fri och rättigheter.

Mycket handlar om frihetsbegreppet. Vad som ryms i individernas fria vilja och fria val bestäms av den rådande etiska  värdegrunden. Etik handlar om de värden samhället står för. Etiken o värdesystemen befinner sig i  ständig förändring beroende på det som händer i världen, ny kunskap, nya insikter, nya förutsättningar, politiska, religiösa o kulturella förändringar. Även i ett demokratiskt, liberalt o fritt land styr de etiska värderingarna vad som inryms i var och ens fri o rättigheter.

Vi har lagar som skall följas, en polis o ett domstolsväsen som skall beivra brott. Vi kan inte misshandla, råna, döda bara för att vi vill det eller för att vi på det sättet vill hävda vår frihet. Vi har trafikregler  som skall följas till allas fromma. Vi kan inte välja sida på vägen eller köra hur fort som helst eller hur full som helst och hävda att det är min fria vilja som ger mig den rätten. Vi kan inte längre använda DDT för skadedjursbekämpning eller tri som avfettning  eller asbest  som byggmaterial och vi tycker inte att det är en inskränkning av vår frihet.

Vi kan inte längre elda häxor på bål, köpa slavar, slå barn o hustrur,  döda brottslingar,  köra hembränt, sälja knark,  köpa sex eller inte ens hugga en  julgran i skogen. Betraktar vi vår frihet som inskränkt bara för att vi inte kan göra allt detta längre? Nej det ingår inte i nuvarande frihetsbegreppet .

Vi är i en tid då den etiska värdegrunden håller på att ändras. Alla trycker inte längre att friheten omfattar  misshandel av djur, natur o klimat inte heller exploatering av den 3 dje världens resurser o folk. Många känner sig ofria så länge de är delaktiga i ett system som inte vill inse sitt beroende av ekologin, ofria i ett samhälle som helt respektlöst av rent egoistiska skäl fördärvar årmiljoners evolution. Naturen o ekologin förhandlar dock inte, inga krispaket hjälper för att återbetala den ekologiska skuld som snart förfaller till betalning. Det är ingen frihet att tvingas se på denna mänskliga moras. En köttfri dag i veckan möts med indignation o protester ! Det finns mycket som många skall bli varse innan en förändring blir möjlig eller till slut  oundvikligt tvingande. Vilken frihet finns då kvar att kräva?